תמונות/קולות

מתצפת.ת

alan_w

תאריך

פברואר 2023

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)
Austroargiolestes chrysoides - Photo (c) David Bree, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Bree
הזיהוי של nevrowley: Austroargiolestes chrysoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך 03 פברואר, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isabellabalisky

תאריך

ינואר 21, 2023 08:14 PM AEST
Austrogomphus amphiclitus - Photo (c) John Tann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של nevrowley: Austrogomphus amphiclitus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 25 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cirolana

תאריך

ינואר 23, 2023 08:02 AM AEST
Austrogomphus amphiclitus - Photo (c) John Tann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של nevrowley: Austrogomphus amphiclitus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 25 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cirolana

תאריך

ינואר 23, 2023 08:31 AM AEST
Diplacodes haematodes - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של nevrowley: Diplacodes haematodes, שייך ל מצנחית (סוג Diplacodes)
נוסף בתאריך 25 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cirolana

תאריך

ינואר 23, 2023 08:26 AM AEST
Diplacodes haematodes - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של nevrowley: Diplacodes haematodes, שייך ל מצנחית (סוג Diplacodes)
נוסף בתאריך 25 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cirolana

תאריך

ינואר 23, 2023 07:10 AM AEST
Nososticta solida - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של nevrowley: Nososticta solida, שייך ל נוצניתיים (משפחה Platycnemididae)
נוסף בתאריך 25 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cirolana

תאריך

ינואר 23, 2023 07:17 AM AEST
Nososticta solida - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של nevrowley: Nososticta solida, שייך ל נוצניתיים (משפחה Platycnemididae)
נוסף בתאריך 25 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aviceda

תאריך

ינואר 23, 2023 01:11 PM AEST

תיאור

Near creek-crossing

Diphlebia coerulescens - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של nevrowley: Diphlebia coerulescens, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך 25 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blacklabrador

תאריך

ינואר 17, 2023 10:45 AM AEDT
טרפרגליים - Photo (c) Justin Williams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Justin Williams
הזיהוי של nevrowley: טרפרגליים (משפחה Mantispidae)
נוסף בתאריך 24 ינואר, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rick_franks

תאריך

ינואר 23, 2023 11:31 AM AEST
Austroargiolestes chrysoides - Photo (c) David Bree, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Bree
הזיהוי של nevrowley: Austroargiolestes chrysoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך 24 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

juliesarna

תאריך

ינואר 23, 2023 08:47 PM AEST
Monolepta australis - Photo (c) Ian McMillan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ian McMillan
הזיהוי של nevrowley: Monolepta australis, שייך ל עליתיים (משפחה Chrysomelidae)
נוסף בתאריך 24 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jantly

תאריך

ינואר 17, 2023 03:41 AM AEST

תיאור

on cucumber plant

Henosepilachna sumbana - Photo (c) Leonard Worthington, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Leonard Worthington
הזיהוי של nevrowley: Henosepilachna sumbana, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך 17 ינואר, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toddburrows

תאריך

דצמבר 27, 2022 07:33 AM AEST
Ishidaella - Photo (c) tjeales, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי tjeales
הזיהוי של nevrowley: סוג Ishidaella, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך 14 ינואר, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmillsand

תאריך

ינואר 14, 2023 12:21 PM AEST
Orthetrum caledonicum - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של nevrowley: Orthetrum caledonicum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 14 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdoug7405

תאריך

ינואר 11, 2023 08:23 AM AEST
Henosepilachna vigintioctopunctata - Photo (c) Luís Roberto da Silva, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Luís Roberto da Silva
הזיהוי של nevrowley: Henosepilachna vigintioctopunctata, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך 12 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hanneke_n

תאריך

ינואר 2, 2022 09:03 AM AEST
Calomela crassicornis - Photo (c) Martin Lagerwey, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Martin Lagerwey
הזיהוי של nevrowley: Calomela crassicornis, שייך ל עליתיים (משפחה Chrysomelidae)
נוסף בתאריך 07 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

donnamareetomkinson

תאריך

דצמבר 23, 2022 04:54 PM AEST
Pseudagrion cingillum - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של nevrowley: Pseudagrion cingillum, שייך ל חניתית (סוג Pseudagrion)
נוסף בתאריך 30 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מקלונאים (סדרה Phasmida)

מתצפת.ת

jim886

תאריך

דצמבר 15, 2022 09:31 AM AEST
מקלונאים - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christian Schwarz
הזיהוי של nevrowley: מקלונאים (סדרה Phasmida)
נוסף בתאריך 28 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessat

תאריך

דצמבר 25, 2022 03:51 PM AEST
Desudaba psittacus - Photo (c) James Niland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של nevrowley: Desudaba psittacus, שייך ל עפרוניתים (משפחת על Fulgoroidea)
נוסף בתאריך 25 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessat

תאריך

דצמבר 25, 2022 03:49 PM AEST
Desudaba psittacus - Photo (c) James Niland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של nevrowley: Desudaba psittacus, שייך ל עפרוניתים (משפחת על Fulgoroidea)
נוסף בתאריך 25 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alphaj16

תאריך

דצמבר 21, 2022 01:30 PM AEST
Orthetrum villosovittatum - Photo (c) Chris Burwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chris Burwell
הזיהוי של nevrowley: Orthetrum villosovittatum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 22 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alphaj16

תאריך

דצמבר 21, 2022 04:16 PM AEST
Argiope magnifica - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של nevrowley: Argiope magnifica, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 22 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nroge40

תאריך

דצמבר 21, 2022 12:12 PM AEST
Orthetrum villosovittatum - Photo (c) Chris Burwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chris Burwell
הזיהוי של nevrowley: Orthetrum villosovittatum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 21 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

דצמבר 19, 2022 01:02 PM AEST
Ozphyllum naskreckii - Photo (c) Julien Rouard - Dreamtime Nature Photography, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Julien Rouard - Dreamtime Nature Photography
הזיהוי של nevrowley: Ozphyllum naskreckii, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך 20 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magilla

תאריך

דצמבר 10, 2022 09:34 AM AEST
Glycyphana stolata - Photo (c) Victor W Fazio III, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Victor W Fazio III
הזיהוי של nevrowley: Glycyphana stolata, שייך ל זבליות פרחים (תת משפחה Cetoniinae)
נוסף בתאריך 10 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

donnamareetomkinson

תאריך

דצמבר 9, 2022 12:01 PM AEST
Orthetrum caledonicum - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של nevrowley: Orthetrum caledonicum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 10 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

francytee

תאריך

דצמבר 9, 2022 04:09 PM AEST
Monolepta australis - Photo (c) Ian McMillan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ian McMillan
הזיהוי של nevrowley: Monolepta australis, שייך ל עליתיים (משפחה Chrysomelidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sandragall

תאריך

דצמבר 5, 2022 07:40 AM AEST
Austrogomphus ochraceus - Photo (c) Richard Yank, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Richard Yank
הזיהוי של nevrowley: Austrogomphus ochraceus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charanitella

תאריך

דצמבר 9, 2022 08:31 AM AEST
Micraspis frenata - Photo (c) Dianne Clarke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dianne Clarke
הזיהוי של nevrowley: Micraspis frenata, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christopherburwell

תאריך

דצמבר 9, 2022 07:12 AM AEST
Ischnura aurora - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של nevrowley: Ischnura aurora, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 338