תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

נובמבר 9, 2023 11:28 לפנה"צ EST
Spiranthes triloba - Photo (c) matthewpace, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי matthewpace
הזיהוי של mlarocque1962: Spiranthes triloba, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

ינואר 2024

מקום

פרטי
Neottia bifolia - Photo (c) Nicholas Wei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicholas Wei
הזיהוי של mlarocque1962: Neottia bifolia, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

ינואר 2024
Eltroplectris calcarata - Photo (c) Aidan Campos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Aidan Campos
הזיהוי של mlarocque1962: Eltroplectris calcarata, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

ינואר 2024
Prosthechea boothiana - Photo (c) Nate Martineau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nate Martineau
הזיהוי של mlarocque1962: Prosthechea boothiana, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

ינואר 2024
Vanilla barbellata - Photo (c) dylannt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dylannt
הזיהוי של mlarocque1962: Vanilla barbellata, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

ינואר 30, 2024 02:34 אחה"צ EST
Eulophia graminea - Photo (c) 澎湖小雲雀, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mlarocque1962: Eulophia graminea, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

פברואר 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Mesadenus lucayanus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של mlarocque1962: Mesadenus lucayanus, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

פברואר 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Malaxis unifolia - Photo (c) BlueRidgeKitties, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mlarocque1962: Malaxis unifolia, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

מרץ 2024

מקום

פרטי
Spiranthes brevilabris - Photo (c) Eric Keith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eric Keith
הזיהוי של mlarocque1962: Spiranthes brevilabris, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

מרץ 2024
Corallorhiza wisteriana - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mlarocque1962: Corallorhiza wisteriana, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

מרץ 29, 2024 02:09 אחה"צ EDT
Tipularia discolor - Photo (c) dogtooth77, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mlarocque1962: Tipularia discolor, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

אפריל 2024

מקום

פרטי
Spiranthes brevilabris - Photo (c) Eric Keith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eric Keith
הזיהוי של mlarocque1962: Spiranthes brevilabris, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

אפריל 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Platanthera flava - Photo (c) amy_b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mlarocque1962: Platanthera flava, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

אפריל 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Spiranthes praecox - Photo (c) j_appleget, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי j_appleget
הזיהוי של mlarocque1962: Spiranthes praecox, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

אפריל 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Platanthera flava - Photo (c) amy_b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mlarocque1962: Platanthera flava, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

מאי 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Cleistesiopsis divaricata - Photo (c) Joey Santore, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joey Santore
הזיהוי של mlarocque1962: Cleistesiopsis divaricata, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

מאי 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Cleistesiopsis oricamporum - Photo (c) Jody Shugart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Jody Shugart
הזיהוי של mlarocque1962: Cleistesiopsis oricamporum, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

מאי 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Sacoila lanceolata - Photo (c) dwittkower, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mlarocque1962: Sacoila lanceolata, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

מאי 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Platanthera flava - Photo (c) amy_b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mlarocque1962: Platanthera flava, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

יוני 9, 2024 10:09 לפנה"צ EDT
Calopogon tuberosus - Photo (c) chris buelow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי chris buelow
הזיהוי של mlarocque1962: Calopogon tuberosus, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

יוני 17, 2024 10:25 לפנה"צ EDT
Calopogon pallidus - Photo (c) Morgan Stickrod, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Morgan Stickrod
הזיהוי של mlarocque1962: Calopogon pallidus, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

יוני 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Mesadenus lucayanus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של mlarocque1962: Mesadenus lucayanus, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

יוני 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Triphora craigheadii - Photo (c) j_appleget, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי j_appleget
הזיהוי של mlarocque1962: Triphora craigheadii, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

יולי 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Triphora craigheadii - Photo (c) j_appleget, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי j_appleget
הזיהוי של mlarocque1962: Triphora craigheadii, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

אוגוסט 2018

מקום

פרטי
Orthochilus ecristatus - Photo (c) Mark Kenderdine, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mark Kenderdine
הזיהוי של mlarocque1962: Orthochilus ecristatus, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mothmaniac

תאריך

יוני 2010
Arethusa bulbosa - Photo (c) Nate Martineau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nate Martineau
הזיהוי של mlarocque1962: Arethusa bulbosa, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

elusiveorchids

תאריך

יוני 2019
Arethusa bulbosa - Photo (c) Nate Martineau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nate Martineau
הזיהוי של mlarocque1962: Arethusa bulbosa, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j_appleget

תאריך

יוני 2024

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Platanthera nivea - Photo (c) Andy Newman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andy Newman
הזיהוי של mlarocque1962: Platanthera nivea, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

salix_scott

תאריך

יולי 2, 2024 11:50 לפנה"צ MDT
Galearis rotundifolia - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של mlarocque1962: Galearis rotundifolia, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haeleyg

תאריך

יוני 2024

מקום

Texas, US (Google, OSM)
Bletia arizonica - Photo (c) Robby Deans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robby Deans
הזיהוי של mlarocque1962: Bletia arizonica, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יוני 23, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 111