תמונות/קולות

מתצפת.ת

pl_stenger

תאריך

דצמבר 6, 2022 10:01 לפנה"צ +04
Plicanthus hirtellus - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Peter de Lange
הזיהוי של mossynewf: Plicanthus hirtellus, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך אפריל 15, 2024
תומך
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

malombeitambo

תאריך

יוני 22, 2021 01:00 אחה"צ HST

תיאור

Common corticolous

Plagiochila - Photo (c) Arūnas Juknevičius, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Arūnas Juknevičius
הזיהוי של mossynewf: סוג Plagiochila, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך מרץ 24, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lindalakeside

תאריך

מרץ 8, 2024 10:44 לפנה"צ SAST
Leucoloma sprengelianum - Photo (c) Chris Vynbos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Chris Vynbos
הזיהוי של mossynewf: Leucoloma sprengelianum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 12, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

נובמבר 23, 2023 12:05 אחה"צ SAST
Pterobryopsis hoehnelii - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של mossynewf: Pterobryopsis hoehnelii, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ינואר 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

נובמבר 17, 2023 04:09 אחה"צ SAST
Hypnum cupressiforme - Photo (c) Fabio Cianferoni, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Fabio Cianferoni
הזיהוי של mossynewf: Hypnum cupressiforme, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ינואר 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pl_stenger

תאריך

אפריל 9, 2022 07:30 לפנה"צ +04
Leucophanes - Photo (c) Bruno Senterre, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bruno Senterre
הזיהוי של mossynewf: סוג Leucophanes, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

פברואר 27, 2021 07:13 לפנה"צ SAST

מקום

Erongos 7 (Google, OSM)
Pottiaceae - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של mossynewf: משפחה Pottiaceae, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kyle_campbell1

תאריך

נובמבר 2, 2023 01:14 אחה"צ SAST
Pottiaceae - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של mossynewf: משפחה Pottiaceae, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך נובמבר 9, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

setapion

תאריך

פברואר 18, 2017 02:50 אחה"צ SAST
Macrocoma - Photo (c) Melissa Hutchison, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Melissa Hutchison
הזיהוי של mossynewf: סוג Macrocoma, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוקטובר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

setapion

תאריך

אפריל 8, 2023 06:45 לפנה"צ SAST
Schlotheimia - Photo (c) John Steel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי John Steel
הזיהוי של mossynewf: סוג Schlotheimia, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוקטובר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

setapion

תאריך

ספטמבר 22, 2023 08:40 לפנה"צ SAST
Ptychostomum torquescens - Photo (c) vanrensk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mossynewf: Ptychostomum torquescens, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

setapion

תאריך

נובמבר 6, 2013 04:25 לפנה"צ +08

מקום

Seria, Brunei (Google, OSM)
Hypnaceae - Photo (c) Armand Turpel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Armand Turpel
הזיהוי של mossynewf: משפחה Hypnaceae, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוקטובר 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

setapion

תאריך

אפריל 6, 2023 09:54 לפנה"צ SAST
Rosulabryum - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של mossynewf: סוג Rosulabryum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוקטובר 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

חבליל מצוי (Funaria hygrometrica)

מתצפת.ת

setapion

תאריך

אוקטובר 5, 2023 03:15 אחה"צ SAST
חבליל מצוי - Photo (c) Marcin Klisz, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Marcin Klisz
הזיהוי של mossynewf: חבליל מצוי (Funaria hygrometrica)
נוסף בתאריך אוקטובר 17, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pl_stenger

תאריך

אוגוסט 30, 2023 02:38 אחה"צ SAST
Riccia - Photo (c) Tatyana Zarubo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tatyana Zarubo
הזיהוי של mossynewf: סוג Riccia, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך אוקטובר 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

setapion

תאריך

מרץ 6, 2022 12:39 אחה"צ SAST
Entodon - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של mossynewf: סוג Entodon, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוקטובר 16, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarahannetaylor

תאריך

אוגוסט 27, 2023 11:31 לפנה"צ SAST
Jungermanniopsida - Photo (c) George Shepherd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mossynewf: מחלקה Jungermanniopsida, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 29, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sarahannetaylor

תאריך

אוגוסט 27, 2023 12:00 אחה"צ SAST
Hypopterygium tamarisci - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של mossynewf: Hypopterygium tamarisci, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 29, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

erickmunro

תאריך

אוגוסט 25, 2023 09:31 לפנה"צ SAST
Pseudocrossidium crinitum - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של mossynewf: Pseudocrossidium crinitum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

erickmunro

תאריך

אוגוסט 25, 2023 09:58 לפנה"צ SAST
Campylopus introflexus - Photo (c) Marcin Klisz, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Marcin Klisz
הזיהוי של mossynewf: Campylopus introflexus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aj_rog

תאריך

אוגוסט 20, 2023 09:33 לפנה"צ SAST
Riccia - Photo (c) Tatyana Zarubo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tatyana Zarubo
הזיהוי של mossynewf: סוג Riccia, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richard_johnstone

תאריך

יולי 11, 2021 09:02 לפנה"צ SAST
Rosulabryum - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של mossynewf: סוג Rosulabryum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

erickmunro

תאריך

אוגוסט 26, 2023 12:25 אחה"צ SAST

תיאור

Dune thicket

Pottiaceae - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alexis
הזיהוי של mossynewf: משפחה Pottiaceae, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

אוגוסט 26, 2023 02:11 אחה"צ SAST
Entosthodon clavatus - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של mossynewf: Entosthodon clavatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

אוגוסט 26, 2023 12:50 אחה"צ SAST
Goniomitrium africanum - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של mossynewf: Goniomitrium africanum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

טחובית כסופה (Bryum argenteum)

מתצפת.ת

nicky

תאריך

אוגוסט 26, 2023 02:31 אחה"צ SAST
טחובית כסופה - Photo (c) Fero Bednar, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Fero Bednar
הזיהוי של mossynewf: טחובית כסופה (Bryum argenteum)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

koosretief

תאריך

אוגוסט 28, 2023 03:26 אחה"צ SAST
Campylopus introflexus - Photo (c) Marcin Klisz, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Marcin Klisz
הזיהוי של mossynewf: Campylopus introflexus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

אוגוסט 27, 2023 10:10 לפנה"צ SAST
Pseudocrossidium crinitum - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של mossynewf: Pseudocrossidium crinitum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

אוגוסט 27, 2023 10:08 לפנה"צ SAST
Goniomitrium africanum - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של mossynewf: Goniomitrium africanum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

מרץ 28, 2023 02:18 אחה"צ SAST
Jungermanniopsida - Photo (c) George Shepherd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mossynewf: מחלקה Jungermanniopsida, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך מרץ 29, 2023
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 4579