תמונות/קולות

מתצפת.ת

gimmel

תאריך

אוקטובר 23, 2021 03:13 PM UTC
Oreotragus oreotragus oreotragus - Photo (c) Colin Ralston, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Colin Ralston
הזיהוי של michael2838: Oreotragus oreotragus ssp. oreotragus, שייך ל צבאיים (תת משפחה Antilopinae)
נוסף בתאריך 23 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

דצמבר 31, 2022 06:25 PM SAST
Pseudocordylus microlepidotus microlepidotus - Photo (c) Billi Krochuk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Billi Krochuk
הזיהוי של michael2838: Pseudocordylus microlepidotus ssp. microlepidotus, שייך ל קורדיליים (משפחה Cordylidae)
נוסף בתאריך 04 ינואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

דצמבר 6, 2022 11:59 AM SAST
Hystrix africaeaustralis africaeaustralis - Photo (c) _3foxes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי _3foxes
הזיהוי של michael2838: Hystrix africaeaustralis ssp. africaeaustralis, שייך ל דורבניים (משפחה Hystricidae)
נוסף בתאריך 08 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

אפריל 29, 2022 08:44 AM SAST
Tragelaphus sylvaticus sylvaticus - Photo (c) Nigel Forshaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nigel Forshaw
הזיהוי של michael2838: Tragelaphus sylvaticus ssp. sylvaticus, שייך ל פריים (משפחה Bovidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

ינואר 29, 2021 12:28 PM SAST
Tragelaphus sylvaticus sylvaticus - Photo (c) Nigel Forshaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nigel Forshaw
הזיהוי של michael2838: Tragelaphus sylvaticus ssp. sylvaticus, שייך ל פריים (משפחה Bovidae)
נוסף בתאריך 07 דצמבר, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מה

Dama dama

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

נובמבר 2022

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

תגיות

Dama dama - Photo (c) linz67, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי linz67
הזיהוי של michael2838: Dama dama, שייך ל מעלי גירה (תת-סדרה Ruminantia)
נוסף בתאריך 04 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

צבוע חום (Parahyaena brunnea)

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

אוגוסט 27, 2022 02:54 PM SAST
צבוע חום - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של michael2838: צבוע חום (Parahyaena brunnea)
נוסף בתאריך 31 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

תיאור

Since @michael2838 hasn't posted his badger I've had to do it.
A very special sighting for me- he was there again when I checked the site this morning.

Mellivora capensis capensis - Photo (c) Tristan Scholze, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tristan Scholze
הזיהוי של michael2838: Mellivora capensis ssp. capensis, שייך ל גירית הדבש (Mellivora capensis)
נוסף בתאריך 31 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

אוגוסט 23, 2022 03:21 PM SAST

תיאור

Bitis atropos - Photo (c) Chris Vynbos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Chris Vynbos
הזיהוי של michael2838: Bitis atropos, שייך ל צפעונים (תת משפחה Viperinae)
נוסף בתאריך 24 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

אוגוסט 6, 2022 11:45 AM SAST

תיאור

Dead on dirt-path

Crocidura cyanea - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של michael2838: Crocidura cyanea, שייך ל חדפים (סוג Crocidura)
נוסף בתאריך 20 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אובלנה דרומית (Eubalaena australis)

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

אוגוסט 9, 2022 12:39 PM SAST

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
אובלנה דרומית - Photo (c) Marcia Fargnoli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marcia Fargnoli
הזיהוי של michael2838: אובלנה דרומית (Eubalaena australis)
נוסף בתאריך 10 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנב הנהרות (Bunolagus monticularis)

מתצפת.ת

markheystek

תאריך

יולי 2022
ארנב הנהרות - Photo (c) Jacques van der Merwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Jacques van der Merwe
הזיהוי של michael2838: ארנב הנהרות (Bunolagus monticularis)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנב הנהרות (Bunolagus monticularis)

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

יולי 2022

תיאור

Very special sighting, the rabbit coming to within 1m. Seen with @justinponder2505 and @markheystek not long after Justin firmly declared the Riverine rabbit absent from the Klein Karoo. A once-in-a-lifetime sighting. This made my year ;)

ארנב הנהרות - Photo (c) Jacques van der Merwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Jacques van der Merwe
הזיהוי של michael2838: ארנב הנהרות (Bunolagus monticularis)
נוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

יולי 2022

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

תגיות

Caracal caracal caracal - Photo (c) Marco Anfossi, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Marco Anfossi
הזיהוי של michael2838: Caracal caracal ssp. caracal, שייך ל קרקל (Caracal caracal)
נוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

יולי 2022

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Genetta tigrina - Photo (c) Joan Kleynhans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joan Kleynhans
הזיהוי של michael2838: Genetta tigrina, שייך ל גחניים (משפחה Viverridae)
נוסף בתאריך 16 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

