תמונות/קולות

מה

נשרן הדוחן (Oloptum miliaceum)

מתצפת.ת

yvesbas

תאריך

אפריל 14, 2022 09:14 לפנה"צ CEST
נשרן הדוחן - Photo (c) docprt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי docprt
הזיהוי של ortie75: נשרן הדוחן (Oloptum miliaceum)
נוסף בתאריך אוגוסט 1, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yvesbas

תאריך

מאי 30, 2022 11:24 לפנה"צ CEST
Tripleurospermum inodorum - Photo (c) Radio Tonreg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ortie75: Tripleurospermum inodorum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yvesbas

תאריך

יוני 23, 2022 06:03 אחה"צ CEST
Sison amomum - Photo (c) Melissa Hutchison, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Melissa Hutchison
הזיהוי של ortie75: Sison amomum, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חבלבלן המשוכות (Calystegia sepium)

מתצפת.ת

cdelrio

תאריך

אפריל 28, 2023 04:20 אחה"צ CEST
חבלבלן המשוכות - Photo (c) Vladimir Tkalčić, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vladimir Tkalčić
הזיהוי של ortie75: חבלבלן המשוכות (Calystegia sepium)
נוסף בתאריך אוגוסט 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

וינקה מז`ור (Vinca major)

מתצפת.ת

isaure_voedts

תאריך

מאי 5, 2023 05:57 אחה"צ CEST
וינקה מז`ור - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
הזיהוי של ortie75: וינקה מז`ור (Vinca major)
נוסף בתאריך אוגוסט 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

קמחיתיים (משפחה Pseudococcidae)

מתצפת.ת

juliocsar

תאריך

יוני 16, 2023 02:05 אחה"צ CEST
קמחיתיים - Photo (c) Cedric Lee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cedric Lee
הזיהוי של ortie75: קמחיתיים (משפחה Pseudococcidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חבלבלן המשוכות (Calystegia sepium)

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יוני 28, 2023 02:04 אחה"צ CEST
חבלבלן המשוכות - Photo (c) Vladimir Tkalčić, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vladimir Tkalčić
הזיהוי של ortie75: חבלבלן המשוכות (Calystegia sepium)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 8, 2023 09:20 אחה"צ CEST
Cucullia verbasci - Photo (c) Ernesto G. Occhiato, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ernesto G. Occhiato
הזיהוי של ortie75: קומפלקס Cucullia verbasci, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 8, 2023 09:19 אחה"צ CEST
Libanotis pyrenaica - Photo (c) Petr Šíma, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Petr Šíma
הזיהוי של ortie75: Libanotis pyrenaica, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

לוענית (סוג Scrophularia)

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 9, 2023 05:53 אחה"צ CEST
לוענית - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של ortie75: לוענית (סוג Scrophularia)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 9, 2023 06:26 אחה"צ CEST
Adenostyles alliariae - Photo (c) Sarah Gregg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ortie75: Adenostyles alliariae, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 9, 2023 04:27 אחה"צ CEST
Salix herbacea - Photo (c) Kari Pihlaviita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kari Pihlaviita
הזיהוי של ortie75: Salix herbacea, שייך ל ערבה (סוג Salix)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 9, 2023 03:37 אחה"צ CEST
Vulpicida juniperinus - Photo (c) troy_mcmullin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי troy_mcmullin
הזיהוי של ortie75: Vulpicida juniperinus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 9, 2023 11:58 לפנה"צ CEST
Ranunculus aconitifolius - Photo (c) Rebecca, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rebecca
הזיהוי של ortie75: Ranunculus aconitifolius, שייך ל נורית (סוג Ranunculus)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 9, 2023 01:54 אחה"צ CEST
Eriophorum vaginatum - Photo (c) dhope, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ortie75: Eriophorum vaginatum, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 9, 2023 11:20 לפנה"צ CEST
Trifolium badium - Photo (c) Nicolas Schwab, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nicolas Schwab
הזיהוי של ortie75: Trifolium badium, שייך ל תלתן (סוג Trifolium)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 9, 2023 11:19 לפנה"צ CEST
Trifolium thalii - Photo (c) René Stalder, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי René Stalder
הזיהוי של ortie75: Trifolium thalii, שייך ל תלתן (סוג Trifolium)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 9, 2023 10:27 לפנה"צ CEST
Platanthera chlorantha - Photo (c) Emilio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ortie75: Platanthera chlorantha, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 10, 2023 02:21 אחה"צ CEST
Carlina acanthifolia - Photo (c) José María Escolano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ortie75: Carlina acanthifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 10, 2023 11:52 לפנה"צ CEST
Thalictrum minus - Photo (c) petr_kosachev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי petr_kosachev
הזיהוי של ortie75: Thalictrum minus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 10, 2023 11:22 לפנה"צ CEST
Zygaena - Photo (c) Walwyn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ortie75: סוג Zygaena, שייך ל ססמבריקיים (משפחה Zygaenidae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 10, 2023 10:39 לפנה"צ CEST
Bupleurum falcatum - Photo (c) HermannFalkner/sokol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ortie75: Bupleurum falcatum, שייך ל צלע שור (סוג Bupleurum)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 10, 2023 01:31 אחה"צ CEST
Ononis striata - Photo (c) Javier Peralta de Andrés, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Javier Peralta de Andrés
הזיהוי של ortie75: Ononis striata, שייך ל שברק (סוג Ononis)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 10, 2023 02:48 אחה"צ CEST
Silaum silaus - Photo (c) Jc (et parfois Ginie), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ortie75: Silaum silaus, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 11, 2023 03:07 אחה"צ CEST
Dasiphora fruticosa - Photo (c) Олексій, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Олексій
הזיהוי של ortie75: Dasiphora fruticosa, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 11, 2023 02:03 אחה"צ CEST
Perlini - Photo (c) Scott King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ortie75: שבט Perlini, שייך ל גדותאים (סדרה Plecoptera)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 11, 2023 12:35 אחה"צ CEST
Minuartia recurva - Photo (c) 103917170835602529469, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי 103917170835602529469
הזיהוי של ortie75: Minuartia recurva, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 11, 2023 10:08 לפנה"צ CEST
Dasiphora fruticosa - Photo (c) Олексій, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Олексій
הזיהוי של ortie75: Dasiphora fruticosa, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 13, 2023 02:21 אחה"צ CEST
Myosotis alpestris - Photo (c) belvedere04, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי belvedere04
הזיהוי של ortie75: Myosotis alpestris, שייך ל זכריני (סוג Myosotis)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tom_argentopratus

תאריך

יולי 13, 2023 11:54 לפנה"צ CEST
Antennaria dioica - Photo (c) Bernhard Fischer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bernhard Fischer
הזיהוי של ortie75: Antennaria dioica, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 22, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 175