תמונות/קולות

מתצפת.ת

sparent66

תאריך

נובמבר 4, 2023 02:02 אחה"צ EDT
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של rene_pellordes: Populus deltoides, שייך ל ערבתיים (משפחה Salicaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sparent66

תאריך

נובמבר 4, 2023 02:06 אחה"צ EDT
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי ape
הזיהוי של rene_pellordes: Anthriscus sylvestris, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simmar01

תאריך

נובמבר 21, 2023 01:10 אחה"צ EST
Cyanocitta cristata - Photo (c) Edgar Olmos, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Edgar Olmos
הזיהוי של rene_pellordes: Cyanocitta cristata, שייך ל עורביים (משפחה Corvidae)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simmar01

תאריך

נובמבר 27, 2023 03:38 אחה"צ EST
Ilex verticillata - Photo (c) christopher_t_s, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של rene_pellordes: Ilex verticillata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

בונה קנדי (Castor canadensis)

מתצפת.ת

simmar01

תאריך

נובמבר 27, 2023 03:30 אחה"צ EST
בונה קנדי - Photo (c) Jean-Sébastien Chartier-Dumais, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Jean-Sébastien Chartier-Dumais
הזיהוי של rene_pellordes: בונה קנדי (Castor canadensis)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simmar01

תאריך

נובמבר 27, 2023 03:18 אחה"צ EST
Ilex verticillata - Photo (c) christopher_t_s, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של rene_pellordes: Ilex verticillata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeanmarclord

תאריך

נובמבר 21, 2023 02:51 אחה"צ EST

תיאור

Trop gros. Je vais revenir avec une scie.

Rhamnus cathartica - Photo (c) oneelvis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rene_pellordes: Rhamnus cathartica, שייך ל אשחר (סוג Rhamnus)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeanmarclord

תאריך

נובמבר 25, 2023 01:05 אחה"צ EST
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ian Manning
הזיהוי של rene_pellordes: Tsuga canadensis, שייך ל אורניים (משפחה Pinaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeanmarclord

תאריך

נובמבר 25, 2023 01:31 אחה"צ EST
Ostrya virginiana - Photo (c) Patrick Coin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של rene_pellordes: Ostrya virginiana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeanmarclord

תאריך

נובמבר 25, 2023 01:53 אחה"צ EST
Quercus rubra - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של rene_pellordes: Quercus rubra, שייך ל אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

עוזרר (סוג Crataegus)

מתצפת.ת

renard_frak

תאריך

נובמבר 21, 2023 11:08 לפנה"צ EST

תיאור

Une frênaie rouge maganée ! Les gros frênes sont morts, un bulldozer est passé au centre du boisé il y a un ou deux ans et le voisinage s’en sert comme dépotoir ! De plus, le propriétaire du 12595, 49e Avenue a agrandi son terrain dans le boisé, a défriché et a conçu des étangs artificiels ! J’ai d’ailleurs vu deux milieux humides dans le boisé. Je suis souvent excessivement découragé lorsque je visite des boisés urbains. Les citadins ne comprennent pas la nature et ne la respectent pas…

עוזרר - Photo (c) Wolfgang Bettighofer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Wolfgang Bettighofer
הזיהוי של rene_pellordes: עוזרר (סוג Crataegus)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

אלון (סוג Quercus)

מתצפת.ת

renard_frak

תאריך

נובמבר 21, 2023 01:56 אחה"צ EST

תיאור

Les feuilles sont trop atypiques ! Je ne classerai pas à l’espèce. Beaucoup de déchets verts dans cette partie du boisé, donc trop de possibilités.

Boisé intéressant, outre le fait qu’il y a beaucoup de déchets de jardinage. Plusieurs milieux humides avec de grandes colonies de cornouillers ! Je n’ai pas fait le tour, que la partie sud, j’y retournerai.

אלון - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של rene_pellordes: אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

renard_frak

תאריך

אוגוסט 12, 2023 01:02 אחה"צ EDT
Prunus serotina - Photo (c) Danny Barron, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של rene_pellordes: Prunus serotina, שייך ל פרונוס (סוג Prunus)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apdp

תאריך

אוגוסט 27, 2022 04:35 אחה"צ EDT
Ulmus americana - Photo (c) William Van Hemessen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי William Van Hemessen
הזיהוי של rene_pellordes: Ulmus americana, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simmar01

תאריך

נובמבר 12, 2023 11:21 לפנה"צ EST
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של rene_pellordes: Dryobates pubescens, שייך ל נקריים (משפחה Picidae)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ירגזי שחור כיפה (Poecile atricapillus)