אוגוסט 2016

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

תגיות

Mellivora capensis capensis - Photo (c) Tristan Scholze, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tristan Scholze
הזיהוי של michael2838: Mellivora capensis ssp. capensis, שייך ל גירית הדבש (Mellivora capensis)
נוסף בתאריך 11 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

יולי 2022

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

תגיות

Genetta tigrina - Photo (c) Joan Kleynhans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joan Kleynhans
הזיהוי של michael2838: Genetta tigrina, שייך ל גחניים (משפחה Viverridae)
נוסף בתאריך 11 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

ינואר 2017

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

תגיות

Potamochoerus larvatus koiropotamus - Photo (c) copper, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי copper
הזיהוי של michael2838: Potamochoerus larvatus ssp. koiropotamus, שייך ל חזיר הסבך (Potamochoerus larvatus)
נוסף בתאריך 11 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

יולי 2022

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

תגיות

Genetta tigrina - Photo (c) Joan Kleynhans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joan Kleynhans
הזיהוי של michael2838: Genetta tigrina, שייך ל גחניים (משפחה Viverridae)
נוסף בתאריך 09 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

יולי 2022

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

תגיות

Atilax paludinosus paludinosus - Photo (c) Colin Ralston, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Colin Ralston
הזיהוי של michael2838: Atilax paludinosus ssp. paludinosus, שייך ל נמייתיים (משפחה Herpestidae)
נוסף בתאריך 07 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

יוני 25, 2022 02:25 PM SAST

תיאור

I guess Canis familiaris is also an option. I chose Jackal because:
a) no dogs allowed in this Private Nature Reserve.
b) track seemed narrower than usual.

Lupulella mesomelas mesomelas - Photo (c) Christina Burnham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christina Burnham
הזיהוי של michael2838: Lupulella mesomelas ssp. mesomelas, שייך ל כלביים (משפחה Canidae)
נוסף בתאריך 04 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

יולי 26, 2020 12:53 AM SAST
Tragelaphus strepsiceros strepsiceros - Photo (c) Roelof van der Breggen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Roelof van der Breggen
הזיהוי של michael2838: Tragelaphus strepsiceros ssp. strepsiceros, שייך ל פריים (משפחה Bovidae)
נוסף בתאריך 17 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנב הנהרות (Bunolagus monticularis)

מתצפת.ת

pacapix

תאריך

מרץ 20, 2016 05:22 AM SAST

תיאור

Seen in the R2 area at 7.20 am well after sunrise.

ארנב הנהרות - Photo (c) Jacques van der Merwe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Jacques van der Merwe
הזיהוי של michael2838: ארנב הנהרות (Bunolagus monticularis)
נוסף בתאריך 04 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nic_kc

תאריך

מרץ 14, 2021 07:05 AM UTC

תיאור

Nice sequence of tracks including drag marks, with water mongoose tracks alongside on the left.

Hystrix africaeaustralis - Photo (c) Markus Lilje, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Markus Lilje
הזיהוי של michael2838: Hystrix africaeaustralis, שייך ל דורבניים (משפחה Hystricidae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nic_kc

תאריך

ספטמבר 18, 2021 02:13 PM SAST
Papio ursinus - Photo (c) owlice, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של michael2838: Papio ursinus, שייך ל קופים בעלי זנב (משפחה Cercopithecidae)
נוסף בתאריך 31 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

טורפים (סדרה Carnivora)

מתצפת.ת

christiners

תאריך

אפריל 30, 2022 11:06 AM SAST

תיאור

Found on a low wall

נמייתיים - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של michael2838: נמייתיים (משפחה Herpestidae)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

justinhawthorne

תאריך

מאי 7, 2022 08:34 AM SAST

תיאור

Scale: middle and ring finger nail width = 13mm

Genetta tigrina - Photo (c) Joan Kleynhans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joan Kleynhans
הזיהוי של michael2838: Genetta tigrina, שייך ל גחניים (משפחה Viverridae)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmugleston

תאריך

פברואר 2009
Pelea capreolus - Photo (c) prix_burgoyne, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי prix_burgoyne
הזיהוי של michael2838: Pelea capreolus, שייך ל צבאיים (תת משפחה Antilopinae)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

מרץ 22, 2020 10:07 AM SAST
Pternistis swainsonii swainsonii - Photo (c) magdastlucia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי magdastlucia
הזיהוי של michael2838: Pternistis swainsonii ssp. swainsonii, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 25 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנבון מצוי (Oryctolagus cuniculus)

מתצפת.ת

ludwig_muller

תאריך

מאי 20, 2022 01:13 PM SAST

תיאור

Fig. 1-3: Rabbit tracks, rabbit running at high speed. Chased by dog (Fig. 4-6, dog tracks visible at the far right side of 4 & 5). Fig. 7-9: latrine. Evidently in use for some time. Fig. 10-11: feeding sign. Shallow scrape on the surface. Fig. 12: Burrow entrance.

ארנבון מצוי - Photo (c) Alex J., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של michael2838: ארנבון מצוי (Oryctolagus cuniculus)
נוסף בתאריך 21 מאי, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 94