תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiaan_kotze

תאריך

אפריל 30, 2022 10:10 לפנה"צ SAST
Lactuca inermis - Photo (c) selwynq, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של natalie_horn: Lactuca inermis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiaan_kotze

תאריך

אפריל 30, 2022 10:07 לפנה"צ SAST
Wahlenbergia - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של natalie_horn: סוג Wahlenbergia, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiaan_kotze

תאריך

אפריל 30, 2022 10:31 לפנה"צ SAST
Monsonia angustifolia - Photo (c) Christine Sydes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christine Sydes
הזיהוי של natalie_horn: Monsonia angustifolia, שייך ל גרניים (משפחה Geraniaceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiaan_kotze

תאריך

אפריל 30, 2022 11:00 לפנה"צ SAST
Dicoma anomala - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jan-Hendrik Keet
הזיהוי של natalie_horn: Dicoma anomala, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

henniedebeer

תאריך

מאי 2, 2022 11:13 לפנה"צ SAST
Polygala hottentotta - Photo (c) Richard Gill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Richard Gill
הזיהוי של natalie_horn: Polygala hottentotta, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

henniedebeer

תאריך

מאי 2, 2022 10:11 לפנה"צ SAST
Hystrix africaeaustralis - Photo (c) Markus Lilje, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Markus Lilje
הזיהוי של natalie_horn: Hystrix africaeaustralis, שייך ל דורבניים (משפחה Hystricidae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiaan_kotze

תאריך

מאי 1, 2022 11:08 לפנה"צ SAST
Hypoestes - Photo (c) Bart Wursten, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bart Wursten
הזיהוי של natalie_horn: סוג Hypoestes, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philip_paige_green

תאריך

מאי 2, 2022 02:57 אחה"צ SAST
Amblyospiza albifrons - Photo (c) WildNothos, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WildNothos
הזיהוי של natalie_horn: Amblyospiza albifrons, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marikav

תאריך

מאי 2, 2022 02:43 אחה"צ SAST
Felicia muricata - Photo (c) Pieter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pieter
הזיהוי של natalie_horn: Felicia muricata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

שיזף מחודד (Ziziphus mucronata)

מתצפת.ת

spekplant

תאריך

מאי 2, 2022 07:08 לפנה"צ SAST
שיזף מחודד - Photo (c) Troos van der Merwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Troos van der Merwe
הזיהוי של natalie_horn: שיזף מחודד (Ziziphus mucronata)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marikav

תאריך

מאי 2, 2022 02:39 אחה"צ SAST
Felicia muricata - Photo (c) Pieter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pieter
הזיהוי של natalie_horn: Felicia muricata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marikav

תאריך

מאי 2, 2022 02:36 אחה"צ SAST
Felicia muricata - Photo (c) Pieter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pieter
הזיהוי של natalie_horn: Felicia muricata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiaan_kotze

תאריך

מאי 2, 2022 08:24 לפנה"צ SAST
Clematis brachiata - Photo (c) Andrew Anderson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Andrew Anderson
הזיהוי של natalie_horn: Clematis brachiata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiaan_kotze

תאריך

מאי 2, 2022 08:29 לפנה"צ SAST
Lantana rugosa - Photo (c) Kate Braun, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kate Braun
הזיהוי של natalie_horn: Lantana rugosa, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiaan_kotze

תאריך

מאי 2, 2022 08:54 לפנה"צ SAST
Zinnia peruviana - Photo (c) aacocucci, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי aacocucci
הזיהוי של natalie_horn: Zinnia peruviana, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gary162

תאריך

מאי 2, 2022 03:29 אחה"צ SAST
Ledebouria - Photo (c) Robert Archer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robert Archer
הזיהוי של natalie_horn: סוג Ledebouria, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

נר-הלילה הורוד (Oenothera rosea)

מתצפת.ת

tiaan_kotze

תאריך

מאי 2, 2022 09:33 לפנה"צ SAST
נר-הלילה הורוד - Photo (c) M, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי M
הזיהוי של natalie_horn: נר-הלילה הורוד (Oenothera rosea)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gary162

תאריך

מאי 2, 2022 03:33 אחה"צ SAST
Hermannia depressa - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של natalie_horn: Hermannia depressa, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiaan_kotze

תאריך

מאי 2, 2022 10:04 לפנה"צ SAST
Euclea crispa - Photo (c) fayne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי fayne
הזיהוי של natalie_horn: Euclea crispa, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spekplant

תאריך

מאי 2, 2022 07:37 לפנה"צ SAST
Zanthoxylum capense - Photo (c) Sandra Falanga, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sandra Falanga
הזיהוי של natalie_horn: Zanthoxylum capense, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiaan_kotze

תאריך

מאי 2, 2022 10:24 לפנה"צ SAST
Macledium zeyheri zeyheri - Photo (c) Kate Braun, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kate Braun
הזיהוי של natalie_horn: Macledium zeyheri ssp. zeyheri, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lezanne_rossouw

תאריך

מאי 2, 2022 12:34 אחה"צ SAST
Zinnia peruviana - Photo (c) aacocucci, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי aacocucci
הזיהוי של natalie_horn: Zinnia peruviana, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gary162

תאריך

מאי 2, 2022 04:02 אחה"צ SAST
Ledebouria ovatifolia - Photo (c) Jane Trembath, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jane Trembath
הזיהוי של natalie_horn: Ledebouria ovatifolia, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jdwebber

תאריך

מאי 2, 2022 11:42 לפנה"צ SAST
Damaliscus pygargus phillipsi - Photo (c) Bernard DUPONT, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של natalie_horn: Damaliscus pygargus ssp. phillipsi, שייך ל צבאיים (תת משפחה Antilopinae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noza1

תאריך

אפריל 30, 2022 09:41 לפנה"צ SAST

תיאור

Themeda triandra

Themeda triandra - Photo (c) Michael Cincotta, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael Cincotta
הזיהוי של natalie_horn: Themeda triandra, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noza1

תאריך

אפריל 30, 2022 09:44 לפנה"צ SAST

תיאור

Schozachyrium sanguinium

Schizachyrium sanguineum - Photo (c) Pablo L Ruiz, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pablo L Ruiz
הזיהוי של natalie_horn: Schizachyrium sanguineum, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noza1

תאריך

אפריל 30, 2022 10:10 לפנה"צ SAST

תיאור

Quil (porcupine)

Hystrix africaeaustralis - Photo (c) Markus Lilje, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Markus Lilje
הזיהוי של natalie_horn: Hystrix africaeaustralis, שייך ל דורבניים (משפחה Hystricidae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noza1

תאריך

אפריל 30, 2022 10:22 לפנה"צ SAST

תיאור

Diheteropogon amplectens

Diheteropogon amplectens - Photo (c) riana60, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי riana60
הזיהוי של natalie_horn: Diheteropogon amplectens, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noza1

תאריך

אפריל 30, 2022 10:24 לפנה"צ SAST

תיאור

Trichonoera grandiglumis

Trichoneura grandiglumis - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jan-Hendrik Keet
הזיהוי של natalie_horn: Trichoneura grandiglumis, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צבר (סוג Opuntia)

מתצפת.ת

jdwebber

תאריך

מאי 1, 2022 04:05 אחה"צ SAST
צבר - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי José Belem Hernández Díaz
הזיהוי של natalie_horn: צבר (סוג Opuntia)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2022
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 211