תמונות/קולות

מתצפת/ת

jcefus

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Stylurus spiniceps - Photo (c) Owen Strickland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Owen Strickland
הזיהוי של ricknirschl: Stylurus spiniceps, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jcefus

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Ohio, US (Google, OSM)
Stylurus spiniceps - Photo (c) Owen Strickland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Owen Strickland
הזיהוי של ricknirschl: Stylurus spiniceps, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

grtgray

תאריך

ספטמבר 23, 2022 01:33 PM EDT
Aeshna umbrosa - Photo (c) Guy Lemelin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Guy Lemelin
הזיהוי של ricknirschl: Aeshna umbrosa, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ken_ohio

תאריך

ספטמבר 25, 2022 10:56 AM EDT
Aeshna umbrosa - Photo (c) Guy Lemelin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Guy Lemelin
הזיהוי של ricknirschl: Aeshna umbrosa, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lewarren

תאריך

יולי 10, 2022 10:58 AM EDT

תיאור

On Lowellville Rd., just east of S.R. 616, city of Struthers, Poland Twp., Mahoning County

Epitheca princeps - Photo (c) Dan Irizarry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ricknirschl: Epitheca princeps, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

גלשונית נודת (Pantala flavescens)

מתצפת/ת

david_weyhmeller

תאריך

ספטמבר 25, 2022 03:47 PM EDT
גלשונית נודת - Photo (c) Mariano Fernández Kloster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mariano Fernández Kloster
הזיהוי של ricknirschl: גלשונית נודת (Pantala flavescens)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

smwhite

תאריך

ספטמבר 25, 2022 04:04 PM EDT
Aeshna umbrosa - Photo (c) Guy Lemelin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Guy Lemelin
הזיהוי של ricknirschl: Aeshna umbrosa, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

smwhite

תאריך

ספטמבר 21, 2022 05:52 PM EDT
Argia translata - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של ricknirschl: Argia translata, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

smwhite

תאריך

ספטמבר 21, 2022 05:39 PM EDT
Dromogomphus spoliatus - Photo (c) Ken Slade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ricknirschl: Dromogomphus spoliatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

גלשונית נודת (Pantala flavescens)

מתצפת/ת

smwhite

תאריך

ספטמבר 25, 2022 02:02 PM EDT
גלשונית נודת - Photo (c) Mariano Fernández Kloster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mariano Fernández Kloster
הזיהוי של ricknirschl: גלשונית נודת (Pantala flavescens)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

smwhite

תאריך

ספטמבר 25, 2022 04:12 PM EDT
Sympetrum semicinctum - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של ricknirschl: Sympetrum semicinctum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jheiser

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:48 AM EDT
Hetaerina americana - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של ricknirschl: Hetaerina americana, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jheiser

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:51 AM EDT
Hetaerina titia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של ricknirschl: Hetaerina titia, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jheiser

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:31 AM EDT
Hetaerina titia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של ricknirschl: Hetaerina titia, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chuckslusarczykjr

תאריך

ספטמבר 13, 2015 03:00 PM EDT

תיאור

From my archives. Carlisle Reservation, Lorain County OH. 9/13/2015

Boyeria vinosa - Photo (c) Stephen Durrenberger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ricknirschl: Boyeria vinosa, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 24 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rickbarricklow

תאריך

יולי 22, 2022 12:48 PM EDT
Dromogomphus spoliatus - Photo (c) Ken Slade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ricknirschl: Dromogomphus spoliatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 24 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rickbarricklow

תאריך

יולי 22, 2022 01:04 PM EDT
Dromogomphus spoliatus - Photo (c) Ken Slade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ricknirschl: Dromogomphus spoliatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 24 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jimlem

תאריך

ספטמבר 21, 2022 12:50 PM EDT

תיאור

Rose Lake

Dromogomphus spinosus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של ricknirschl: Dromogomphus spinosus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 23 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jimlem

תאריך

ספטמבר 21, 2022 12:54 PM EDT

תיאור

Rose Lake

Dromogomphus spinosus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של ricknirschl: Dromogomphus spinosus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 23 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jimlem

תאריך

ספטמבר 21, 2022 01:02 PM EDT

תיאור

Rose Lake

Dromogomphus spinosus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של ricknirschl: Dromogomphus spinosus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 23 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jimlem

תאריך

ספטמבר 21, 2022 01:03 PM EDT

תיאור

Rose Lake

Dromogomphus spinosus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של ricknirschl: Dromogomphus spinosus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 23 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jimlem

תאריך

ספטמבר 22, 2022 02:06 PM EDT

תיאור

CJ Brown

Archilestes grandis - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של ricknirschl: Archilestes grandis, שייך ל שביביתיים (משפחה Lestidae)
נוסף בתאריך 23 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

שומרן (סוג Aeshna)

מתצפת/ת

jimlem

תאריך

ספטמבר 22, 2022 02:23 PM EDT

תיאור

CJ Brown

שומרן - Photo (c) Walwyn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ricknirschl: שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 23 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jimlem

תאריך

ספטמבר 22, 2022 01:20 PM EDT

תיאור

CJ Brown

Aeshna umbrosa - Photo (c) Guy Lemelin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Guy Lemelin
הזיהוי של ricknirschl: Aeshna umbrosa, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 23 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

גלשונית נודת (Pantala flavescens)

מתצפת/ת

jimlem

תאריך

ספטמבר 22, 2022 02:01 PM EDT

תיאור

CJ Brown

גלשונית נודת - Photo (c) Mariano Fernández Kloster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mariano Fernández Kloster
הזיהוי של ricknirschl: גלשונית נודת (Pantala flavescens)
נוסף בתאריך 23 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jimlem

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Ohio, US (Google, OSM)

תיאור

Champaign Co

Dromogomphus spoliatus - Photo (c) Ken Slade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ricknirschl: Dromogomphus spoliatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jheiser

תאריך

ספטמבר 15, 2022 01:09 PM EDT
Boyeria vinosa - Photo (c) Stephen Durrenberger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ricknirschl: Boyeria vinosa, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kent_miller

תאריך

ספטמבר 21, 2022 08:17 PM EDT
Boyeria vinosa - Photo (c) Stephen Durrenberger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ricknirschl: Boyeria vinosa, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jheiser

תאריך

ספטמבר 16, 2022 03:49 PM EDT
Hetaerina titia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של ricknirschl: Hetaerina titia, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jheiser

תאריך

ספטמבר 16, 2022 05:39 PM EDT
Boyeria vinosa - Photo (c) Stephen Durrenberger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ricknirschl: Boyeria vinosa, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 6248