תמונות/קולות

מתצפת.ת

kenharris

תאריך

אוקטובר 3, 2014 08:46 אחה"צ AEST
Merocroca automima - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של petermarriott: Merocroca automima, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 10, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kenharris

תאריך

אוקטובר 3, 2014 08:46 אחה"צ AEST
Oecophoridae - Photo (c) portioid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי portioid
הזיהוי של petermarriott: משפחה Oecophoridae, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nedfisher

תאריך

אוקטובר 3, 2020 07:28 אחה"צ ACST
Zelotechna falcifera - Photo (c) NedFish, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי NedFish
הזיהוי של petermarriott: Zelotechna falcifera, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carmenhiggins

תאריך

אפריל 16, 2023 06:40 אחה"צ AEST
Chlorocoma - Photo (c) Marilyn Hewish, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marilyn Hewish
הזיהוי של petermarriott: סוג Chlorocoma, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך יוני 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pascale

תאריך

אפריל 22, 2023 06:38 אחה"צ AEST
Sandava xylistis - Photo (c) Cherylyn Riley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cherylyn Riley
הזיהוי של petermarriott: Sandava xylistis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sacredkingfisher

תאריך

יוני 8, 2023 07:08 אחה"צ AEST
Hepialoidea - Photo (c) Kutushev Radik, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kutushev Radik
הזיהוי של petermarriott: משפחת על Hepialoidea, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 15, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessesaofia

תאריך

יוני 14, 2023 01:33 אחה"צ AEST
Hyalarcta nigrescens - Photo (c) Carol Page, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Carol Page
הזיהוי של petermarriott: Hyalarcta nigrescens, שייך ל ססתיקיים (משפחה Psychidae)
נוסף בתאריך יוני 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

d_kurek

תאריך

אפריל 22, 2023 09:16 אחה"צ AEST

תיאור

Cryptoblabes euraphella - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ken Harris EntSocVic
הזיהוי של petermarriott: Cryptoblabes euraphella, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך יוני 15, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pascale

תאריך

פברואר 18, 2023 11:10 אחה"צ AEDT
Persectania ewingii - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של petermarriott: Persectania ewingii, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יוני 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

אוקטובר 18, 2021 08:53 לפנה"צ AEDT
Thema - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של petermarriott: סוג Thema, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יוני 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gelkiu

תאריך

ינואר 21, 2023 09:11 אחה"צ AEDT
Pararguda - Photo (c) Ian McMaster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ian McMaster
הזיהוי של petermarriott: סוג Pararguda, שייך ל הטוואים (משפחה Lasiocampidae)
נוסף בתאריך מאי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

d_kurek

תאריך

אפריל 22, 2023 08:24 אחה"צ AEST
Ardozyga amblopis - Photo (c) Victor W Fazio III, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Victor W Fazio III
הזיהוי של petermarriott: Ardozyga amblopis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מאי 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

d_kurek

תאריך

אפריל 22, 2023 10:28 אחה"צ AEST

תיאור

Cryptoblabes euraphella - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ken Harris EntSocVic
הזיהוי של petermarriott: Cryptoblabes euraphella, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך מאי 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

d_kurek

תאריך

אפריל 22, 2023 08:23 אחה"צ AEST

תיאור

Epiphyas - Photo (c) bramblejungle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של petermarriott: סוג Epiphyas, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך מאי 16, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ecocentrestkilda

תאריך

נובמבר 18, 2019 01:07 אחה"צ AEDT
הזיהוי של petermarriott: Bondia caseata, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מאי 2, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pascale

תאריך

אפריל 29, 2023 04:31 אחה"צ AEST
Bondia - Photo (c) Josh Vandermeulen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Josh Vandermeulen
הזיהוי של petermarriott: סוג Bondia, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מאי 2, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

merrilyn

תאריך

אפריל 29, 2023 07:00 אחה"צ AEST
Nola phaeogramma - Photo (c) Victor W Fazio III, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Victor W Fazio III
הזיהוי של petermarriott: Nola phaeogramma, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

douge3775

תאריך

אפריל 29, 2023 06:47 אחה"צ AEST
Chrysolarentia plagiocausta - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של petermarriott: Chrysolarentia plagiocausta, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

merrilyn

תאריך

אפריל 29, 2023 07:06 אחה"צ AEST
Halone sejuncta - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של petermarriott: Halone sejuncta, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suzyq222

תאריך

אפריל 29, 2023 07:13 אחה"צ AEST
Scioglyptis canescaria - Photo (c) Ian McMillan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ian McMillan
הזיהוי של petermarriott: Scioglyptis canescaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

douge3775

תאריך

אפריל 29, 2023 07:25 אחה"צ AEST
Scoparia - Photo (c) Larry Clarfeld, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Larry Clarfeld
הזיהוי של petermarriott: סוג Scoparia, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suzyq222

תאריך

אפריל 29, 2023 07:28 אחה"צ AEST
Oxycanus dirempta - Photo (c) David Mules, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Mules
הזיהוי של petermarriott: Oxycanus dirempta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

douge3775

תאריך

אפריל 29, 2023 07:26 אחה"צ AEST
Lepidoscia - Photo (c) Steve Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Steve Kerr
הזיהוי של petermarriott: סוג Lepidoscia, שייך ל ססתיקיים (משפחה Psychidae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

merrilyn

תאריך

אפריל 29, 2023 07:36 אחה"צ AEST
Phelotis cognata - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של petermarriott: Phelotis cognata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markiemark

תאריך

אפריל 29, 2023 07:00 אחה"צ AEST
Furcatrox - Photo (c) David Akers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי David Akers
הזיהוי של petermarriott: סוג Furcatrox, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markiemark

תאריך

אפריל 29, 2023 07:00 אחה"צ AEST
Oxycanus dirempta - Photo (c) David Mules, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Mules
הזיהוי של petermarriott: Oxycanus dirempta, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markiemark

תאריך

אפריל 29, 2023 07:00 אחה"צ AEST
Scoparia emmetropis - Photo (c) Cathy Powers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Cathy Powers
הזיהוי של petermarriott: Scoparia emmetropis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markiemark

תאריך

אפריל 29, 2023 07:00 אחה"צ AEST
Chlorocoma - Photo (c) Marilyn Hewish, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marilyn Hewish
הזיהוי של petermarriott: סוג Chlorocoma, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markiemark

תאריך

אפריל 29, 2023 07:00 אחה"צ AEST
Furcatrox - Photo (c) David Akers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי David Akers
הזיהוי של petermarriott: סוג Furcatrox, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markiemark

תאריך

אפריל 29, 2023 07:00 אחה"צ AEST
Nola phaeogramma - Photo (c) Victor W Fazio III, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Victor W Fazio III
הזיהוי של petermarriott: Nola phaeogramma, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2023
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 916