תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul_dennehy

תאריך

אוגוסט 9, 2016 09:25 לפנה"צ MDT
Ypsolopha undulatella - Photo (c) studiopika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי studiopika
הזיהוי של ronaldparry: Ypsolopha undulatella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimeckert49

תאריך

מאי 17, 2015 09:57 אחה"צ MDT
Triclonella xuthocelis - Photo (c) Lucie Bruce, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lucie Bruce
הזיהוי של ronaldparry: Triclonella xuthocelis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

psyllidhipster

תאריך

אוגוסט 21, 2019 09:45 אחה"צ PDT
Triclonella xuthocelis - Photo (c) Lucie Bruce, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lucie Bruce
הזיהוי של ronaldparry: Triclonella xuthocelis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimeckert49

תאריך

אוגוסט 19, 2021 08:12 לפנה"צ MDT
Retinia edemoidana - Photo (c) paul_dennehy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי paul_dennehy
הזיהוי של ronaldparry: Retinia edemoidana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimeckert49

תאריך

אוגוסט 5, 2022 11:37 אחה"צ MST
Psilocorsis cirrhoptera - Photo (c) jimeckert49, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ronaldparry: Psilocorsis cirrhoptera, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוגוסט 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul_dennehy

תאריך

יוני 29, 2019 08:42 לפנה"צ MST
Dichomeris mulsa - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של ronaldparry: Dichomeris mulsa, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוגוסט 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimeckert49

תאריך

יולי 13, 2023 09:45 אחה"צ MST
Dichomeris mulsa - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של ronaldparry: Dichomeris mulsa, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוגוסט 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tjay13

תאריך

יולי 29, 2023 09:08 אחה"צ MDT
Chrysoteuchia topiarius - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ronaldparry: Chrysoteuchia topiarius, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוגוסט 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dull2shinetoo

תאריך

יולי 21, 2022 11:00 אחה"צ MDT
Chrysoteuchia topiarius - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ronaldparry: Chrysoteuchia topiarius, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוגוסט 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimeckert49

תאריך

יוני 12, 2017 10:21 אחה"צ ADT
Menestomorpha oblongata - Photo (c) jimeckert49, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ronaldparry: Menestomorpha oblongata, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוגוסט 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimeckert49

תאריך

יוני 15, 2017 10:23 אחה"צ MDT
Bethulia championella - Photo (c) jimeckert49, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ronaldparry: Bethulia championella, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך יולי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul_dennehy

תאריך

אוגוסט 25, 2014 09:35 לפנה"צ MDT
Abagrotis bimarginalis - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jim Johnson
הזיהוי של ronaldparry: Abagrotis bimarginalis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimeckert49

תאריך

יולי 8, 2023 10:46 אחה"צ MST
Pseudochelaria pennsylvanica - Photo (c) Larry Clarfeld, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Larry Clarfeld
הזיהוי של ronaldparry: Pseudochelaria pennsylvanica, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johngorey

תאריך

אפריל 3, 2017 10:57 אחה"צ HST
Meleneta antennata - Photo (c) C. Mallory, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי C. Mallory
הזיהוי של ronaldparry: Meleneta antennata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimeckert49

תאריך

מאי 18, 2022 11:35 אחה"צ MST
Chionodes naevus - Photo (c) Luke Armstrong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Luke Armstrong
הזיהוי של ronaldparry: Chionodes naevus, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 4, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul_dennehy

תאריך

אוגוסט 3, 2017 12:06 לפנה"צ MST
Phobolosia anfracta - Photo (c) Paul G. Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Paul G. Johnson
הזיהוי של ronaldparry: Phobolosia anfracta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 4, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul_dennehy

תאריך

יוני 21, 2008 09:15 אחה"צ MDT
Protorthodes argentoppida - Photo (c) Ronald Parry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ronald Parry
הזיהוי של ronaldparry: Protorthodes argentoppida, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יוני 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dgreenberger

תאריך

ספטמבר 8, 2022 07:13 אחה"צ MDT
Phobolosia anfracta - Photo (c) Paul G. Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Paul G. Johnson
הזיהוי של ronaldparry: Phobolosia anfracta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johngorey

תאריך

יוני 10, 2022 10:04 אחה"צ MDT
Prionoxystus robiniae - Photo (c) fastjeffb, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי fastjeffb
הזיהוי של ronaldparry: Prionoxystus robiniae, שייך ל ססעציים (משפחה Cossidae)
נוסף בתאריך יוני 11, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimeckert49

תאריך

יוני 14, 2017 09:45 אחה"צ MDT
Decantha stonda - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ronaldparry: Decantha stonda, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbh

תאריך

נובמבר 2022
Amyna stricta - Photo (c) krancmm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי krancmm
הזיהוי של ronaldparry: Amyna stricta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך מאי 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blisowsky

תאריך

ספטמבר 4, 2022 06:11 לפנה"צ MST
Amyna stricta - Photo (c) krancmm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי krancmm
הזיהוי של ronaldparry: Amyna stricta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך מאי 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimeckert49

תאריך

יולי 28, 2014 08:39 אחה"צ MDT
Bagisara buxea - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nathan Taylor
הזיהוי של ronaldparry: Bagisara buxea, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hydaticus

תאריך

אוגוסט 10, 2019 10:50 אחה"צ CDT
Bagisara buxea - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nathan Taylor
הזיהוי של ronaldparry: Bagisara buxea, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hughmcguinness

תאריך

אוגוסט 8, 2013 08:32 לפנה"צ HST
Bagisara buxea - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nathan Taylor
הזיהוי של ronaldparry: Bagisara buxea, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hughmcguinness

תאריך

אוגוסט 9, 2011 03:37 לפנה"צ HST
Bagisara buxea - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nathan Taylor
הזיהוי של ronaldparry: Bagisara buxea, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendybirdsbyrv

תאריך

יולי 27, 2022 09:00 אחה"צ MDT
Bagisara buxea - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nathan Taylor
הזיהוי של ronaldparry: Bagisara buxea, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimeckert49

תאריך

אוגוסט 24, 2016 10:20 אחה"צ MDT
Lythrodes tripuncta - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של ronaldparry: Lythrodes tripuncta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suecar

תאריך

אוגוסט 25, 2022 08:54 אחה"צ MST
Lythrodes tripuncta - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של ronaldparry: Lythrodes tripuncta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gaudettelaura

תאריך

אוגוסט 8, 2022
Clostera inornata - Photo (c) Ricardo Arredondo T., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ricardo Arredondo T.
הזיהוי של ronaldparry: Clostera inornata, שייך ל שנגביים (משפחה Notodontidae)
נוסף בתאריך מרץ 29, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 74