תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

מאי 17, 2022 12:36 אחה"צ EDT
Geranium maculatum - Photo (c) Mark Kluge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mark Kluge
הזיהוי של plbuttercup: Geranium maculatum, שייך ל גרניון (סוג Geranium)
נוסף בתאריך דצמבר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

d_mishra

תאריך

אוקטובר 26, 2023 02:11 אחה"צ EDT
Verbesina alternifolia - Photo (c) John Brandauer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של plbuttercup: Verbesina alternifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

d_mishra

תאריך

אוקטובר 26, 2023 02:06 אחה"צ EDT
Pellaea atropurpurea - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של plbuttercup: Pellaea atropurpurea, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

יולי 2, 2022 01:31 אחה"צ EDT
Iris versicolor - Photo (c) Ryan R, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryan R
הזיהוי של plbuttercup: Iris versicolor, שייך ל אירוסיים (סוג Iris)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

אפריל 20, 2023 10:01 לפנה"צ EDT
Viola fimbriatula - Photo (c) Nate Martineau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nate Martineau
הזיהוי של plbuttercup: Viola fimbriatula, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

מאי 1, 2022 11:04 לפנה"צ EDT
Cardamine diphylla - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של plbuttercup: Cardamine diphylla, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

אפריל 20, 2023 10:42 לפנה"צ EDT
Cornus florida - Photo (c) Erin and Lance Willett, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של plbuttercup: Cornus florida, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

נובמבר 28, 2023 02:39 אחה"צ EST
Carex - Photo (c) ksandsman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי ksandsman
הזיהוי של plbuttercup: סוג Carex, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

מאי 1, 2023 12:39 אחה"צ EDT
Podophyllum peltatum - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי mefisher
הזיהוי של plbuttercup: Podophyllum peltatum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

יולי 6, 2023 11:33 לפנה"צ EDT
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של plbuttercup: Asclepias syriaca, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

יולי 22, 2023 10:04 לפנה"צ EDT
Cephalanthus occidentalis - Photo (c) flwildbeauty, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי flwildbeauty
הזיהוי של plbuttercup: Cephalanthus occidentalis, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

יולי 2, 2022 01:28 אחה"צ EDT
Lilium canadense - Photo (c) dogtooth77, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של plbuttercup: Lilium canadense, שייך ל שושן (סוג Lilium)
נוסף בתאריך נובמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

מרץ 24, 2023 08:59 לפנה"צ EDT
Symplocarpus foetidus - Photo (c) Clare Dellwo Cole, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Clare Dellwo Cole
הזיהוי של plbuttercup: Symplocarpus foetidus, שייך ל לופיים (משפחה Araceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

אוקטובר 28, 2022 12:38 אחה"צ EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marv Elliott
הזיהוי של plbuttercup: Viburnum acerifolium, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

מאי 13, 2023 10:21 לפנה"צ EDT
Rhododendron periclymenoides - Photo (c) Ana Ka'ahanui, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ana Ka'ahanui
הזיהוי של plbuttercup: Rhododendron periclymenoides, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

אוגוסט 14, 2023 03:22 אחה"צ EDT
Lobelia cardinalis - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Lottery Discountz
הזיהוי של plbuttercup: Lobelia cardinalis, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חבלבלן המשוכות (Calystegia sepium)

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

יולי 7, 2023 11:27 לפנה"צ EDT
חבלבלן המשוכות - Photo (c) Vladimir Tkalčić, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vladimir Tkalčić
הזיהוי של plbuttercup: חבלבלן המשוכות (Calystegia sepium)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

אפריל 11, 2023 11:35 לפנה"צ EDT
Sanguinaria canadensis - Photo (c) Haley Selen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Haley Selen
הזיהוי של plbuttercup: Sanguinaria canadensis, שייך ל פרגיים (משפחה Papaveraceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

אפריל 8, 2023 03:10 אחה"צ EDT
Dicentra cucullaria - Photo (c) Ana Ka'ahanui, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ana Ka'ahanui
הזיהוי של plbuttercup: Dicentra cucullaria, שייך ל פרגיים (משפחה Papaveraceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

ספטמבר 11, 2023 12:13 אחה"צ EDT
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של plbuttercup: Impatiens capensis, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

יולי 7, 2023 11:49 לפנה"צ EDT
Asclepias purpurascens - Photo (c) jawinget, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי jawinget
הזיהוי של plbuttercup: Asclepias purpurascens, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

יולי 1, 2023 03:26 אחה"צ EDT
Asclepias amplexicaulis - Photo (c) dogtooth77, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של plbuttercup: Asclepias amplexicaulis, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

ספטמבר 11, 2023 12:11 אחה"צ EDT
Chelone glabra - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של plbuttercup: Chelone glabra, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joanna347

תאריך

נובמבר 24, 2023 12:32 אחה"צ EST
Desmodium - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של plbuttercup: סוג Desmodium, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joanna347

תאריך

נובמבר 24, 2023 01:19 אחה"צ EST
Pyrola americana - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של plbuttercup: Pyrola americana, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

נובמבר 24, 2023 12:08 אחה"צ EST
Polystichum acrostichoides - Photo (c) Michael J. Papay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Michael J. Papay
הזיהוי של plbuttercup: Polystichum acrostichoides, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

נובמבר 24, 2023 12:08 אחה"צ EST
Chimaphila maculata - Photo (c) Robby Deans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robby Deans
הזיהוי של plbuttercup: Chimaphila maculata, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

נובמבר 24, 2023 01:42 אחה"צ EST
Hamamelis virginiana - Photo (c) arobey63, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של plbuttercup: Hamamelis virginiana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hzirlin

תאריך

נובמבר 11, 2023 11:51 לפנה"צ EST
Dichanthelium clandestinum - Photo (c) bendingtree, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי bendingtree
הזיהוי של plbuttercup: Dichanthelium clandestinum, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karalyn

תאריך

נובמבר 23, 2023 02:40 אחה"צ EST
Solidago sempervirens - Photo (c) kylecnj, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של plbuttercup: Solidago sempervirens, שייך ל מטה-זהב (סוג Solidago)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 4499