תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthew_holden

תאריך

אפריל 21, 2020 02:03 לפנה"צ AEST
Antigastra catalaunalis - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של rqy-yong: Antigastra catalaunalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

therese75

תאריך

יוני 5, 2023 09:47 לפנה"צ AEST
Laccotrephes tristis - Photo (c) Tony Bush, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tony Bush
הזיהוי של rqy-yong: Laccotrephes tristis, שייך ל עקרבניים (משפחה Nepidae)
נוסף בתאריך יוני 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

therese75

תאריך

יוני 5, 2023 09:27 לפנה"צ AEST
שומרניים - Photo (c) Alexandro Minicò, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Alexandro Minicò
הזיהוי של rqy-yong: שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך יוני 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtweed

תאריך

מאי 29, 2023 12:16 אחה"צ AEST
Erysichton lineatus - Photo (c) Michael Jefferies, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rqy-yong: Erysichton lineatus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך יוני 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כחליל (כחלון) האפון (Lampides boeticus)

מתצפת.ת

angela1219

תאריך

חסר תאריך

תיאור

Clarification on ID would be appreciated, it has a stellar blue colour, quite small. The species most visually similar does not occur in the region it was spotted in.
In the Oewersig Park next to the guesthouse.

כחליל (כחלון) האפון - Photo (c) selwynq, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rqy-yong: כחליל (כחלון) האפון (Lampides boeticus)
נוסף בתאריך מאי 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthew_holden

תאריך

מאי 5, 2020 11:57 אחה"צ AEST
Ascalenia exodroma - Photo (c) Dezmond Wells, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dezmond Wells
הזיהוי של rqy-yong: Ascalenia exodroma, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

כחליל (כחלון) האפון (Lampides boeticus)

מתצפת.ת

angela1219

תאריך

חסר תאריך

תיאור

Clarification on ID would be appreciated, it has a stellar blue colour, quite small. The species most visually similar does not occur in the region it was spotted in.
In the Oewersig Park next to the guesthouse.

Leptotes pirithous - Photo (c) Pavel Vojtek, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pavel Vojtek
הזיהוי של rqy-yong: קומפלקס Leptotes pirithous, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

angela1219

תאריך

ספטמבר 13, 2022 12:43 אחה"צ SAST
Chiromantis xerampelina - Photo (c) Ryan van Huyssteen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Ryan van Huyssteen
הזיהוי של rqy-yong: Chiromantis xerampelina, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

weevilyday

תאריך

מאי 2023

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)

תיאור

Ran into glass door just before dawn. Appeared severely impaired & with air temp around 5-6degC I didn't think it would survive. Covered with a box to keep darker & dissuade predators, to see if it recovered. Seemed increasingly alert over course of the day & gone before sunset.

Zoothera lunulata - Photo (c) tas47, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rqy-yong: Zoothera lunulata, שייך ל קיכליים (משפחה Turdidae)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthew_connors

תאריך

יולי 14, 2018 01:31 אחה"צ AEST

תיאור

Mullet of unknown affinity

Crenimugil seheli - Photo (c) Mark Rosenstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Mark Rosenstein
הזיהוי של rqy-yong: Crenimugil seheli, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthew_connors

תאריך

יולי 14, 2018 01:07 אחה"צ AEST

תיאור

Lethrinus or Lutjanus?? I simply do not know. Fish are difficult

Lethrinus - Photo (c) Ian Banks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ian Banks
הזיהוי של rqy-yong: סוג Lethrinus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך מאי 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthew_holden

תאריך

אפריל 13, 2020 11:43 אחה"צ AEST
Hypena simplicalis - Photo (c) Roger C. Kendrick, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של rqy-yong: Hypena simplicalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מאי 13, 2023
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthew_holden

תאריך

אפריל 24, 2020 09:32 אחה"צ AEST
Hypena simplicalis - Photo (c) Roger C. Kendrick, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של rqy-yong: Hypena simplicalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מאי 13, 2023
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

weevilyday

תאריך

מרץ 2023

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)
Scaphoideus - Photo (c) Tom Murray, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Murray
הזיהוי של rqy-yong: תת סוג Scaphoideus, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smathichong

