תמונות/קולות

מתצפת/ת

ninarvana

תאריך

יוני 6, 2022 04:02 PM CEST
Andromeda polifolia - Photo (c) Alexander Yakovlev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Alexander Yakovlev
הזיהוי של natalia_gamova: Andromeda polifolia, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 17 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dasushihen

תאריך

יוני 16, 2022 11:00 PM CEST
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של natalia_gamova: Maianthemum bifolium, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 17 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mike_bu

תאריך

מאי 29, 2022 02:44 PM CEST
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של natalia_gamova: Maianthemum bifolium, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 17 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beerolha

תאריך

יוני 7, 2022 04:08 PM MSK
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של natalia_gamova: Maianthemum bifolium, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 17 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

findix

תאריך

מאי 15, 2022
Neottia nidus-avis - Photo (c) copepodo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של natalia_gamova: Neottia nidus-avis, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
הוסף בתאריך 17 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

flora_purpurea

תאריך

יוני 16, 2022 02:35 PM CEST
Neottia nidus-avis - Photo (c) copepodo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של natalia_gamova: Neottia nidus-avis, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
הוסף בתאריך 17 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

flora_purpurea

תאריך

יוני 16, 2022 02:42 PM CEST
Neottia nidus-avis - Photo (c) copepodo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של natalia_gamova: Neottia nidus-avis, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
הוסף בתאריך 17 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

niko_mandl

תאריך

יוני 12, 2022 08:08 AM CEST
Neottia nidus-avis - Photo (c) copepodo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של natalia_gamova: Neottia nidus-avis, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
הוסף בתאריך 17 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lovehiking

תאריך

יוני 8, 2022 03:14 PM CEST
Daphne mezereum - Photo (c) Lola Smirnova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
הזיהוי של natalia_gamova: Daphne mezereum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leonid_khazizov

תאריך

יוני 9, 2022 11:05 AM MSK
Daphne mezereum - Photo (c) Lola Smirnova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
הזיהוי של natalia_gamova: Daphne mezereum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vasyl_pokynchereda

תאריך

יוני 14, 2022 12:33 PM EEST
Daphne mezereum - Photo (c) Lola Smirnova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
הזיהוי של natalia_gamova: Daphne mezereum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

federicafoghino

תאריך

אפריל 2022
Daphne mezereum - Photo (c) Lola Smirnova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
הזיהוי של natalia_gamova: Daphne mezereum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

instonet

תאריך

יוני 16, 2022 11:25 AM BST
Daphne mezereum - Photo (c) Lola Smirnova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
הזיהוי של natalia_gamova: Daphne mezereum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rupicapra

תאריך

יוני 14, 2022 05:24 PM CEST
Daphne mezereum - Photo (c) Lola Smirnova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
הזיהוי של natalia_gamova: Daphne mezereum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

divitre

תאריך

יוני 16, 2022 11:48 AM +04
Origanum vulgare - Photo (c) reddad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by reddad
הזיהוי של natalia_gamova: Origanum vulgare, שייך ל אזובית (סוג Origanum)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sergeserge

תאריך

יוני 16, 2022 08:59 PM MSK

מקום

Москва (Google, OSM)
Rosa rugosa - Photo (c) Ryan Hodnett, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של natalia_gamova: Rosa rugosa, שייך ל ורד (סוג Rosa)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sergeserge

תאריך

יוני 16, 2022 09:00 PM MSK

מקום

Москва (Google, OSM)
Galega orientalis - Photo (c) Татьяна Шаповалова-Щ., כל הזכויות שמורות, uploaded by Татьяна Шаповалова-Щ.
הזיהוי של natalia_gamova: Galega orientalis, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

בקיה דקת עלים (Vicia tenuifolia)

מתצפת/ת

divitre

תאריך

יוני 16, 2022 11:47 AM +04
בקיה דקת עלים - Photo (c) Igor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Igor
הזיהוי של natalia_gamova: בקיה דקת עלים (Vicia tenuifolia)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אירוס ענף (Iris pseudacorus)

תאריך

יוני 16, 2022 02:22 AM +05
אירוס ענף - Photo (c) roy pilcher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
הזיהוי של natalia_gamova: אירוס ענף (Iris pseudacorus)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אירוס ענף (Iris pseudacorus)

תאריך

יוני 16, 2022 03:03 AM +05
אירוס ענף - Photo (c) roy pilcher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
הזיהוי של natalia_gamova: אירוס ענף (Iris pseudacorus)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sergeserge

תאריך

יוני 16, 2022 09:03 PM MSK

מקום

Москва (Google, OSM)
Vicia cracca - Photo (c) Pauline Catling, כל הזכויות שמורות, uploaded by Pauline Catling
הזיהוי של natalia_gamova: Vicia cracca, שייך ל בקיה (סוג Vicia)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sergeserge

תאריך

יוני 16, 2022 09:04 PM MSK

מקום

Москва (Google, OSM)
Rosa rugosa - Photo (c) Ryan Hodnett, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של natalia_gamova: Rosa rugosa, שייך ל ורד (סוג Rosa)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tikhomirovvalery

תאריך

יוני 16, 2022 02:23 PM +03
Neottia ovata - Photo (c) Les, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של natalia_gamova: Neottia ovata, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sren2

תאריך

יוני 16, 2022 03:09 PM CEST
Neottia ovata - Photo (c) Les, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של natalia_gamova: Neottia ovata, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daba

תאריך

מאי 31, 2022 05:44 PM +08
Carum carvi - Photo (c) Svetlana Nesterova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
הזיהוי של natalia_gamova: Carum carvi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karolina

תאריך

יוני 12, 2022 02:56 PM CEST
Oxalis acetosella - Photo (c) Jörg Hempel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
הזיהוי של natalia_gamova: Oxalis acetosella, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

helg168bov

תאריך

יוני 16, 2022 11:28 AM MSK
Oxalis acetosella - Photo (c) Jörg Hempel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
הזיהוי של natalia_gamova: Oxalis acetosella, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

filip153

תאריך

מאי 6, 2022 04:32 PM CEST

מקום

Góra Zamkowa (Google, OSM)
Oxalis acetosella - Photo (c) Jörg Hempel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
הזיהוי של natalia_gamova: Oxalis acetosella, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mari140

תאריך

יוני 16, 2022 02:49 PM +03
Oxalis acetosella - Photo (c) Jörg Hempel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
הזיהוי של natalia_gamova: Oxalis acetosella, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

the_ewilone

תאריך

יוני 16, 2022 11:51 AM CEST
Oxalis acetosella - Photo (c) Jörg Hempel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
הזיהוי של natalia_gamova: Oxalis acetosella, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 156249