תמונות/קולות

מתצפת.ת

vincentwang

תאריך

מאי 13, 2020 07:16 לפנה"צ CST
Tragopan temminckii - Photo (c) Matěj Baťha, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של niaopan: Tragopan temminckii, שייך ל פסיוניים (משפחה Phasianidae)
נוסף בתאריך מרץ 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yexingcha

תאריך

אוקטובר 9, 2022 11:47 אחה"צ CST
Macrochenus guerinii - Photo (c) jiangyou, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי jiangyou
הזיהוי של niaopan: Macrochenus guerinii, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rajaampatecolodge

תאריך

מאי 2, 2023 10:56 לפנה"צ WIT
Accipiter poliocephalus - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Carlos N. G. Bocos
הזיהוי של niaopan: Accipiter poliocephalus, שייך ל נציים (סוג Accipiter)
נוסף בתאריך מאי 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tadaten

תאריך

ספטמבר 29, 2022 10:30 לפנה"צ CST
Pycnonotus sinensis - Photo (c) Paul Dickson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Dickson
הזיהוי של niaopan: Pycnonotus sinensis, שייך ל בולבול (סוג Pycnonotus)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

guanhong

תאריך

אוקטובר 20, 2022 08:48 אחה"צ CST
Paraentoria bannaensis - Photo (c) jiangyou, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי jiangyou
הזיהוי של niaopan: Paraentoria bannaensis, שייך ל מקלונאים (סדרה Phasmida)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yexingcha

תאריך

אוקטובר 4, 2022 11:11 לפנה"צ CST
Neurothemis fulvia - Photo (c) Paul Dickson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Dickson
הזיהוי של niaopan: Neurothemis fulvia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 20, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yexingcha

תאריך

אוקטובר 3, 2022 04:36 אחה"צ CST
Neurobasis chinensis - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של niaopan: Neurobasis chinensis, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 20, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yexingcha

תאריך

אוקטובר 2, 2022 08:25 אחה"צ CST
Heteropoda tetrica - Photo (c) 柠一, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי 柠一
הזיהוי של niaopan: Heteropoda tetrica, שייך ל מברישניים (משפחה Sparassidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 20, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yexingcha

תאריך

אוקטובר 3, 2022 10:44 לפנה"צ CST
Troides helena - Photo (c) Soh Kam Yung, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Soh Kam Yung
הזיהוי של niaopan: Troides helena, שייך ל צבעוניים (משפחה Papilionidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 20, 2022
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

guanhong

תאריך

אוקטובר 19, 2022 08:40 אחה"צ CST
Dalpada oculata - Photo (c) Sunnetchan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Sunnetchan
הזיהוי של niaopan: Dalpada oculata, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 20, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cycle

תאריך

אוקטובר 19, 2022 09:19 אחה"צ CST
Paradoxurus hermaphroditus - Photo (c) Yeray Seminario, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Yeray Seminario
הזיהוי של niaopan: Paradoxurus hermaphroditus, שייך ל גחניים (משפחה Viverridae)
נוסף בתאריך אוקטובר 20, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

guanhong

תאריך

אוקטובר 19, 2022 09:21 אחה"צ CST
Paradoxurus hermaphroditus - Photo (c) Yeray Seminario, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Yeray Seminario
הזיהוי של niaopan: Paradoxurus hermaphroditus, שייך ל גחניים (משפחה Viverridae)
נוסף בתאריך אוקטובר 20, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jiangyou

תאריך

אוקטובר 17, 2022 04:54 אחה"צ CST
Argiocnemis rubescens - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של niaopan: Argiocnemis rubescens, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 19, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jiangyou

תאריך

אוקטובר 17, 2022 04:56 אחה"צ CST
Copera marginipes - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של niaopan: Copera marginipes, שייך ל נוצניתיים (משפחה Platycnemididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 19, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

גיחנית אינדיגו (Trithemis festiva)

מתצפת.ת

jiangyou

תאריך

אוקטובר 17, 2022 05:10 אחה"צ CST
גיחנית אינדיגו - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של niaopan: גיחנית אינדיגו (Trithemis festiva)
נוסף בתאריך אוקטובר 19, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tangming

