תמונות/קולות

מתצפת/ת

smithsqrd

תאריך

מאי 24, 2022 11:34 PM EDT
Zelleria retiniella - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Zelleria retiniella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gaudettelaura

תאריך

מאי 16, 2022
Zelleria retiniella - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Zelleria retiniella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gaudettelaura

תאריך

מאי 18, 2022
Zelleria retiniella - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Zelleria retiniella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sambiology

תאריך

יוני 3, 2022 09:59 PM CDT

תיאור

What a wonderful evening of black-lighting at Watson Rare Plant Preserve! We set up stations throughout the preserve, and so many different bugs showed up! Wonderful to spend it with some moth-ers too! :)
*still have to work on ID's for several of these...

Zelleria retiniella - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Zelleria retiniella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidgeorge

תאריך

יוני 9, 2022 10:01 PM EDT
Zelleria retiniella - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Zelleria retiniella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sararuth

תאריך

יוני 6, 2022

תיאור

Zelleria

Zelleria retiniella - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Zelleria retiniella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

davidgeorge

תאריך

יוני 13, 2022 10:27 PM EDT
Zelleria retiniella - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Zelleria retiniella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

steven307

תאריך

יוני 15, 2022 10:01 PM EDT
Zelleria retiniella - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Zelleria retiniella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 18, 2022 10:06 AM CDT

תיאור

Cargill Long Trail---4th St. Trailhead
Longview, TX

Quercus falcata - Photo (c) dogtooth77, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של royaltyler: Quercus falcata, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 19, 2022 07:36 AM CDT

תיאור

Cargill Long Park
Longview, TX

Pinus taeda - Photo (c) Alicia Pimental, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של royaltyler: Pinus taeda, שייך ל אורן (סוג Pinus)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 19, 2022 07:45 AM CDT

תיאור

Cargill Long Park
Longview, TX

Caloptilia triadicae - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Caloptilia triadicae, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 19, 2022 07:45 AM CDT

תיאור

Cargill Long Park
Longview, TX

Quercus nigra - Photo (c) Nicholas Cowey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Nicholas Cowey
הזיהוי של royaltyler: Quercus nigra, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 19, 2022 08:11 AM CDT

תיאור

Cargill Long Park
Longview, TX

Quercus velutina - Photo (c) Laura Clark, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Laura Clark
הזיהוי של royaltyler: Quercus velutina, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 19, 2022 08:32 AM CDT

תיאור

Cargill Long Park
Longview, TX

Aralia spinosa - Photo (c) Melissa McMasters, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של royaltyler: Aralia spinosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 07:24 AM CDT
Monoleuca semifascia - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Monoleuca semifascia, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 07:25 AM CDT
Pelidnota punctata - Photo (c) Keith Roragen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של royaltyler: Pelidnota punctata, שייך ל זיבליתיים (משפחה Scarabaeidae)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 08:59 PM CDT
Pseudomops septentrionalis - Photo (c) Clarence Holmes, כל הזכויות שמורות, uploaded by Clarence Holmes
הזיהוי של royaltyler: Pseudomops septentrionalis, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 09:06 PM CDT
Dryocampa rubicunda - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Dryocampa rubicunda, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

Idia julia

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 09:29 PM CDT
Idia julia - Photo (c) Timothy Reichard, כל הזכויות שמורות, uploaded by Timothy Reichard
הזיהוי של royaltyler: Idia julia, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 09:29 PM CDT
Prosapia bicincta - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Prosapia bicincta, שייך ל קצפיות (משפחה Cercopidae)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 09:21 PM CDT
Arta olivalis - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של royaltyler: Arta olivalis, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 09:32 PM CDT
Neocicada hieroglyphica - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של royaltyler: Neocicada hieroglyphica, שייך ל ציקדיים (משפחה Cicadidae)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 09:34 PM CDT
Ormenoides venusta - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Katja Schulz
הזיהוי של royaltyler: Ormenoides venusta, שייך ל עפרוניתיים (משפחה Flatidae)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 09:54 PM CDT
Xylotrechus colonus - Photo (c) Fyn Kynd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
הזיהוי של royaltyler: Xylotrechus colonus, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 09:57 PM CDT
Glyphidocera juniperella - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Glyphidocera juniperella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 10:02 PM CDT
Homalodisca vitripennis - Photo (c) Clarence Holmes, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של royaltyler: Homalodisca vitripennis, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 10:01 PM CDT
Clepsis peritana - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של royaltyler: Clepsis peritana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

נתוזיתיים (משפחה Elateridae)

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 20, 2022 10:08 PM CDT

תיאור

With finger for size comparison

נתוזיתיים - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
הזיהוי של royaltyler: נתוזיתיים (משפחה Elateridae)
הוסף בתאריך 23 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pdwyer559

תאריך

יוני 4, 2022 04:02 PM CDT

מקום

Shreveport (Google, OSM)
Wisteria - Photo (c) Karen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של royaltyler: סוג Wisteria, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 21 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cosmiccat

תאריך

יוני 18, 2022 10:08 AM CDT

תיאור

Cargill Long Trail---4th St. Trailhead
Longview, TX

Morus rubra - Photo (c) Karen Willard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Karen Willard
הזיהוי של royaltyler: Morus rubra, שייך ל תות (סוג Morus)
הוסף בתאריך 18 יוני, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 4950