תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caterpillar on Lythrum virgatum.

Orgyia antiqua - Photo (c) Francisco Gil, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Francisco Gil
הזיהוי של philipmarkosso: Orgyia antiqua, שייך ל טוואיתיים (תת משפחה Lymantriinae)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Found indoors.

Pyralis farinalis - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של philipmarkosso: Pyralis farinalis, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Found indoors.

Alucita hexadactyla - Photo (c) bramblejungle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של philipmarkosso: Alucita hexadactyla, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)
Helophilus pendulus - Photo (c) Alexandro Minicò, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Alexandro Minicò
הזיהוי של philipmarkosso: Helophilus pendulus, שייך ל רקבן (תת משפחה Eristalinae)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

On Hesperis matronalis.

Eurydema oleracea - Photo (c) Michael Knapp, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Michael Knapp
הזיהוי של philipmarkosso: Eurydema oleracea, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)
Syritta pipiens - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של philipmarkosso: Syritta pipiens, שייך ל רקבן (תת משפחה Eristalinae)
נוסף בתאריך אוגוסט 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)
Sphaerophoria scripta - Photo (c) Paul, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Paul
הזיהוי של philipmarkosso: Sphaerophoria scripta, שייך ל רחפניים (שבט Syrphini)
נוסף בתאריך אוגוסט 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)
Deraeocoris ruber - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של philipmarkosso: Deraeocoris ruber, שייך ל רכנפיים (משפחה Miridae)
נוסף בתאריך אוגוסט 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כחליל הגרניון (Aricia agestis)

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)
כחליל הגרניון - Photo (c) Raniero Panfili, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Raniero Panfili
הזיהוי של philipmarkosso: כחליל הגרניון (Aricia agestis)
נוסף בתאריך אוגוסט 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

אוגוסט 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Attracted to API lure.

Bembecia ichneumoniformis - Photo (c) Julia Wittmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Julia Wittmann
הזיהוי של philipmarkosso: Bembecia ichneumoniformis, שייך ל זכוכעשיים (משפחה Sesiidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 13, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Attracted to NI lure.

Macdunnoughia confusa - Photo (c) Nikolai Vladimirov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nikolai Vladimirov
הזיהוי של philipmarkosso: Macdunnoughia confusa, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

נימפאה לבנה (Nymphaea alba)

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 25, 2023
נימפאה לבנה - Photo (c) Kristin A. Bakkegard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kristin A. Bakkegard
הזיהוי של philipmarkosso: נימפאה לבנה (Nymphaea alba)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Idaea dimidiata - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של philipmarkosso: Idaea dimidiata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Xanthorhoe spadicearia - Photo (c) Baranyi Tamás, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Baranyi Tamás
הזיהוי של philipmarkosso: Xanthorhoe spadicearia, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Phragmatobia fuliginosa - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paolo Mazzei
הזיהוי של philipmarkosso: Phragmatobia fuliginosa, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Agapeta hamana - Photo (c) anonymous, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של philipmarkosso: Agapeta hamana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Agriphila straminella - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של philipmarkosso: Agriphila straminella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Mesoligia furuncula - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של philipmarkosso: Mesoligia furuncula, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Ectropis crepuscularia - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של philipmarkosso: Ectropis crepuscularia, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Agriphila straminella - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של philipmarkosso: Agriphila straminella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Celypha striana - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של philipmarkosso: Celypha striana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Mesapamea secalis - Photo (c) Pentti Ketola, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pentti Ketola
הזיהוי של philipmarkosso: קומפלקס Mesapamea secalis, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Eilema lurideola - Photo (c) gailhampshire, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של philipmarkosso: Eilema lurideola, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Eucosma cana - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של philipmarkosso: Eucosma cana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Ypsolopha scabrella - Photo (c) Nikolai Vladimirov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nikolai Vladimirov
הזיהוי של philipmarkosso: Ypsolopha scabrella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Chrysoteuchia culmella - Photo (c) Linné's Nightmare, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Linné's Nightmare
הזיהוי של philipmarkosso: Chrysoteuchia culmella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Hydriomena furcata - Photo (c) Jacques Larivée, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jacques Larivée
הזיהוי של philipmarkosso: Hydriomena furcata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

אגרוטיס כתום (Noctua pronuba)

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

אגרוטיס כתום - Photo (c) Michał Brzeziński, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michał Brzeziński
הזיהוי של philipmarkosso: אגרוטיס כתום (Noctua pronuba)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Ref: 29.7.23/1

Scopariinae - Photo (c) Dick, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של philipmarkosso: תת משפחה Scopariinae, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiggrx

תאריך

יולי 2023

מקום

England, GB (Google, OSM)

תיאור

Caught in moth trap.

Crocallis elinguaria - Photo (c) Nigel Voaden, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של philipmarkosso: Crocallis elinguaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 5744