תמונות/קולות

מתצפת.ת

dayanelopes

תאריך

דצמבר 17, 2022
Pseudovates - Photo (c) Robby Deans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robby Deans
הזיהוי של piskomantis: סוג Pseudovates, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maximo_rafael

תאריך

נובמבר 21, 2021 01:24 אחה"צ -04
Pseudovates hofmanni - Photo (c) Lucas Rubio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Lucas Rubio
הזיהוי של piskomantis: Pseudovates hofmanni, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jasonlightnin

תאריך

יוני 14, 2023 10:47 לפנה"צ -04
Pseudovates hofmanni - Photo (c) Lucas Rubio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Lucas Rubio
הזיהוי של piskomantis: Pseudovates hofmanni, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sebataboa

תאריך

אפריל 25, 2024 09:50 לפנה"צ -03
Pseudovates hofmanni - Photo (c) Lucas Rubio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Lucas Rubio
הזיהוי של piskomantis: Pseudovates hofmanni, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alemsqdt

תאריך

דצמבר 9, 2021 10:42 אחה"צ -03
Pseudovates hofmanni - Photo (c) Lucas Rubio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Lucas Rubio
הזיהוי של piskomantis: Pseudovates hofmanni, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 17, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

imalipusram

תאריך

ספטמבר 5, 2021 03:33 לפנה"צ -03

תיאור

Light Trap
Drop Zone Mont Tabulaire de la Trinité
Mission SEAG/ONF

Vates - Photo (c) Projeto Mantis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Projeto Mantis
הזיהוי של piskomantis: סוג Vates, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alessandrapaiva

תאריך

מאי 12, 2024 09:50 אחה"צ -03
Vates phoenix - Photo (c) Projeto Mantis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Projeto Mantis
הזיהוי של piskomantis: Vates phoenix, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allanbalu

תאריך

מאי 6, 2024 02:45 אחה"צ -03
Thesprotia - Photo (c) Cletus Lee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של piskomantis: סוג Thesprotia, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

forest_explorer

תאריך

נובמבר 2020
Zoolea minor - Photo (c) Projeto Mantis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Projeto Mantis
הזיהוי של piskomantis: Zoolea minor, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

calyptura

תאריך

נובמבר 9, 2021 09:41 לפנה"צ -03
Zoolea minor - Photo (c) Projeto Mantis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Projeto Mantis
הזיהוי של piskomantis: Zoolea minor, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luizfdpc

תאריך

דצמבר 12, 2023 11:39 לפנה"צ -03
Zoolea major - Photo (c) Carlos Schmidtutz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos Schmidtutz
הזיהוי של piskomantis: Zoolea major, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

val175

תאריך

ינואר 3, 2023 10:40 לפנה"צ -03
Zoolea major - Photo (c) Carlos Schmidtutz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos Schmidtutz
הזיהוי של piskomantis: Zoolea major, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

projetomantis

תאריך

פברואר 14, 2021 09:45 אחה"צ -03
Zoolea major - Photo (c) Carlos Schmidtutz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos Schmidtutz
הזיהוי של piskomantis: Zoolea major, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 8, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

renatamello

תאריך

נובמבר 1, 2023 12:06 אחה"צ -03
Zoolea - Photo (c) César Favacho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי César Favacho
הזיהוי של piskomantis: סוג Zoolea, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suziecastello

תאריך

דצמבר 20, 2023 08:53 לפנה"צ -03
Zoolea - Photo (c) César Favacho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי César Favacho
הזיהוי של piskomantis: סוג Zoolea, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 8, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ninaattias

תאריך

דצמבר 29, 2023 07:28 אחה"צ -03
Zoolea major - Photo (c) Carlos Schmidtutz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos Schmidtutz
הזיהוי של piskomantis: Zoolea major, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 8, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brenonovelli

תאריך

ינואר 8, 2024 01:08 אחה"צ -03
Zoolea major - Photo (c) Carlos Schmidtutz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos Schmidtutz
הזיהוי של piskomantis: Zoolea major, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 8, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thiagolyra

תאריך

ינואר 7, 2024 02:18 אחה"צ -03
Zoolea major - Photo (c) Carlos Schmidtutz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos Schmidtutz
הזיהוי של piskomantis: Zoolea major, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 8, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

callithrix_np

תאריך

אפריל 17, 2023 10:54 לפנה"צ -03
Zoolea - Photo (c) César Favacho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי César Favacho
הזיהוי של piskomantis: סוג Zoolea, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

izadoranardi

תאריך

ינואר 4, 2021 07:51 אחה"צ -03
Zoolea - Photo (c) César Favacho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי César Favacho
הזיהוי של piskomantis: סוג Zoolea, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

everton_irata_n3

תאריך

נובמבר 5, 2023 10:11 לפנה"צ -03
Zoolea - Photo (c) César Favacho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי César Favacho
הזיהוי של piskomantis: סוג Zoolea, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yess14

תאריך

פברואר 8, 2021 09:58 אחה"צ -03

מקום

Palpala (Google, OSM)
Zoolea major - Photo (c) Carlos Schmidtutz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos Schmidtutz
הזיהוי של piskomantis: Zoolea major, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

izadoranardi

תאריך

ינואר 4, 2021 07:51 אחה"צ -03
Zoolea minor - Photo (c) Projeto Mantis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Projeto Mantis
הזיהוי של piskomantis: Zoolea minor, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thiagolyra

תאריך

ינואר 7, 2024 02:18 אחה"צ -03
Zoolea - Photo (c) César Favacho, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי César Favacho
הזיהוי של piskomantis: סוג Zoolea, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

diogoluiz

תאריך

אפריל 27, 2024 09:33 אחה"צ -03
Vates phoenix - Photo (c) Projeto Mantis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Projeto Mantis
הזיהוי של piskomantis: Vates phoenix, שייך ל גמלי שלמה (משפחה Mantidae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shivapires

תאריך

מרץ 16, 2024 06:49 אחה"צ -03
Bantia marmorata - Photo (c) Rogerio Dias, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rogerio Dias
הזיהוי של piskomantis: Bantia marmorata, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

steve_orridge

תאריך

אפריל 12, 2024 08:54 אחה"צ CST
Musoniola - Photo (c) jmmaes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי jmmaes
הזיהוי של piskomantis: סוג Musoniola, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך מאי 3, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

igornasc

תאריך

מאי 29, 2021 03:33 אחה"צ -03
Metaphotina austri - Photo (c) Frederico Acaz Sonntag, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Frederico Acaz Sonntag
הזיהוי של piskomantis: Metaphotina austri, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך מאי 3, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adrian_moises

תאריך

מרץ 16, 2024 10:24 לפנה"צ -03
Metaphotina - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Gustavo Fernando Durán
הזיהוי של piskomantis: סוג Metaphotina, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך מאי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gbppaiva

תאריך

אפריל 27, 2024 08:55 אחה"צ -03
Bantia marmorata - Photo (c) Rogerio Dias, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rogerio Dias
הזיהוי של piskomantis: Bantia marmorata, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך מאי 3, 2024
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 2036