תמונות/קולות

מתצפת.ת

rboudouris

תאריך

יוני 8, 2023 02:28 אחה"צ EDT
Gomphurus fraternus - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Owen Strickland
הזיהוי של ricknirschl: Gomphurus fraternus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

terrinorris

תאריך

יוני 9, 2023 02:30 אחה"צ EDT
Arigomphus villosipes - Photo (c) smwhite, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי smwhite
הזיהוי של ricknirschl: Arigomphus villosipes, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lundbergj

תאריך

יוני 4, 2023 10:04 לפנה"צ EDT
Gomphurus fraternus - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Owen Strickland
הזיהוי של ricknirschl: Gomphurus fraternus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rickbarricklow

תאריך

יוני 7, 2023 02:12 אחה"צ EDT
Gomphurus fraternus - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Owen Strickland
הזיהוי של ricknirschl: Gomphurus fraternus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisaclairemiller

תאריך

יוני 6, 2023 06:30 אחה"צ EDT
Gomphurus crassus - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jim Johnson
הזיהוי של ricknirschl: Gomphurus crassus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisaclairemiller

תאריך

יוני 6, 2023 06:37 אחה"צ EDT
Phanogomphus quadricolor - Photo (c) Owen Ridgen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Owen Ridgen
הזיהוי של ricknirschl: Phanogomphus quadricolor, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lisaclairemiller

תאריך

יוני 6, 2023 06:34 אחה"צ EDT
Gomphurus crassus - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jim Johnson
הזיהוי של ricknirschl: Gomphurus crassus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmcshaffrey

תאריך

יוני 2023

מקום

United States (Google, OSM)
Lanthus vernalis - Photo (c) Jim Lemon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jim Lemon
הזיהוי של ricknirschl: Lanthus vernalis, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmcshaffrey

תאריך

יוני 2023

מקום

United States (Google, OSM)
Lanthus vernalis - Photo (c) Jim Lemon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jim Lemon
הזיהוי של ricknirschl: Lanthus vernalis, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmcshaffrey

תאריך

יוני 2023

מקום

United States (Google, OSM)
Lanthus vernalis - Photo (c) Jim Lemon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jim Lemon
הזיהוי של ricknirschl: Lanthus vernalis, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmcshaffrey

תאריך

יוני 5, 2023 12:56 אחה"צ EDT
Cordulegaster diastatops - Photo (c) Pete and Noe Woods, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pete and Noe Woods
הזיהוי של ricknirschl: Cordulegaster diastatops, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmcshaffrey

תאריך

יוני 5, 2023 01:51 אחה"צ EDT
Cordulegaster diastatops - Photo (c) Pete and Noe Woods, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pete and Noe Woods
הזיהוי של ricknirschl: Cordulegaster diastatops, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmcshaffrey

תאריך

יוני 5, 2023 04:12 אחה"צ EDT
Stylogomphus albistylus - Photo (c) Denis Doucet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Denis Doucet
הזיהוי של ricknirschl: Stylogomphus albistylus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmcshaffrey

תאריך

יוני 5, 2023 04:09 אחה"צ EDT
Phanogomphus quadricolor - Photo (c) Owen Ridgen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Owen Ridgen
הזיהוי של ricknirschl: Phanogomphus quadricolor, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 7, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laureldoc

תאריך

יוני 5, 2023

תיאור

3 photos

Gomphurus crassus - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jim Johnson
הזיהוי של ricknirschl: Gomphurus crassus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laureldoc

תאריך

יוני 5, 2023

תיאור

3 photos

Gomphurus crassus - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jim Johnson
הזיהוי של ricknirschl: Gomphurus crassus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sallypsandpiper

תאריך

יוני 2023

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Calopteryx aequabilis - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jim Johnson
הזיהוי של ricknirschl: Calopteryx aequabilis, שייך ל תכשיטית (סוג Calopteryx)
נוסף בתאריך יוני 4, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimlem

תאריך

יוני 2023

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תיאור

Logan Co

Phanogomphus quadricolor - Photo (c) Owen Ridgen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Owen Ridgen
הזיהוי של ricknirschl: Phanogomphus quadricolor, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 4, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ophiogomphus

תאריך

יוני 2022

מקום

Michigan, US (Google, OSM)
Stylurus amnicola - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ricknirschl: Stylurus amnicola, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chelsealynne

תאריך

יוני 2, 2023 11:32 לפנה"צ EDT
Phanogomphus spicatus - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של ricknirschl: Phanogomphus spicatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chelsealynne

תאריך

יוני 2, 2023 11:36 לפנה"צ EDT
Phanogomphus spicatus - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של ricknirschl: Phanogomphus spicatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laureldoc

תאריך

יוני 2, 2023

תיאור

2 photos

Hylogomphus viridifrons - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של ricknirschl: Hylogomphus viridifrons, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laureldoc

תאריך

יוני 2, 2023

תיאור

3 photos

Hylogomphus viridifrons - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של ricknirschl: Hylogomphus viridifrons, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimlem

תאריך

יוני 2, 2023 09:59 לפנה"צ EDT

תיאור

Little Darby

Gomphurus fraternus - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Owen Strickland
הזיהוי של ricknirschl: Gomphurus fraternus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimlem

תאריך

יוני 2, 2023 09:21 לפנה"צ EDT

תיאור

Little Darby

Phanogomphus quadricolor - Photo (c) Owen Ridgen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Owen Ridgen
הזיהוי של ricknirschl: Phanogomphus quadricolor, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimlem

תאריך

יוני 2, 2023 10:02 לפנה"צ EDT

תיאור

Little Darby

Phanogomphus quadricolor - Photo (c) Owen Ridgen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Owen Ridgen
הזיהוי של ricknirschl: Phanogomphus quadricolor, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimlem

תאריך

יוני 2, 2023 09:28 לפנה"צ EDT

תיאור

Little Darby

Ophiogomphus rupinsulensis - Photo (c) deannadodgson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי deannadodgson
הזיהוי של ricknirschl: Ophiogomphus rupinsulensis, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimlem

תאריך

יוני 2, 2023 09:38 לפנה"צ EDT

תיאור

Little Darby

Ophiogomphus rupinsulensis - Photo (c) deannadodgson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי deannadodgson
הזיהוי של ricknirschl: Ophiogomphus rupinsulensis, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimlem

תאריך

יוני 2, 2023 10:33 לפנה"צ EDT

תיאור

Little Darby

Ophiogomphus rupinsulensis - Photo (c) deannadodgson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי deannadodgson
הזיהוי של ricknirschl: Ophiogomphus rupinsulensis, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimlem

תאריך

יוני 2023

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תיאור

Little Darby

Gomphurus lineatifrons - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jim Johnson
הזיהוי של ricknirschl: Gomphurus lineatifrons, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך יוני 3, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 6482