תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanzrate

תאריך

אפריל 30, 2023 10:56 לפנה"צ CST
Agrotina - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של sej_hdz: תת-שבט Agrotina, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך 01 יוני, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rossycastaneda1

תאריך

ינואר 8, 2023 02:12 לפנה"צ CST
Doxocopa pavon theodora - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eduardo Axel Recillas Bautista
הזיהוי של sej_hdz: Doxocopa pavon ssp. theodora, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rossycastaneda1

תאריך

מאי 14, 2023 01:44 אחה"צ CST
Melete lycimnia isandra - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eduardo Axel Recillas Bautista
הזיהוי של sej_hdz: Melete lycimnia ssp. isandra, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bodofzt

תאריך

אוגוסט 19, 2017 01:14 אחה"צ CDT
Epargyreus cruza - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Cheryl Harleston López Espino
הזיהוי של sej_hdz: Epargyreus cruza, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bodofzt

תאריך

מאי 2023

מקום

México, MX (Google, OSM)
Thorybes - Photo (c) rbeunen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי rbeunen
הזיהוי של sej_hdz: סוג Thorybes, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bodofzt

תאריך

מאי 2021

מקום

Puebla, MX (Google, OSM)
Thorybes pseudocellus - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Carlos Garcia Morales
הזיהוי של sej_hdz: Thorybes pseudocellus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

francisco3_

תאריך

אוקטובר 8, 2013
Spilosomina - Photo (c) Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling
הזיהוי של sej_hdz: תת-שבט Spilosomina, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

puffinnoob

תאריך

אוקטובר 1, 2022 01:15 אחה"צ CDT
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

viridiana_uv

תאריך

ינואר 13, 2023 09:28 לפנה"צ CST
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avenaquaker

תאריך

ינואר 7, 2023 11:01 לפנה"צ CST
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ignaciocastro

תאריך

ינואר 8, 2023 11:41 לפנה"צ CST

מקום

Chocamán (Google, OSM)
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

colotla

תאריך

ינואר 3, 2023 12:34 אחה"צ CST
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hugoortiz

תאריך

נובמבר 27, 2022 05:10 אחה"צ CST
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crotalus_tzabcan

תאריך

נובמבר 19, 2022 12:14 אחה"צ CST
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toxol

תאריך

אוקטובר 28, 2022 12:37 אחה"צ CDT
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

myriam

תאריך

אוקטובר 28, 2022 12:59 אחה"צ CDT
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eteyssier

תאריך

אוקטובר 27, 2022 12:29 אחה"צ CDT
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

judith54

תאריך

אוקטובר 10, 2022 10:44 לפנה"צ CDT
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zipactli

תאריך

אוקטובר 10, 2022 06:28 אחה"צ CDT
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

l_ernesto_perez-montes

תאריך

אוקטובר 7, 2022 10:18 לפנה"צ CDT

תיאור

oznor

Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

parakata

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Mexico (Google, OSM)

תיאור

Nota a curadores: no borrar, monitoreo de paisajes.
No. de folio de participante: PCCCDMX-RPAC-E-1 Observaciones: Soleado 1 Achpal P

Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

parakata

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Mexico (Google, OSM)

תיאור

Nota a curadores: no borrar, monitoreo de paisajes.
No. de folio de participante: PCCCDMX-RPAC-E-2 Observaciones: Soleado, Soleado viento ligero.
Solo pude fotografiar a una 3 Achpal V

Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

parakata

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Mexico (Google, OSM)

תיאור

Nota a curadores: no borrar, monitoreo de paisajes.
No. de folio de participante: PCCCDMX-RPAC-E-1 Observaciones: Soleado 1 Achpal P

Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

parakata

תאריך

אוגוסט 26, 2021 12:53 אחה"צ UTC

תיאור

Nota a curadores: no borrar, monitoreo de paisajes.
No. de folio de participante: PCCCDMX-RPAC-E-2
Observaciones: soleado con viento 1 Achpal P

Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julian_olvera

תאריך

אוגוסט 27, 2021 12:59 אחה"צ CDT

תיאור

Mariposa Achlyodes pallida libando flores de Tithonia tubaeformis.

Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pakko

תאריך

אוקטובר 29, 2020 12:53 אחה"צ UTC
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hugoortiz

תאריך

ספטמבר 30, 2020 01:45 אחה"צ UTC
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

d_b

תאריך

מאי 17, 2020 02:48 אחה"צ CDT
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ollinzihualt

תאריך

אפריל 28, 2019 12:26 אחה"צ CDT
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mictlanaztek

תאריך

דצמבר 6, 2018 01:44 אחה"צ CST
Eantis pallida - Photo (c) Tom Horton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Horton
הזיהוי של sej_hdz: Eantis pallida, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

 • 11118