תמונות/קולות

מתצפת.ת

honk4redpandaz

תאריך

יולי 23, 2023 05:04 אחה"צ EDT

תיאור

Sample from North Fishtail Bay, surveyed by Bob Pillsbury and Nuphar Rimer.
1000x under Oil Immersion

Encyonopsis cesatii - Photo (c) honk4redpandaz,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של nuphar_rie: Encyonopsis cesatii, שייך ל צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)

מתצפת.ת

honk4redpandaz

תאריך

יולי 23, 2023 04:57 אחה"צ EDT

תיאור

Sample from North Fishtail Bay, surveyed by Bob Pillsbury and Nuphar Rimer.
1000x under Oil Immersion

Cocconeis placentula - Photo (c) emassa,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של nuphar_rie: Cocconeis placentula, שייך ל צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)

מתצפת.ת

honk4redpandaz

תאריך

יולי 23, 2023 04:57 אחה"צ EDT

תיאור

Sample from North Fishtail Bay, surveyed by Bob Pillsbury and Nuphar Rimer.
1000x under Oil Immersion

Cyclotella - Photo (c) Stephanie Robson,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stephanie Robson
הזיהוי של nuphar_rie: סוג Cyclotella, שייך ל צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)

מתצפת.ת

honk4redpandaz

תאריך

יולי 23, 2023 04:57 אחה"צ EDT

תיאור

Sample from North Fishtail Bay, surveyed by Bob Pillsbury and Nuphar Rimer.
1000x under Oil Immersion

Cosmarium - Photo (c) william_dembowski,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי william_dembowski
הזיהוי של nuphar_rie: סוג Cosmarium, שייך ל נאוניתיות (פילום Charophyta)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מה

צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)

מתצפת.ת

honk4redpandaz

תאריך

יולי 23, 2023 04:57 אחה"צ EDT

תיאור

Sample from North Fishtail Bay, surveyed by Bob Pillsbury and Nuphar Rimer.
1000x under Oil Immersion

Achnanthes - Photo (c) Damon Tighe,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Damon Tighe
הזיהוי של nuphar_rie: סוג Achnanthes, שייך ל צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

honk4redpandaz

תאריך

יולי 23, 2023 05:05 אחה"צ EDT

תיאור

Sample from North Fishtail Bay, surveyed by Bob Pillsbury and Nuphar Rimer.
1000x under Oil Immersion

Denticula - Photo (c) aliendiatom,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של nuphar_rie: סוג Denticula, שייך ל צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

honk4redpandaz

תאריך

יולי 23, 2023 05:05 אחה"צ EDT

תיאור

Sample from North Fishtail Bay, surveyed by Bob Pillsbury and Nuphar Rimer.
1000x under Oil Immersion

Cymbella - Photo (c) Davide G. Borin,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Davide G. Borin
הזיהוי של nuphar_rie: סוג Cymbella, שייך ל צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

honk4redpandaz

תאריך

יולי 23, 2023 05:05 אחה"צ EDT

תיאור

Sample from North Fishtail Bay, surveyed by Bob Pillsbury and Nuphar Rimer.
1000x under Oil Immersion

Rhopalodiales - Photo (c) http://www.korseby.net/outer/flora/algae/index.html,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של nuphar_rie: סדרה Rhopalodiales, שייך ל צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
מוביל.ה

סטטיסטיקות

  • 8