תמונות/קולות

מתצפת.ת

adam31244

תאריך

מאי 25, 2024 10:36 לפנה"צ CEST

תיאור

Easily more than a hundred newts in the lake

Ichthyosaura alpestris - Photo (c) Corinna Herr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Corinna Herr
הזיהוי של philip_schaffer: Ichthyosaura alpestris, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chaosgaertner

תאריך

מאי 27, 2024 05:35 אחה"צ CEST
Zamenis longissimus - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של philip_schaffer: Zamenis longissimus, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

Bufo bufo

מתצפת.ת

cpu

תאריך

מאי 27, 2024 05:35 אחה"צ CEST
Bufo bufo - Photo (c) Mauro Paschetta, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של philip_schaffer: Bufo bufo, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

Bufo bufo

מתצפת.ת

cpu

תאריך

מאי 27, 2024 05:30 אחה"צ CEST
Bufo bufo - Photo (c) Mauro Paschetta, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של philip_schaffer: Bufo bufo, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vivaxylocopa

תאריך

מאי 27, 2024 02:59 אחה"צ CEST
Bombina variegata - Photo (c) Marco Bertolini, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של philip_schaffer: Bombina variegata, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vivaxylocopa

תאריך

מאי 27, 2024 02:59 אחה"צ CEST
Bombina - Photo (c) Fausto, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Fausto
הזיהוי של philip_schaffer: סוג Bombina, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greeble

תאריך

מאי 2024
Lissotriton vulgaris - Photo (c) Vit Lukas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vit Lukas
הזיהוי של philip_schaffer: Lissotriton vulgaris, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katpi

תאריך

מאי 27, 2024 01:13 אחה"צ CEST
Lissotriton vulgaris - Photo (c) Vit Lukas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vit Lukas
הזיהוי של philip_schaffer: Lissotriton vulgaris, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צפרדע (סוג Pelophylax)

מתצפת.ת

pfeifehe

תאריך

מאי 23, 2024 02:55 אחה"צ CEST
צפרדע - Photo (c) Татьяна, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Татьяна
הזיהוי של philip_schaffer: צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צפרדע (סוג Pelophylax)

מתצפת.ת

pfeifehe

תאריך

מאי 23, 2024 02:55 אחה"צ CEST
צפרדע - Photo (c) Татьяна, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Татьяна
הזיהוי של philip_schaffer: צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צפרדע (סוג Pelophylax)

מתצפת.ת

pfeifehe

תאריך

מאי 23, 2024 02:57 אחה"צ CEST
צפרדע - Photo (c) Татьяна, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Татьяна
הזיהוי של philip_schaffer: צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צפרדע (סוג Pelophylax)

מתצפת.ת

pfeifehe

תאריך

מאי 24, 2024 12:32 אחה"צ CEST
צפרדע - Photo (c) Татьяна, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Татьяна
הזיהוי של philip_schaffer: צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pettazzurro

תאריך

מאי 27, 2024 10:06 לפנה"צ CEST
Salamandra atra - Photo (c) Robin Duborget, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Robin Duborget
הזיהוי של philip_schaffer: Salamandra atra, שייך ל סלמנדרת האש (סוג Salamandra)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anna_barta

תאריך

יוני 19, 2021 01:45 אחה"צ SAST
Bombina variegata - Photo (c) Marco Bertolini, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של philip_schaffer: Bombina variegata, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cleeb

תאריך

יולי 25, 2012 04:28 אחה"צ CEST
Bombina variegata - Photo (c) Marco Bertolini, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של philip_schaffer: Bombina variegata, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צפרדע (סוג Pelophylax)

מתצפת.ת

lexixp98

תאריך

מאי 27, 2024 09:01 לפנה"צ CEST
צפרדע - Photo (c) Татьяна, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Татьяна
הזיהוי של philip_schaffer: צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צפרדע (סוג Pelophylax)

מתצפת.ת

lexixp98

תאריך

מאי 27, 2024 09:01 לפנה"צ CEST
צפרדע - Photo (c) Татьяна, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Татьяна
הזיהוי של philip_schaffer: צפרדע (סוג Pelophylax)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

topfred

תאריך

מאי 27, 2024 11:01 לפנה"צ CEST
Podarcis muralis - Photo (c) Leon van der Noll, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של philip_schaffer: Podarcis muralis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thomaslattinger

תאריך

מאי 27, 2024 08:30 לפנה"צ CEST
Zamenis longissimus - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של philip_schaffer: Zamenis longissimus, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nordseekrabbe

תאריך

מאי 7, 2024 03:42 אחה"צ CEST
Salamandra salamandra - Photo (c) Frank Vassen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של philip_schaffer: Salamandra salamandra, שייך ל סלמנדרת האש (סוג Salamandra)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennyfisch

תאריך

מאי 27, 2024 11:58 לפנה"צ CEST
Zamenis longissimus - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של philip_schaffer: Zamenis longissimus, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

forestrick

תאריך

מאי 27, 2024 09:45 לפנה"צ CEST
Lacerta agilis - Photo (c) frankielee91, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי frankielee91
הזיהוי של philip_schaffer: Lacerta agilis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

forestrick

תאריך

מאי 27, 2024 09:39 לפנה"צ CEST
Bombina variegata - Photo (c) Marco Bertolini, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של philip_schaffer: Bombina variegata, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

forestrick

תאריך

מאי 27, 2024 09:39 לפנה"צ CEST
Bombina variegata - Photo (c) Marco Bertolini, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של philip_schaffer: Bombina variegata, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

btree

תאריך

מאי 27, 2024 01:19 אחה"צ CEST
Lacerta agilis - Photo (c) frankielee91, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי frankielee91
הזיהוי של philip_schaffer: Lacerta agilis, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

franzhillebrand

תאריך

מאי 27, 2024 10:13 לפנה"צ CEST
Anguis fragilis - Photo (c) royc614, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי royc614
הזיהוי של philip_schaffer: Anguis fragilis, שייך ל קמטניים (משפחה Anguidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jan_aulitzky

תאריך

מאי 15, 2024 10:12 אחה"צ CEST

תיאור

Merkmale:
• Nachtaktiv
• keine Eier, sondern in der Regel weit entwickelte, kiementragende Larven ins Wasser
• Kopf bis Schwanzspitze 21 cm
• glatte, tiefschwarze Haut mit gelben Punkten am Rücken
• Auffälligkeit der Körperfarbe, Warnhinweis auf die Giftigkeit

Salamandra salamandra - Photo (c) Frank Vassen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של philip_schaffer: Salamandra salamandra, שייך ל סלמנדרת האש (סוג Salamandra)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martina2104

תאריך

מאי 18, 2024 12:35 אחה"צ CEST
Anguis fragilis - Photo (c) royc614, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי royc614
הזיהוי של philip_schaffer: Anguis fragilis, שייך ל קמטניים (משפחה Anguidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andy-m

תאריך

מאי 26, 2024 03:59 אחה"צ CEST
Anguis fragilis - Photo (c) royc614, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי royc614
הזיהוי של philip_schaffer: Anguis fragilis, שייך ל קמטניים (משפחה Anguidae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

florentinapf

תאריך

מאי 23, 2024 10:19 אחה"צ CEST
Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrea Battisti
הזיהוי של philip_schaffer: Triturus carnifex, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
נוסף בתאריך מאי 27, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 21655