תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrespautasso

תאריך

פברואר 13, 2022 08:41 אחה"צ -03
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey100

תאריך

פברואר 21, 2022 04:52 אחה"צ UTC
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

silversea_starsong

תאריך

אפריל 30, 2022 11:00 לפנה"צ CDT

מקום

Havana, Cuba (Google, OSM)
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elbeltrocco

תאריך

פברואר 18, 2023 11:51 לפנה"צ -03
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

romigaleota

תאריך

אפריל 8, 2023 09:41 לפנה"צ -03
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jose_palmos

תאריך

יולי 22, 2023 04:21 אחה"צ CDT
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cesarmassi

תאריך

אוקטובר 13, 2023 06:10 אחה"צ -03
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sindycortes

תאריך

אוקטובר 29, 2023 10:51 לפנה"צ MST
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

barbid

תאריך

נובמבר 9, 2023 08:28 לפנה"צ -03
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ttamagno

תאריך

אוקטובר 14, 2023 12:40 אחה"צ -03

תיאור

Algún Croton?

Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ttamagno

תאריך

נובמבר 3, 2023 09:58 לפנה"צ -03
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrs158

תאריך

ינואר 18, 2024 05:22 אחה"צ -03
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tatotorterolo

תאריך

פברואר 16, 2024 09:22 לפנה"צ -03
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agusoribe

תאריך

פברואר 18, 2024 10:13 לפנה"צ -03
Croton argenteus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של peberry: Croton argenteus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מאי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martin_ingemansson

תאריך

מרץ 13, 2022 12:54 אחה"צ -03

תיאור

Saxo-Friderica sp.

תגיות

הזיהוי של peberry: Saxofridericia regalis, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך אפריל 22, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

franciele_xingu

תאריך

ספטמבר 5, 2022 01:29 אחה"צ -04
Saxofridericia - Photo (c) Maxime Rome, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Maxime Rome
הזיהוי של peberry: סוג Saxofridericia, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך אפריל 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jbugoni

תאריך

פברואר 1, 2022 11:23 לפנה"צ -03
Croton triqueter - Photo (c) Diego Monsores, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diego Monsores
הזיהוי של peberry: Croton triqueter, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך אפריל 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

camazine

תאריך

ינואר 5, 2019 12:23 אחה"צ -02
Croton triqueter - Photo (c) Diego Monsores, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diego Monsores
הזיהוי של peberry: Croton triqueter, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gymnanthes_nervosa

תאריך

ינואר 9, 2023 02:58 אחה"צ -03
הזיהוי של peberry: Croton gnaphaloides, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gsbonfa

תאריך

ינואר 15, 2023 10:47 לפנה"צ -03
Croton triqueter - Photo (c) Diego Monsores, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diego Monsores
הזיהוי של peberry: Croton triqueter, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

תאריך

ינואר 20, 2023

מקום

Itapemirim (Google, OSM)
Croton triqueter - Photo (c) Diego Monsores, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diego Monsores
הזיהוי של peberry: Croton triqueter, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bartwursten

תאריך

דצמבר 6, 2018 10:16 לפנה"צ CAT
Croton triqueter - Photo (c) Diego Monsores, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diego Monsores
הזיהוי של peberry: Croton triqueter, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berlartigau

תאריך

דצמבר 20, 2023 12:38 אחה"צ -03
Croton triqueter - Photo (c) Diego Monsores, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diego Monsores
הזיהוי של peberry: Croton triqueter, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך אפריל 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ezequielnocito

תאריך

מרץ 2, 2024 12:28 אחה"צ -03
Croton fulvus - Photo (c) Tomás Carranza Perales, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Tomás Carranza Perales
הזיהוי של peberry: Croton fulvus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך מרץ 4, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adolfogonzalez

תאריך

יולי 3, 2020 06:22 אחה"צ UTC
Croton gomezii - Photo (c) José Andrés Cruz Martínez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Andrés Cruz Martínez
הזיהוי של peberry: Croton gomezii, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lucascarbone

תאריך

אוקטובר 11, 2015 02:35 אחה"צ -03
Croton catamarcensis - Photo (c) Martina Arias, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Martina Arias
הזיהוי של peberry: Croton catamarcensis, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך ינואר 24, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

manuelprez

תאריך

ספטמבר 26, 2023 07:44 לפנה"צ -04
Croton megalodendron - Photo (c) Manuel A. Pérez R., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Manuel A. Pérez R.
הזיהוי של peberry: Croton megalodendron, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך ינואר 11, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariacortez17

תאריך

יוני 22, 2022 02:42 אחה"צ CST
Croton guatemalensis - Photo (c) Forest and Kim Starr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של peberry: Croton guatemalensis, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 22, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

germainealexanderparada

תאריך

מרץ 4, 2021 01:48 אחה"צ -04
Croton - Photo (c) behiel, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של peberry: סוג Croton, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aacocucci

תאריך

מרץ 26, 2022 02:12 אחה"צ -03
Croton subpannosus - Photo (c) José Luis Barberán, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי José Luis Barberán
הזיהוי של peberry: Croton subpannosus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 242