תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecileroux

תאריך

אוקטובר 1, 2023 09:37 לפנה"צ SAST
Diores - Photo (c) Ruan Booysen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ruan Booysen
הזיהוי של ryanmtippett: סוג Diores, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך אוקטובר 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

מרץ 14, 2020 09:13 אחה"צ SAST
Nesoleon boschimanus - Photo (c) Alex Dreyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alex Dreyer
הזיהוי של ryanmtippett: Nesoleon boschimanus, שייך ל ארינמל (משפחה Myrmeleontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 23, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexdreyer

תאריך

מרץ 2, 2021 10:56 אחה"צ SAST
Nesoleon boschimanus - Photo (c) Alex Dreyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alex Dreyer
הזיהוי של ryanmtippett: Nesoleon boschimanus, שייך ל ארינמל (משפחה Myrmeleontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 23, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bushboy

תאריך

פברואר 3, 2021 04:17 לפנה"צ SAST

תיאור

Feeble kitchen flutterer

Escaped out of back door before I'd had first cuppa joe

Myrmeleon quinquemaculatus - Photo (c) Peter Vos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Peter Vos
הזיהוי של ryanmtippett: Myrmeleon quinquemaculatus, שייך ל ארינמל (משפחה Myrmeleontidae)
נוסף בתאריך נובמבר 8, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

craigpeter

תאריך

ינואר 10, 2020 10:32 לפנה"צ SAST
Jamesbrittenia - Photo (c) Adriaan Grobler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adriaan Grobler
הזיהוי של ryanmtippett: סוג Jamesbrittenia, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 8, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

campbellfleming

תאריך

יולי 25, 2022 12:00 אחה"צ SAST

מקום

Aberdeen plains (Google, OSM)
Pteronia adenocarpa - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של ryanmtippett: Pteronia adenocarpa, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 30, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janvorster

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:33 לפנה"צ SAST
Pteronia adenocarpa - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של ryanmtippett: Pteronia adenocarpa, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 30, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

מאי 22, 2018 08:41 לפנה"צ SAST

מקום

Sandriver S R63 (Google, OSM)
Manulea fragrans - Photo (c) Gigi Laidler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gigi Laidler
הזיהוי של ryanmtippett: Manulea fragrans, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 28, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

craigpeter

תאריך

אוגוסט 20, 2022 12:20 אחה"צ SAST
Jamesbrittenia tysonii - Photo (c) Gigi Laidler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gigi Laidler
הזיהוי של ryanmtippett: Jamesbrittenia tysonii, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 28, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lorainevdb

תאריך

מאי 16, 2018 09:39 לפנה"צ SAST
Jamesbrittenia tysonii - Photo (c) Gigi Laidler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gigi Laidler
הזיהוי של ryanmtippett: Jamesbrittenia tysonii, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 28, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

מאי 22, 2018 09:12 לפנה"צ SAST

מקום

Sandriver S R63 (Google, OSM)
Jamesbrittenia atropurpurea - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של ryanmtippett: Jamesbrittenia atropurpurea, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 28, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

moira_fitzpatrick

תאריך

ספטמבר 10, 2021 08:54 אחה"צ SAST
Tchagra australis - Photo (c) Martin Grimm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ryanmtippett: Tchagra australis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

goggaman

תאריך

מרץ 27, 2021 10:56 לפנה"צ SAST
Psammobates tentorius verroxii - Photo (c) Markus Lilje, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Markus Lilje
הזיהוי של ryanmtippett: Psammobates tentorius ssp. verroxii, שייך ל צבים (סדרה Testudines)
נוסף בתאריך מרץ 30, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

happyasacupcake

תאריך

אוגוסט 17, 2019 04:25 אחה"צ SAST
Stenocara gracilipes - Photo (c) Alex Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alex Rebelo
הזיהוי של ryanmtippett: Stenocara gracilipes, שייך ל שחרוריתיים (משפחה Tenebrionidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 7, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philippa5000

תאריך

נובמבר 1, 2019 05:31 אחה"צ SAST
חלבלוב - Photo (c) jrebman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jrebman
הזיהוי של ryanmtippett: חלבלוב (סוג Euphorbia)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karoohart

תאריך

אוגוסט 16, 2017 10:29 לפנה"צ SAST
Aloe broomii broomii - Photo (c) georgfritz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ryanmtippett: Aloe broomii var. broomii, שייך ל עיריתיים (משפחה Asphodelaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 19, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhodgson

