תמונות/קולות

מתצפת.ת

pedutti_leo

תאריך

פברואר 22, 2024 03:18 אחה"צ CET
Lissotriton helveticus - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של samuel_guiraudou: Lissotriton helveticus, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pedutti_leo

תאריך

פברואר 22, 2024 03:13 אחה"צ CET
Lissotriton helveticus - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של samuel_guiraudou: Lissotriton helveticus, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jordi-soliveres

תאריך

פברואר 21, 2024 07:54 אחה"צ CET
Hyla meridionalis - Photo (c) moroccoherps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי moroccoherps
הזיהוי של samuel_guiraudou: Hyla meridionalis, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simben

תאריך

אוקטובר 11, 2020 02:53 אחה"צ CEST

תיאור

Vipera aspis - Photo (c) Clo, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Clo
הזיהוי של samuel_guiraudou: Vipera aspis, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pedutti_leo

תאריך

פברואר 22, 2024 03:24 אחה"צ CET
Lissotriton helveticus - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של samuel_guiraudou: Lissotriton helveticus, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pedutti_leo

תאריך

פברואר 22, 2024 03:28 אחה"צ CET
Lissotriton helveticus - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של samuel_guiraudou: Lissotriton helveticus, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeremiefevrier

תאריך

אפריל 23, 2014 11:03 לפנה"צ CEST
Psammodromus edwarsianus - Photo (c) Titouan Roguet, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Titouan Roguet
הזיהוי של samuel_guiraudou: Psammodromus edwarsianus, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeremiefevrier

תאריך

אפריל 23, 2014 12:48 אחה"צ CEST
Chalcides striatus - Photo (c) Cesar Pollo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cesar Pollo
הזיהוי של samuel_guiraudou: Chalcides striatus, שייך ל חומטיים (משפחה Scincidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

titouan_roguet

תאריך

פברואר 12, 2024 10:16 אחה"צ CET
Pelodytes punctatus - Photo (c) Titouan Roguet, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Titouan Roguet
הזיהוי של samuel_guiraudou: Pelodytes punctatus, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

titouan_roguet

תאריך

פברואר 12, 2024 10:02 אחה"צ CET
Lissotriton helveticus - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של samuel_guiraudou: Lissotriton helveticus, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vmoser

תאריך

פברואר 22, 2024 03:33 אחה"צ CET
Pelodytes punctatus - Photo (c) Titouan Roguet, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Titouan Roguet
הזיהוי של samuel_guiraudou: Pelodytes punctatus, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vmoser

תאריך

פברואר 21, 2024 08:46 אחה"צ CET
Tarentola mauritanica - Photo (c) Associação Vita Nativa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Associação Vita Nativa
הזיהוי של samuel_guiraudou: Tarentola mauritanica, שייך ל שממית החומות (סוג Tarentola)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צפרדע (סוג Pelophylax)

מתצפת.ת

pedutti_leo

תאריך

פברואר 23, 2024 02:07 אחה"צ CET
צפרדע - Photo (c) Татьяна, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Татьяна
הזיהוי של samuel_guiraudou: צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maylandia-curtis

תאריך

פברואר 1, 2023 04:56 אחה"צ CET
Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של samuel_guiraudou: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mateo_ch

תאריך

ינואר 10, 2024 02:15 אחה"צ CET
Malpolon monspessulanus - Photo (c) perenatura, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי perenatura
הזיהוי של samuel_guiraudou: Malpolon monspessulanus, שייך ל נחשים (תת-סדרה Serpentes)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cdricp

תאריך

פברואר 2024
Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של samuel_guiraudou: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צפרדע (סוג Pelophylax)

מתצפת.ת

tiffany810

תאריך

יולי 2, 2023 11:31 לפנה"צ CEST
צפרדע - Photo (c) Татьяна, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Татьяна
הזיהוי של samuel_guiraudou: צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarsiger

תאריך

פברואר 25, 2024 07:22 אחה"צ CET
Alytes obstetricans - Photo (c) Daniele Seglie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Daniele Seglie
הזיהוי של samuel_guiraudou: Alytes obstetricans, שייך ל עגולשוניים (משפחה Alytidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cdricp

תאריך

פברואר 2024

תיאור

Mâle juvénile de la forme de "garrigue". 10°C, belles éclaircies, vent à 15-20 km/h.

Vipera aspis aspis - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של samuel_guiraudou: Vipera aspis ssp. aspis, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cdricp

תאריך

פברואר 2024

תיאור

Toujours présent. 10°C, belles éclaircies. Vent frais à 15-20 km/h.

Vipera aspis aspis - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של samuel_guiraudou: Vipera aspis ssp. aspis, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cdricp

תאריך

פברואר 2024

תיאור

Toujours présent. 10°C, belles éclaircies, vent frais à 15-20km/h.

Vipera aspis aspis - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של samuel_guiraudou: Vipera aspis ssp. aspis, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

malgoirepavel

תאריך

פברואר 2024
Vipera aspis aspis - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של samuel_guiraudou: Vipera aspis ssp. aspis, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

malgoirepavel

תאריך

פברואר 2024
Vipera aspis aspis - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של samuel_guiraudou: Vipera aspis ssp. aspis, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

malgoirepavel

תאריך

פברואר 2024
Vipera aspis aspis - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של samuel_guiraudou: Vipera aspis ssp. aspis, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cdricp

תאריך

פברואר 2024

תיאור

Toujours là malgré la température très fraîche (10°C), le vent à 35 km/h et un soleil très timide !

Vipera aspis aspis - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של samuel_guiraudou: Vipera aspis ssp. aspis, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cdricp

תאריך

פברואר 2024

תיאור

Toujours présent en bord de lapiaz, à l'abri du vent. Très nuageux, 10°C.

Vipera aspis aspis - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של samuel_guiraudou: Vipera aspis ssp. aspis, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cdricp

תאריך

פברואר 2024

תיאור

Toujours présente. 10°C, vent frais à 15-20 km/h, éclaircies.

Vipera aspis aspis - Photo (c) Roberto Sindaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Roberto Sindaco
הזיהוי של samuel_guiraudou: Vipera aspis ssp. aspis, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiffany810

תאריך

יולי 13, 2023 11:32 אחה"צ CEST
Tarentola mauritanica - Photo (c) Associação Vita Nativa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Associação Vita Nativa
הזיהוי של samuel_guiraudou: Tarentola mauritanica, שייך ל שממית החומות (סוג Tarentola)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlotte_ruiz

תאריך

פברואר 21, 2024
Bufo spinosus - Photo (c) snake snake, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי snake snake
הזיהוי של samuel_guiraudou: Bufo spinosus, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlotte_ruiz

תאריך

פברואר 21, 2024 10:52 לפנה"צ CET
Bufo spinosus - Photo (c) snake snake, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי snake snake
הזיהוי של samuel_guiraudou: Bufo spinosus, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 114041