תמונות/קולות

מתצפת.ת

vulpes

תאריך

יולי 10, 2018 08:47 לפנה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jweaverext

תאריך

יולי 12, 2020 05:23 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

skyev

תאריך

ספטמבר 2, 2023 03:47 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pellison

תאריך

מאי 8, 2022 08:48 לפנה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

loriandrews

תאריך

יולי 9, 2022 08:55 לפנה"צ EDT
Amauropelta noveboracensis - Photo (c) ulsterbotany, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Amauropelta noveboracensis, שייך ל גפיתיים (משפחה Thelypteridaceae)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eandersson

תאריך

אוקטובר 5, 2020 11:53 לפנה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebecca496

תאריך

מאי 27, 2023 09:50 לפנה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

james3311

תאריך

יוני 29, 2023 04:01 אחה"צ EDT
Dennstaedtia punctilobula - Photo (c) David McCorquodale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי David McCorquodale
הזיהוי של mjpapay: Dennstaedtia punctilobula, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kmbird

תאריך

יולי 12, 2018 03:51 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fourkilorouenne

תאריך

מאי 2021
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wefwef

תאריך

יולי 25, 2021 01:16 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fourkilorouenne

תאריך

מאי 17, 2021 12:43 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cavetroll

תאריך

יוני 11, 2022 10:22 לפנה"צ EDT
Dryopteris intermedia - Photo (c) Michael J. Papay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Michael J. Papay
הזיהוי של mjpapay: Dryopteris intermedia, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredkohout

תאריך

מאי 15, 2022 07:47 לפנה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cgoode_01

תאריך

יולי 17, 2022 08:12 לפנה"צ EDT

מקום

Hill, NH, US (Google, OSM)
Amauropelta noveboracensis - Photo (c) ulsterbotany, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Amauropelta noveboracensis, שייך ל גפיתיים (משפחה Thelypteridaceae)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smithbrookhollow

תאריך

יולי 13, 2020 06:00 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

מאי 26, 2022 06:16 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

יולי 2, 2022 04:09 אחה"צ EDT
Amauropelta noveboracensis - Photo (c) ulsterbotany, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Amauropelta noveboracensis, שייך ל גפיתיים (משפחה Thelypteridaceae)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

מאי 10, 2021 04:44 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

מאי 9, 2023 03:31 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

יוני 24, 2022 05:56 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

ספטמבר 11, 2020 06:00 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

אוגוסט 10, 2022 05:58 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

מאי 26, 2022 06:40 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

מאי 15, 2021 05:39 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

מאי 12, 2023 11:01 לפנה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

מאי 27, 2021 06:45 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

אוגוסט 27, 2022 10:10 לפנה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

מאי 23, 2022 10:32 לפנה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nick2524

תאריך

יוני 2, 2021 06:45 אחה"צ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) sabrinavilleneuve2002, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mjpapay: Athyrium angustum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 365184