תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

פברואר 21, 2024 08:27 לפנה"צ MSK
Lyrurus tetrix - Photo (c) Евгений Попов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Евгений Попов
הזיהוי של olgakailova: Lyrurus tetrix, שייך ל פסיוניים (משפחה Phasianidae)
נוסף בתאריך פברואר 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

פברואר 21, 2024 08:07 לפנה"צ MSK
Tetrao urogallus - Photo (c) Christoph Moning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christoph Moning
הזיהוי של olgakailova: Tetrao urogallus, שייך ל פסיוניים (משפחה Phasianidae)
נוסף בתאריך פברואר 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

טפס-עצים אירופי (Certhia familiaris)

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

ינואר 21, 2024 11:35 לפנה"צ MSK
טפס-עצים אירופי - Photo (c) Михаил Кузьмин, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Михаил Кузьмин
הזיהוי של olgakailova: טפס-עצים אירופי (Certhia familiaris)
נוסף בתאריך ינואר 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ירגזי הרים (Poecile montanus)

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

ינואר 21, 2024 11:07 לפנה"צ MSK
ירגזי הרים - Photo (c) Andrew Bazdyrev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Andrew Bazdyrev
הזיהוי של olgakailova: ירגזי הרים (Poecile montanus)
נוסף בתאריך ינואר 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

ינואר 20, 2024 11:16 לפנה"צ MSK
Acanthis flammea - Photo (c) Bill Bouton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של olgakailova: Acanthis flammea, שייך ל פרושיים (משפחה Fringillidae)
נוסף בתאריך ינואר 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צלוב-מקור מצוי (Loxia curvirostra)

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

ינואר 20, 2024 10:22 לפנה"צ MSK
צלוב מקור מצוי - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של olgakailova: צלוב-מקור מצוי (Loxia curvirostra)
נוסף בתאריך ינואר 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

ינואר 20, 2024 10:25 לפנה"צ MSK
Tetrao urogallus - Photo (c) Christoph Moning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christoph Moning
הזיהוי של olgakailova: Tetrao urogallus, שייך ל פסיוניים (משפחה Phasianidae)
נוסף בתאריך ינואר 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

ינואר 18, 2024 08:51 לפנה"צ MSK
Lyrurus tetrix - Photo (c) Евгений Попов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Евгений Попов
הזיהוי של olgakailova: Lyrurus tetrix, שייך ל פסיוניים (משפחה Phasianidae)
נוסף בתאריך ינואר 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ירגזי הרים (Poecile montanus)

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

ינואר 20, 2024 09:59 לפנה"צ MSK
ירגזי הרים - Photo (c) Andrew Bazdyrev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Andrew Bazdyrev
הזיהוי של olgakailova: ירגזי הרים (Poecile montanus)
נוסף בתאריך ינואר 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

נץ מצוי (Accipiter nisus)

מתצפת.ת

tatyana_ilina

תאריך

דצמבר 23, 2023 03:00 אחה"צ MSK
נץ מצוי - Photo (c) john.purvis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של olgakailova: נץ מצוי (Accipiter nisus)
נוסף בתאריך דצמבר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

דצמבר 9, 2023 09:03 לפנה"צ MSK
Lyrurus tetrix - Photo (c) Евгений Попов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Евгений Попов
הזיהוי של olgakailova: Lyrurus tetrix, שייך ל פסיוניים (משפחה Phasianidae)
נוסף בתאריך דצמבר 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

נץ גדול (Accipiter gentilis)

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

דצמבר 8, 2023 09:25 לפנה"צ MSK
נץ גדול - Photo (c) Luigi Andena, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Luigi Andena
הזיהוי של olgakailova: נץ גדול (Accipiter gentilis)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

נץ מצוי (Accipiter nisus)

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

דצמבר 7, 2023 10:10 לפנה"צ MSK
נץ מצוי - Photo (c) john.purvis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של olgakailova: נץ מצוי (Accipiter nisus)
נוסף בתאריך דצמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ירגזי מצויץ (Lophophanes cristatus)

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:09 לפנה"צ MSK
ירגזי מצויץ - Photo (c) Erik Eckstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Erik Eckstein
הזיהוי של olgakailova: ירגזי מצויץ (Lophophanes cristatus)
נוסף בתאריך נובמבר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

אדמונית אירופית (Pyrrhula pyrrhula)

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

נובמבר 25, 2023 12:59 אחה"צ MSK
אדמונית אירופית - Photo (c) Дмитрий Осипов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Дмитрий Осипов
הזיהוי של olgakailova: אדמונית אירופית (Pyrrhula pyrrhula)
נוסף בתאריך נובמבר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

