תמונות/קולות

מתצפת.ת

cvetlana

תאריך

יוני 13, 2023 06:40 אחה"צ MSK
Jodis lactearia - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של sergeytempus: Jodis lactearia, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

שנגב האלון (Phalera bucephala)

מתצפת.ת

cvetlana

תאריך

אוגוסט 16, 2020 03:21 אחה"צ +03
שנגב האלון - Photo (c) Rachel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של sergeytempus: שנגב האלון (Phalera bucephala)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cvetlana

תאריך

יוני 13, 2020 05:45 אחה"צ IST
Anorthoa munda - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של sergeytempus: Anorthoa munda, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cvetlana

תאריך

יוני 13, 2020 12:32 אחה"צ IST
Malacosoma castrense - Photo (c) Raniero Panfili, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Raniero Panfili
הזיהוי של sergeytempus: Malacosoma castrense, שייך ל הטוואים (משפחה Lasiocampidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cvetlana

תאריך

יוני 17, 2020 04:31 אחה"צ IST
Malacosoma castrense - Photo (c) Raniero Panfili, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Raniero Panfili
הזיהוי של sergeytempus: Malacosoma castrense, שייך ל הטוואים (משפחה Lasiocampidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cvetlana

תאריך

יולי 12, 2021 11:57 אחה"צ +03
Monochroa tenebrella - Photo (c) Stefan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan
הזיהוי של sergeytempus: Monochroa tenebrella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cvetlana

תאריך

יולי 13, 2022 10:50 לפנה"צ MSK
Zygaena lonicerae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nikolai Vladimirov
הזיהוי של sergeytempus: Zygaena lonicerae, שייך ל ססמבריקיים (משפחה Zygaenidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cvetlana

תאריך

אוגוסט 5, 2022 08:04 אחה"צ MSK
Pterophorinae - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של sergeytempus: תת משפחה Pterophorinae, שייך ל עשנוציתיים (משפחה Pterophoridae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cvetlana

תאריך

מאי 2, 2023 11:45 לפנה"צ MSK
Arctia caja - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sergeytempus: Arctia caja, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cvetlana

תאריך

מאי 31, 2023 02:41 אחה"צ MSK
Arctia caja - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sergeytempus: Arctia caja, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cvetlana

תאריך

יוני 30, 2023 09:53 לפנה"צ MSK
Euthrix potatoria - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sergeytempus: Euthrix potatoria, שייך ל הטוואים (משפחה Lasiocampidae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aleksei1

תאריך

ספטמבר 12, 2020 04:46 אחה"צ +03
Spilosoma lutea - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של sergeytempus: Spilosoma lutea, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

polinavoronina1_3_1

תאריך

יוני 17, 2020 02:33 אחה"צ MSK
Melitaea athalia - Photo (c) Linné's Nightmare, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Linné's Nightmare
הזיהוי של sergeytempus: Melitaea athalia, שייך ל נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magyarnevl

תאריך

יולי 8, 2023 08:20 אחה"צ MSK
Adrastus pallens - Photo (c) Rob Westerduijn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Westerduijn
הזיהוי של sergeytempus: Adrastus pallens, שייך ל נתוזיתיים (משפחה Elateridae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

יולי 1, 2018 12:29 אחה"צ MSK
Amata phegea - Photo (c) winu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי winu
הזיהוי של sergeytempus: Amata phegea, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

אוגוסט 6, 2007 01:59 אחה"צ MSD
Lycaena dispar rutila - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של sergeytempus: Lycaena dispar ssp. rutila, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כחליל השברק (Polyommatus icarus)

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

אוגוסט 16, 2006 02:35 אחה"צ MSD
כחליל השברק - Photo (c) Bryan Pfeiffer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Bryan Pfeiffer
הזיהוי של sergeytempus: כחליל השברק (Polyommatus icarus)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

יוני 2012
Erebia ligea - Photo (c) Fero Bednar, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Fero Bednar
הזיהוי של sergeytempus: Erebia ligea, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כחליל השברק (Polyommatus icarus)

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

יולי 5, 2011 10:45 לפנה"צ MSK
כחליל השברק - Photo (c) Bryan Pfeiffer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Bryan Pfeiffer
הזיהוי של sergeytempus: כחליל השברק (Polyommatus icarus)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כתמית הלבנון (Melitaea didyma)

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

יוני 28, 2011 06:28 לפנה"צ MSK
כתמית הלבנון - Photo (c) Marcello Consolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של sergeytempus: כתמית הלבנון (Melitaea didyma)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

כחליל השברק (Polyommatus icarus)

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

יולי 5, 2011 11:29 לפנה"צ MSK
כחליל השברק - Photo (c) Bryan Pfeiffer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Bryan Pfeiffer
הזיהוי של sergeytempus: כחליל השברק (Polyommatus icarus)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

מאי 4, 2012 10:10 לפנה"צ MSK
Proterebia afra - Photo (c) Heiner Ziegler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Heiner Ziegler
הזיהוי של sergeytempus: Proterebia afra, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

יוני 17, 2023 06:56 לפנה"צ MSK
Argynnis adippe - Photo (c) joopverbrugh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של sergeytempus: Argynnis adippe, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

יוני 18, 2023 09:35 לפנה"צ MSK
נימפית - Photo (c) petr_kosachev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי petr_kosachev
הזיהוי של sergeytempus: נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

נימפית (סוג Melitaea)

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

יוני 17, 2023 09:37 לפנה"צ MSK
נימפית - Photo (c) petr_kosachev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי petr_kosachev
הזיהוי של sergeytempus: נימפית (סוג Melitaea)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

יוני 17, 2023 09:56 לפנה"צ MSK
כחליל הבקיה - Photo (c) alderash, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי alderash
הזיהוי של sergeytempus: כחליל הבקיה (Polyommatus amandus)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

יוני 17, 2023 10:30 לפנה"צ MSK
Boloria selene - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של sergeytempus: Boloria selene, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

מאי 7, 2012 02:56 אחה"צ MSK
Coenonympha leander - Photo (c) Heiner Ziegler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Heiner Ziegler
הזיהוי של sergeytempus: Coenonympha leander, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

כחליל השברק (Polyommatus icarus)

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

יולי 5, 2011 10:45 לפנה"צ MSK
כחליל השברק - Photo (c) Bryan Pfeiffer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Bryan Pfeiffer
הזיהוי של sergeytempus: כחליל השברק (Polyommatus icarus)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anikeevv

תאריך

יוני 2012
Brenthis daphne - Photo (c) Sergey D, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Sergey D
הזיהוי של sergeytempus: Brenthis daphne, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך דצמבר 2, 2023
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 7443