תאריך

אוקטובר 18, 2022 07:27 אחה"צ CST
Chalcophaps indica - Photo (c) WK Cheng, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WK Cheng
הזיהוי של niaopan: Chalcophaps indica, שייך ל יונאים (משפחה Columbidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 19, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wangtao

תאריך

אוגוסט 21, 2022 09:36 לפנה"צ CST
Orthotomus sutorius - Photo (c) Imran Shah, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של niaopan: Orthotomus sutorius, שייך ל תפריים (משפחה Cisticolidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wangtao

תאריך

ספטמבר 3, 2022 09:29 לפנה"צ CST

מקום

חסר מיקום
Psilopogon asiaticus - Photo (c) Morten Ross, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Morten Ross
הזיהוי של niaopan: Psilopogon asiaticus, שייך ל מגליימיים (משפחה Megalaimidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wangtao

תאריך

ספטמבר 13, 2022 09:07 לפנה"צ CST
Pareas berdmorei - Photo (c) Chris Oldnall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Chris Oldnall
הזיהוי של niaopan: Pareas berdmorei, שייך ל נחשים (תת-סדרה Serpentes)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wangtao

תאריך

יולי 28, 2022 10:26 לפנה"צ CST

תיאור

蜈蚣

Scolopendra dehaani - Photo (c) ong-siau-kun, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי ong-siau-kun
הזיהוי של niaopan: Scolopendra dehaani, שייך ל רבנדל (סוג Scolopendra)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wangtao

תאריך

ינואר 10, 2022 12:14 אחה"צ CST

מקום

חסר מיקום
Eutropis multifasciata - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של niaopan: Eutropis multifasciata, שייך ל חומטיים (משפחה Scincidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wangtao

תאריך

ינואר 20, 2022 02:54 אחה"צ CST
Pseudophyllus titan - Photo (c) Thomas Calame, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thomas Calame
הזיהוי של niaopan: Pseudophyllus titan, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yexingcha

תאריך

אוקטובר 9, 2022 11:47 אחה"צ CST
Macrochenus isabellinus - Photo (c) Les Day, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Les Day
הזיהוי של niaopan: Macrochenus isabellinus [inactive], שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 16, 2022
חריג טקסונומית
(טקסון לא פעיל)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yexingcha

תאריך

אוקטובר 7, 2022 09:07 אחה"צ CST
Microhyla mukhlesuri - Photo (c) MSOne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי MSOne
הזיהוי של niaopan: Microhyla mukhlesuri, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך אוקטובר 16, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yexingcha

תאריך

אוקטובר 2, 2022 07:24 אחה"צ CST
Raorchestes menglaensis - Photo (c) devinedmonds, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי devinedmonds
הזיהוי של niaopan: Raorchestes menglaensis, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך אוקטובר 16, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yexingcha

תאריך

אוקטובר 2, 2022 10:25 אחה"צ CST
Schroederia feana - Photo (c) Roy Kittrell, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Roy Kittrell
הזיהוי של niaopan: Schroederia feana, שייך ל גלדניים (משפחה Coreidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 16, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yexingcha

תאריך

אוקטובר 2, 2022 07:22 אחה"צ CST
Megaustenia imperator - Photo (c) portioid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי portioid
הזיהוי של niaopan: Megaustenia imperator, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך אוקטובר 16, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yexingcha

תאריך

אוקטובר 2, 2022 07:34 אחה"צ CST
Calotes emma - Photo (c) Woraphot Bunkhwamdi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Woraphot Bunkhwamdi
הזיהוי של niaopan: Calotes emma, שייך ל חרדוניים (משפחה Agamidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 16, 2022
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yexingcha

תאריך

אוקטובר 4, 2022 02:06 לפנה"צ CST
Ninox scutulata - Photo (c) Mike (NO captive birds) in Thailand, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של niaopan: Ninox scutulata, שייך ל ינשופיים (משפחה Strigidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 16, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

liuguangyu

תאריך

אוקטובר 31, 2019 03:12 אחה"צ CST
Neogea nocticolor - Photo (c) Roman Prokhorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Roman Prokhorov
הזיהוי של niaopan: Neogea nocticolor, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 16, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 43