מתצפת.ת

simmar01

תאריך

נובמבר 12, 2023 11:45 לפנה"צ EST
ירגזי שחור כיפה - Photo (c) Heather Pickard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Heather Pickard
הזיהוי של rene_pellordes: ירגזי שחור כיפה (Poecile atricapillus)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simmar01

תאריך

נובמבר 14, 2023 11:25 לפנה"צ EST
Sitta carolinensis - Photo (c) César Andrés Castillo, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי César Andrés Castillo
הזיהוי של rene_pellordes: Sitta carolinensis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frontyardscientist

תאריך

אוקטובר 17, 2023 05:04 אחה"צ EDT
Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של rene_pellordes: Quercus macrocarpa, שייך ל אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frontyardscientist

תאריך

אוקטובר 17, 2023 05:06 אחה"צ EDT
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של rene_pellordes: Populus deltoides, שייך ל ערבתיים (משפחה Salicaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frontyardscientist

תאריך

אוקטובר 17, 2023 05:10 אחה"צ EDT
Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של rene_pellordes: Quercus macrocarpa, שייך ל אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frontyardscientist

תאריך

אוקטובר 17, 2023 05:31 אחה"צ EDT
Ulmus americana - Photo (c) William Van Hemessen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי William Van Hemessen
הזיהוי של rene_pellordes: Ulmus americana, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frontyardscientist

תאריך

אוקטובר 24, 2023 03:38 אחה"צ EDT

תיאור

59.7+27.5 cbh

Quercus rubra - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של rene_pellordes: Quercus rubra, שייך ל אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

מיש מערבי (Celtis occidentalis)

מתצפת.ת

frontyardscientist

תאריך

אוקטובר 25, 2023 11:40 לפנה"צ EDT

תיאור

Drupes weigh about 0.356 g based on a sample of 29 that I harvested

מיש מערבי - Photo (c) 

Ayotte, Gilles, 1948-, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של rene_pellordes: מיש מערבי (Celtis occidentalis)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

renard_frak

תאריך

אוגוסט 7, 2021 04:43 אחה"צ EDT

תיאור

De toute évidence, ça semble avoir été planté...

Acer saccharum - Photo (c) Soumil, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Soumil
הזיהוי של rene_pellordes: קומפלקס Acer saccharum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

renard_frak

תאריך

אוקטובר 27, 2023 11:48 לפנה"צ EDT

תיאור

Enfin ! J’ai retrouvé un autre chêne que je n’avais pu identifié correctement cet hiver : https://inaturalist.ca/observations/142927383 . Observez bien les pierres par terre, ce sont les mêmes, le détail de l’écorce n’est pas exactement dans le même angle, mais c’est vraiment le même chêne… Merci !

Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של rene_pellordes: Quercus macrocarpa, שייך ל אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

renard_frak

תאריך

נובמבר 25, 2022 01:51 אחה"צ EST

תיאור

Enfin ! J’ai retrouvé un autre chêne que je n’avais pu identifié correctement cet hiver : https://inaturalist.ca/observations/189169255 . Observe bien les pierres par terre, ce sont les mêmes, le détail de l’écorce n’est pas exactement dans le même angle, mais c’est vraiment le même chêne… Merci !

Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של rene_pellordes: Quercus macrocarpa, שייך ל אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

renard_frak

תאריך

נובמבר 25, 2022 01:54 אחה"צ EST

תיאור

Enfin ! J’ai retrouvé un autre chêne que je n’avais pu identifié correctement cet hiver : https://inaturalist.ca/observations/189170249 . En fait, ce bouquet de chênes est unique, dur de le manquer !

Quercus macrocarpa - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של rene_pellordes: Quercus macrocarpa, שייך ל אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך נובמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

renard_frak

תאריך

יוני 10, 2018 10:09 אחה"צ UTC
Phalaris arundinacea - Photo (c) annk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של rene_pellordes: Phalaris arundinacea, שייך ל חפורית (סוג Phalaris)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2023
תומך
נוסף במסגרת איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeanmarclord

תאריך

יולי 24, 2023 11:53 לפנה"צ EDT
Corylus cornuta - Photo (c) Sue Wetmore, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sue Wetmore
הזיהוי של rene_pellordes: Corylus cornuta, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 17, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeanmarclord

תאריך

יולי 26, 2023 12:15 אחה"צ EDT
Rhus typhina - Photo (c) mkosiewski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי mkosiewski
הזיהוי של rene_pellordes: Rhus typhina, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 17, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 2021