נובמבר 25, 2023 02:26 אחה"צ MSK
Picus canus - Photo (c) Александр, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Александр
הזיהוי של olgakailova: Picus canus, שייך ל נקריים (משפחה Picidae)
נוסף בתאריך נובמבר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ירגזי הרים (Poecile montanus)

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

נובמבר 22, 2023 09:46 לפנה"צ MSK
ירגזי הרים - Photo (c) Andrew Bazdyrev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Andrew Bazdyrev
הזיהוי של olgakailova: ירגזי הרים (Poecile montanus)
נוסף בתאריך נובמבר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

נובמבר 22, 2023 08:25 לפנה"צ MSK
Lyrurus tetrix - Photo (c) Евгений Попов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Евгений Попов
הזיהוי של olgakailova: Lyrurus tetrix, שייך ל פסיוניים (משפחה Phasianidae)
נוסף בתאריך נובמבר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

עיטם לבן-זנב (Haliaeetus albicilla)

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

נובמבר 3, 2023 11:42 לפנה"צ MSK
עיטם לבן-זנב - Photo (c) Jacob Spinks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של olgakailova: עיטם לבן-זנב (Haliaeetus albicilla)
נוסף בתאריך נובמבר 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

נובמבר 3, 2023 09:41 לפנה"צ MSK
Picus canus - Photo (c) Александр, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Александр
הזיהוי של olgakailova: Picus canus, שייך ל נקריים (משפחה Picidae)
נוסף בתאריך נובמבר 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חכלילית סלעים (Phoenicurus ochruros)

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

אוקטובר 31, 2023 11:13 לפנה"צ MSK
חכלילית סלעים - Photo (c) David Roche, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Roche
הזיהוי של olgakailova: חכלילית סלעים (Phoenicurus ochruros)
נוסף בתאריך אוקטובר 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

גדרון מובהק (Troglodytes troglodytes)

מתצפת.ת

tatyana_ilina

תאריך

אוקטובר 31, 2023 11:21 לפנה"צ MSK
גדרון מובהק - Photo (c) Анна Голубева, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Анна Голубева
הזיהוי של olgakailova: גדרון מובהק (Troglodytes troglodytes)
נוסף בתאריך אוקטובר 31, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

סנאי אדום (Sciurus vulgaris)

מתצפת.ת

ekaterinanesterova

תאריך

אוקטובר 28, 2023 10:53 לפנה"צ MSK
סנאי אדום - Photo (c) hedera.baltica, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של olgakailova: סנאי אדום (Sciurus vulgaris)
נוסף בתאריך אוקטובר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

אוקטובר 28, 2023 09:22 לפנה"צ MSK
Pinicola enucleator - Photo (c) mwbirdco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי mwbirdco
הזיהוי של olgakailova: Pinicola enucleator, שייך ל פרושיים (משפחה Fringillidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חנקן גדוֹל (Lanius excubitor)

מתצפת.ת

dmitriy_schanitsyn

תאריך

אוקטובר 26, 2023 01:18 אחה"צ MSK
חנקן גדול - Photo (c) Mikael Bauer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mikael Bauer
הזיהוי של olgakailova: חנקן גדוֹל (Lanius excubitor)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

נקר ירוק (Picus viridis)

מתצפת.ת

ekaterinanesterova

תאריך

אוקטובר 22, 2023 10:33 לפנה"צ MSK
נקר ירוק - Photo (c) Andrea Poggi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Andrea Poggi
הזיהוי של olgakailova: נקר ירוק (Picus viridis)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

עורבני (Garrulus glandarius)

מתצפת.ת

ekaterinanesterova

תאריך

אוקטובר 22, 2023 01:49 אחה"צ MSK
עורבני - Photo (c) Luc Viatour, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של olgakailova: עורבני (Garrulus glandarius)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ירגזי זנבתן (Aegithalos caudatus)

מתצפת.ת

ekaterinanesterova

תאריך

אוקטובר 22, 2023 10:52 לפנה"צ MSK
ירגזי זנבתן - Photo (c) caroline legg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של olgakailova: ירגזי זנבתן (Aegithalos caudatus)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ברכיה (Anas platyrhynchos)

מתצפת.ת

ekaterinanesterova

תאריך

אוקטובר 22, 2023 03:53 אחה"צ MSK
ברכיה - Photo (c) אנונימי, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של olgakailova: ברכיה (Anas platyrhynchos)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

סיטה אירופית (Sitta europaea)

מתצפת.ת

ekaterinanesterova

תאריך

אוקטובר 22, 2023 01:54 אחה"צ MSK
סיטה אירופית - Photo (c) Frank Vassen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של olgakailova: סיטה אירופית (Sitta europaea)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 278