תאריך

מאי 4, 2023 08:02 אחה"צ AWST
Galleriinae - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של rqy-yong: תת משפחה Galleriinae, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

weevilyday

תאריך

מרץ 2023

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)
Lecithocera - Photo (c) marcelfinlay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי marcelfinlay
הזיהוי של rqy-yong: סוג Lecithocera, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מאי 5, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naelajm

תאריך

יוני 10, 2022 06:46 אחה"צ GMT
Hemidactylus mabouia - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של rqy-yong: Hemidactylus mabouia, שייך ל שממיתיים (משפחה Gekkonidae)
נוסף בתאריך מאי 1, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

therese75

תאריך

אפריל 18, 2023 03:49 אחה"צ AEST
Elateriformia - Photo (c) Nick Monaghan, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nick Monaghan
הזיהוי של rqy-yong: אנפרא-סדרה Elateriformia, שייך ל חיפושיות (סדרה Coleoptera)
נוסף בתאריך אפריל 27, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtweed

תאריך

דצמבר 7, 2022 03:15 אחה"צ AEST
Erysichton lineatus - Photo (c) Michael Jefferies, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rqy-yong: Erysichton lineatus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך מרץ 28, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

therese75

תאריך

מרץ 27, 2023 11:36 לפנה"צ AEST

מקום

Kemmis, QLD, AU (Google, OSM)
Ischnolestes - Photo (c) Matthew Connors, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matthew Connors
הזיהוי של rqy-yong: סוג Ischnolestes, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

therese75

תאריך

מרץ 27, 2023 01:06 אחה"צ AEST

מקום

Burton, QLD, AU (Google, OSM)
חיפושיות זבל - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של rqy-yong: חיפושיות זבל (תת משפחה Scarabaeinae)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

therese75

תאריך

מרץ 27, 2023 02:07 אחה"צ AEST
Argulus - Photo (c) Chris Blanar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rqy-yong: סוג Argulus, שייך ל סרטנאים (תת-מערכה Crustacea)
נוסף בתאריך מרץ 27, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gregtasney

תאריך

מרץ 24, 2023 10:14 אחה"צ AEST
Oecophoridae - Photo (c) portioid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי portioid
הזיהוי של rqy-yong: משפחה Oecophoridae, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מרץ 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

therese75

תאריך

מרץ 25, 2023 12:58 אחה"צ AEST
Orgyia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של rqy-yong: סוג Orgyia, שייך ל טוואיתיים (תת משפחה Lymantriinae)
נוסף בתאריך מרץ 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smathichong

תאריך

מרץ 21, 2023 03:22 אחה"צ +07
כלצידים - Photo (c) manimiranda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rqy-yong: כלצידים (משפחת על Chalcidoidea)
נוסף בתאריך מרץ 25, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

weevilyday

תאריך

מרץ 24, 2023 12:40 אחה"צ AEST

תיאור

Found dead on floor of woodworkshop, don't know if it was stepped on, or died of natural causes. Likely to be local, but could have come in on log or attached soil.

Idiopidae - Photo (c) Ethan Yeoman, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ethan Yeoman
הזיהוי של rqy-yong: משפחה Idiopidae, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך מרץ 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cirolana

תאריך

מרץ 2023

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)
Orthodera ministralis - Photo (c) Alan Melville, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Alan Melville
הזיהוי של rqy-yong: Orthodera ministralis, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך מרץ 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

weevilyday

תאריך

מרץ 2023

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)
Erechthias zebrina - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של rqy-yong: Erechthias zebrina, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מרץ 22, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מלחיתיים (משפחה Ellobiidae)

מתצפת.ת

therese75

תאריך

מרץ 20, 2023 09:13 לפנה"צ AEST
מלחיתיים - Photo (c) Ruben Guzman P., כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ruben Guzman P.
הזיהוי של rqy-yong: מלחיתיים (משפחה Ellobiidae)
נוסף בתאריך מרץ 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

therese75

תאריך

מרץ 20, 2023 10:31 לפנה"צ AEST
Tanaidacea - Photo (c) Crystal Hiltz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Crystal Hiltz
הזיהוי של rqy-yong: סדרה Tanaidacea, שייך ל סרטנים עילאיים (מחלקה Malacostraca)
נוסף בתאריך מרץ 20, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 1146