תמונות/קולות

מתצפת.ת

ericwilliams

תאריך

יולי 2020

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תיאור

A White-blotched Heterocampa Moth in Hopkins County, KY.

Heterocampa pulverea - Photo (c) Lena Zappia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lena Zappia
הזיהוי של satchison: Heterocampa pulverea, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
נוסף בתאריך 09 מרץ, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

אוקטובר 14, 2020 08:34 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)
Argyria gonogramma - Photo (c) Eric Williams, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Eric Williams
הזיהוי של satchison: Argyria gonogramma, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 11 פברואר, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יוני 27, 2019 10:51 אחה"צ CDT
Argyria gonogramma - Photo (c) Eric Williams, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Eric Williams
הזיהוי של satchison: Argyria gonogramma, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 11 פברואר, 2023
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

דצמבר 11, 2022 06:41 אחה"צ CST
Feralia major - Photo (c) suegregoire, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי suegregoire
הזיהוי של satchison: Feralia major, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך 24 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aklellis

תאריך

יולי 31, 2022 04:28 לפנה"צ CDT
Anisota stigma - Photo (c) John and Kendra Abbott, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי John and Kendra Abbott
הזיהוי של satchison: Anisota stigma, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

יולי 30, 2022 11:44 אחה"צ CDT
Epicallima argenticinctella - Photo (c) David Reed, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של satchison: Epicallima argenticinctella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arthurchp

תאריך

אוגוסט 6, 2018 08:14 אחה"צ HST
Pococera asperatella - Photo (c) David Beadle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Beadle
הזיהוי של satchison: Pococera asperatella, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arthurchp

תאריך

אוגוסט 6, 2018 08:14 אחה"צ HST
Pococera asperatella - Photo (c) David Beadle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Beadle
הזיהוי של satchison: Pococera asperatella, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 31, 2022 11:15 אחה"צ CDT
Coelodasys unicornis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של satchison: Coelodasys unicornis, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 29, 2022 10:36 אחה"צ CDT

תגיות

Platphalonidia magdalenae - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של satchison: Platphalonidia magdalenae, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 29, 2022 10:16 אחה"צ CDT

תגיות

Dichomeris punctipennella - Photo (c) Timothy Reichard, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Timothy Reichard
הזיהוי של satchison: Dichomeris punctipennella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 29, 2022 10:15 אחה"צ CDT

תגיות

Nigetia formosalis - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של satchison: Nigetia formosalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 29, 2022 10:21 אחה"צ CDT

תגיות

Lithacodia musta - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של satchison: Lithacodia musta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 29, 2022 10:35 אחה"צ CDT

תגיות

Olethreutes - Photo (c) Stuart J. Marcus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stuart J. Marcus
הזיהוי של satchison: סוג Olethreutes, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 30, 2022 05:09 לפנה"צ CDT

תגיות

Abablemma brimleyana - Photo (c) krancmm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי krancmm
הזיהוי של satchison: Abablemma brimleyana, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 25, 2022 11:48 אחה"צ CDT
Penthesilea sacculalis - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christian Schwarz
הזיהוי של satchison: Penthesilea sacculalis, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך 27 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johntrent

תאריך

יולי 26, 2022 05:03 לפנה"צ CDT
Platynota flavedana - Photo (c) Roger Rittmaster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Roger Rittmaster
הזיהוי של satchison: Platynota flavedana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך 27 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

a43560

תאריך

יולי 25, 2022 09:48 אחה"צ CDT
Palpita freemanalis - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של satchison: Palpita freemanalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

יולי 25, 2022 12:55 לפנה"צ CDT
Epiblema abruptana - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של satchison: Epiblema abruptana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

יולי 25, 2022 12:53 לפנה"צ CDT
Parapediasia decorellus - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של satchison: Parapediasia decorellus, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

יולי 25, 2022 12:48 לפנה"צ CDT
Palpita freemanalis - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של satchison: Palpita freemanalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

יולי 25, 2022 12:43 לפנה"צ CDT
Ianassa lignicolor - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של satchison: Ianassa lignicolor, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

a24

תאריך

יולי 25, 2022 09:09 אחה"צ CDT
Gerdana caritella - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של satchison: Gerdana caritella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

a24

תאריך

יולי 25, 2022 09:03 אחה"צ CDT
Paectes abrostoloides - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jonathan (JC) Carpenter
הזיהוי של satchison: Paectes abrostoloides, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

a24

תאריך

יולי 25, 2022 11:56 אחה"צ CDT
Anisota stigma - Photo (c) John and Kendra Abbott, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי John and Kendra Abbott
הזיהוי של satchison: Anisota stigma, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

a24

תאריך

יולי 25, 2022 11:55 אחה"צ CDT
Anisota stigma - Photo (c) John and Kendra Abbott, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי John and Kendra Abbott
הזיהוי של satchison: Anisota stigma, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ericwilliams

תאריך

יולי 2022

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תיאור

A Snowy Urola Moth in Hopkins County, KY.

Urola nivalis - Photo (c) B Mlry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של satchison: Urola nivalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoss56

תאריך

יולי 24, 2022 11:14 אחה"צ CDT

מקום

Pinson, AL, USA (Google, OSM)
Bleptina caradrinalis - Photo (c) krancmm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי krancmm
הזיהוי של satchison: Bleptina caradrinalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ericwilliams

תאריך

יולי 2022

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תיאור

An Orange-headed Epicallima Moth in Hopkins County, KY.

Epicallima argenticinctella - Photo (c) David Reed, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של satchison: Epicallima argenticinctella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יולי 24, 2022 09:46 אחה"צ EDT
Heterophleps triguttaria - Photo (c) Eric Williams, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Eric Williams
הזיהוי של satchison: Heterophleps triguttaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך 26 יולי, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 939