תאריך

ספטמבר 25, 2010 01:45 אחה"צ SAST
Cyrtophora citricola - Photo (c) Andrés E. Ríos Saldaña, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrés E. Ríos Saldaña
הזיהוי של ryanmtippett: Cyrtophora citricola, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robert_taylor

תאריך

נובמבר 6, 2019 08:08 אחה"צ SAST

מקום

North-West, BW (Google, OSM)
Genetta maculata - Photo (c) Elaine Bester, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Elaine Bester
הזיהוי של ryanmtippett: Genetta maculata, שייך ל גחניים (משפחה Viverridae)
נוסף בתאריך נובמבר 11, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alandmanson

תאריך

אוקטובר 3, 2019 09:58 לפנה"צ CET
Ceriagrion glabrum - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של ryanmtippett: Ceriagrion glabrum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך נובמבר 5, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naspeer

תאריך

דצמבר 14, 2017 09:40 לפנה"צ CET

תיאור

Found abundantly at the base of mangrove trees.

Metopograpsus messor - Photo (c) ethan71, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ryanmtippett: Metopograpsus messor, שייך ל סרטנים קצרי בטן (אנפרא-סדרה Brachyura)
נוסף בתאריך אוקטובר 30, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robert_taylor

תאריך

אוקטובר 10, 2019 08:51 לפנה"צ SAST
Agriocnemis victoria - Photo (c) Robert Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Robert Taylor
הזיהוי של ryanmtippett: Agriocnemis victoria, שייך ל שלחית (סוג Agriocnemis)
נוסף בתאריך אוקטובר 27, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robert_taylor

תאריך

אוקטובר 10, 2019 08:54 לפנה"צ SAST
Pseudagrion helenae - Photo (c) Robert Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Robert Taylor
הזיהוי של ryanmtippett: Pseudagrion helenae, שייך ל חניתית (סוג Pseudagrion)
נוסף בתאריך אוקטובר 27, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robert_taylor

תאריך

אוקטובר 10, 2019 08:54 לפנה"צ SAST
Pseudagrion deningi - Photo (c) 116916927065934112165, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי 116916927065934112165
הזיהוי של ryanmtippett: Pseudagrion deningi, שייך ל חניתית (סוג Pseudagrion)
נוסף בתאריך אוקטובר 27, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robert_taylor

תאריך

אוקטובר 10, 2019 08:55 לפנה"צ SAST
Brasenia schreberi - Photo (c) Ian Cruickshank, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ian Cruickshank
הזיהוי של ryanmtippett: Brasenia schreberi, שייך ל נופראים (סדרה Nymphaeales)
נוסף בתאריך אוקטובר 27, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robert_taylor

תאריך

אוקטובר 10, 2019 09:03 לפנה"צ SAST
Pseudagrion sudanicum - Photo (c) Matt Muir, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Matt Muir
הזיהוי של ryanmtippett: Pseudagrion sudanicum, שייך ל חניתית (סוג Pseudagrion)
נוסף בתאריך אוקטובר 27, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robert_taylor

תאריך

אוקטובר 10, 2019 09:08 לפנה"צ SAST
Trithemis monardi - Photo (c) Robert Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Robert Taylor
הזיהוי של ryanmtippett: Trithemis monardi, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך אוקטובר 27, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robert_taylor

תאריך

אוקטובר 19, 2019 07:31 אחה"צ SAST

מקום

North-West, BW (Google, OSM)
חניתית - Photo (c) Chris Burwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chris Burwell
הזיהוי של ryanmtippett: חניתית (סוג Pseudagrion)
נוסף בתאריך אוקטובר 27, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bgwright

תאריך

ספטמבר 2, 2018 08:57 לפנה"צ SAST

תגיות

Stapelia gigantea - Photo (c) riccardocavalcante, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי riccardocavalcante
הזיהוי של ryanmtippett: Stapelia gigantea, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 25, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bgwright

תאריך

ספטמבר 24, 2018 06:00 לפנה"צ SAST

תגיות

Stapelia gigantea - Photo (c) riccardocavalcante, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי riccardocavalcante
הזיהוי של ryanmtippett: Stapelia gigantea, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 25, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bgwright

תאריך

ספטמבר 26, 2018 01:43 אחה"צ SAST

תגיות

Stasimopus - Photo (c) Nikie Scott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nikie Scott
הזיהוי של ryanmtippett: סוג Stasimopus, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך אוקטובר 25, 2019
תומך

סטטיסטיקות

 • 31