תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 04:23 PM NZST
Microglossum - Photo (c) MushroomObserverUser|1=4096|2=Linas Kudzma (baravykas), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של shirleykerr: סוג Microglossum, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 03:50 PM NZST
Cortinarius violaceovolvatus viola - Photo (c) David Orlovich, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by David Orlovich
הזיהוי של shirleykerr: Cortinarius violaceovolvatus var. viola, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 04:11 PM NZST
חריפית - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
הזיהוי של shirleykerr: חריפית (סוג Russula)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 04:15 PM NZST
Mycena interrupta - Photo (c) Anthony McCaughan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Anthony McCaughan
הזיהוי של shirleykerr: Mycena interrupta, שייך ל פטרה (סוג Mycena)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

בהוקית (סוג Ganoderma)

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 04:09 PM NZST
בהוקית - Photo (c) Jessica, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jessica
הזיהוי של shirleykerr: בהוקית (סוג Ganoderma)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 04:04 PM NZST
Gloeoporus phlebophorus - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של shirleykerr: Gloeoporus phlebophorus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 04:31 PM NZST
הינומה - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
הזיהוי של shirleykerr: הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 04:33 PM NZST
Coltricia - Photo (c) Natasha Oliver, כל הזכויות שמורות, uploaded by Natasha Oliver
הזיהוי של shirleykerr: סוג Coltricia, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 03:38 PM NZST
Russula roseopileata - Photo (c) Jerry Cooper, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
הזיהוי של shirleykerr: Russula roseopileata, שייך ל חריפית (סוג Russula)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

פטרה (סוג Mycena)

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 03:39 PM NZST
פטרה - Photo (c) Trent Pearce, כל הזכויות שמורות, uploaded by Trent Pearce
הזיהוי של shirleykerr: פטרה (סוג Mycena)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 03:47 PM NZST
פקועיים - Photo (c) Meg Madden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Meg Madden
הזיהוי של shirleykerr: פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 03:48 PM NZST
Laccaria - Photo (c) cassymcc, כל הזכויות שמורות, uploaded by cassymcc
הזיהוי של shirleykerr: סוג Laccaria, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 03:51 PM NZST
הינומה - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
הזיהוי של shirleykerr: הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 03:54 PM NZST
הינומה - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
הזיהוי של shirleykerr: הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 03:56 PM NZST
Calycina citrina - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Gitte Langgaard Jensen
הזיהוי של shirleykerr: Calycina citrina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 03:59 PM NZST
פטריות - Photo (c) pbertner, כל הזכויות שמורות, uploaded by pbertner
הזיהוי של shirleykerr: פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 04:07 PM NZST
Gymnopilus - Photo (c) Eric in SF, כל הזכויות שמורות, uploaded by Eric Hunt
הזיהוי של shirleykerr: סוג Gymnopilus, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

פטרה (סוג Mycena)

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 04:17 PM NZST
פטרה - Photo (c) Trent Pearce, כל הזכויות שמורות, uploaded by Trent Pearce
הזיהוי של shirleykerr: פטרה (סוג Mycena)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 04:44 PM NZST
Descolea - Photo (c) Julie Vause, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Julie Vause
הזיהוי של shirleykerr: סוג Descolea, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 04:00 PM NZST
Lycoperdon - Photo (c) Sean Crawford, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Sean Crawford
הזיהוי של shirleykerr: סוג Lycoperdon, שייך ל אבקיתים (משפחה Lycoperdaceae)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 04:14 PM NZST
Disseminati - Photo (c) geliz, כל הזכויות שמורות, uploaded by geliz
הזיהוי של shirleykerr: תחום Disseminati, שייך ל דיואית (סוג Coprinellus)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robbiebgraham

תאריך

יוני 27, 2022 03:46 PM NZST
Rossbeevera pachydermis - Photo (c) Darren vanHoof, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Darren vanHoof
הזיהוי של shirleykerr: Rossbeevera pachydermis, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherstephens

תאריך

דצמבר 2019

מקום

Canterbury, NZ (Google, OSM)
Macrolearia colensoi - Photo (c) David Lyttle, כל הזכויות שמורות, uploaded by David Lyttle
הזיהוי של shirleykerr: Macrolearia colensoi, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מה

ישעורית אפורה (Tricholoma terreum)

מתצפת/ת

maureen207

תאריך

יוני 19, 2022 10:45 AM NZST
ישעורית אפורה - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
הזיהוי של shirleykerr: ישעורית אפורה (Tricholoma terreum)
הוסף בתאריך 19 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maureen207

תאריך

יוני 19, 2022 10:47 AM NZST
Suillus - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
הזיהוי של shirleykerr: סוג Suillus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 19 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guerrilla

תאריך

יוני 18, 2022 05:10 PM NZST
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של shirleykerr: Amanita muscaria, שייך ל אמנית (סוג Amanita)
הוסף בתאריך 19 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guerrilla

תאריך

יוני 18, 2022 04:55 PM NZST
Hypholoma - Photo (c) Sydney Fisher Larson, כל הזכויות שמורות, uploaded by Sydney Fisher Larson
הזיהוי של shirleykerr: סוג Hypholoma, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 19 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מה

פקועה (סוג Agaricus)

מתצפת/ת

guerrilla

תאריך

יוני 18, 2022 03:50 PM NZST
פקועה - Photo (c) Jason Hollinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של shirleykerr: פקועה (סוג Agaricus)
הוסף בתאריך 19 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mstirling

תאריך

יוני 2022

מקום

Auckland, NZ (Google, OSM)

תיאור

In wood chip garden

שברירית חרוטית / כהה - Photo (c) Иван Матершев, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
הזיהוי של shirleykerr: שברירית חרוטית / כהה (Parasola conopilea)
הוסף בתאריך 19 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oscar_clendon

תאריך

יוני 18, 2022 02:35 PM NZST
Artomyces turgidus - Photo (c) Steve Reekie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
הזיהוי של shirleykerr: Artomyces turgidus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 19 יוני, 2022
מוביל

סטטיסטיקות

 • 11713