תמונות/קולות

מתצפת.ת

nelsinho14

תאריך

יולי 17, 2015 03:55 אחה"צ -05
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Pristimantis pichincha, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך מאי 21, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carlostorrentex

תאריך

דצמבר 14, 2017

מקום

Tarqui, Huila (Google, OSM)
Pristimantis w-nigrum - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Andrés Mauricio Forero Cano
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Pristimantis w-nigrum, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carlostorrentex

תאריך

דצמבר 14, 2017

מקום

Tarqui, Huila (Google, OSM)
Pristimantis achatinus - Photo (c) Ryan Lynch, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ryan Lynch
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Pristimantis achatinus, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך מאי 9, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

claudiochimbo

תאריך

אפריל 1, 2024 08:16 אחה"צ -05
Osteocephalus verruciger - Photo (c) Andreas Kay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Osteocephalus verruciger, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

song_ji

תאריך

אפריל 1, 2024 08:02 אחה"צ -05
Boana almendarizae - Photo (c) Zane Libke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zane Libke
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Boana almendarizae, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

song_ji

תאריך

אפריל 1, 2024 08:14 אחה"צ -05
Osteocephalus verruciger - Photo (c) Andreas Kay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Osteocephalus verruciger, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

song_ji

תאריך

אפריל 1, 2024 08:31 אחה"צ -05
Rulyrana flavopunctata - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Andrés Mauricio Forero Cano
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Rulyrana flavopunctata, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

song_ji

תאריך

אפריל 1, 2024 08:40 אחה"צ -05
Hyloscirtus phyllognathus - Photo (c) acatenazzi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי acatenazzi
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Hyloscirtus phyllognathus, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

song_ji

תאריך

אפריל 1, 2024 08:44 אחה"צ -05
Rhinella festae - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Damon Tighe
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Rhinella festae, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwin272

תאריך

אפריל 1, 2024 09:02 אחה"צ -05
Boana almendarizae - Photo (c) Zane Libke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zane Libke
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Boana almendarizae, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffersonjipa

תאריך

אפריל 1, 2024 08:41 אחה"צ -05
Rhinella festae - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Damon Tighe
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Rhinella festae, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wilmer17017

תאריך

אפריל 1, 2024 08:23 אחה"צ -05
Osteocephalus verruciger - Photo (c) Andreas Kay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Osteocephalus verruciger, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredy90359

תאריך

אפריל 1, 2024 08:11 אחה"צ -05

מקום

NARUPA KM 24 (Google, OSM)
Osteocephalus verruciger - Photo (c) Andreas Kay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Osteocephalus verruciger, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wilmer17017

תאריך

אפריל 1, 2024 08:50 אחה"צ -05
Rhinella festae - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Damon Tighe
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Rhinella festae, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wilmer17017

תאריך

אפריל 1, 2024 08:31 אחה"צ -05
Osteocephalus verruciger - Photo (c) Andreas Kay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Osteocephalus verruciger, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wilmer17017

תאריך

אפריל 1, 2024 08:18 אחה"צ -05
Osteocephalus verruciger - Photo (c) Andreas Kay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Osteocephalus verruciger, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffersonjipa

תאריך

אפריל 1, 2024 08:45 אחה"צ -05
Hyloscirtus phyllognathus - Photo (c) acatenazzi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי acatenazzi
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Hyloscirtus phyllognathus, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffersonjipa

תאריך

אפריל 1, 2024 08:44 אחה"צ -05
Hyloscirtus phyllognathus - Photo (c) acatenazzi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי acatenazzi
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Hyloscirtus phyllognathus, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

חסרי זנב (סדרה Anura)

מתצפת.ת

fredy90359

תאריך

אפריל 2, 2024 01:39 אחה"צ -05
Osteocephalus verruciger - Photo (c) Andreas Kay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Osteocephalus verruciger, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

holger52868

תאריך

אפריל 2, 2024 03:50 אחה"צ -05
Pristimantis ganonotus - Photo (c) jorgebrito, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jorgebrito
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Pristimantis ganonotus, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edwin272

תאריך

אפריל 2, 2024 03:57 אחה"צ -05
Pristimantis ganonotus - Photo (c) jorgebrito, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jorgebrito
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Pristimantis ganonotus, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredy90359

תאריך

אפריל 1, 2024 07:58 אחה"צ -05
Boana almendarizae - Photo (c) Zane Libke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zane Libke
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Boana almendarizae, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredy90359

תאריך

אפריל 1, 2024 07:58 אחה"צ -05
Boana - Photo (c) Ryan Lynch, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ryan Lynch
הזיהוי של mario_yanez_munoz: סוג Boana, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rudygelis

תאריך

אפריל 1, 2024 07:58 אחה"צ -05
Boana almendarizae - Photo (c) Zane Libke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zane Libke
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Boana almendarizae, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ecuadornaturetours

תאריך

אפריל 2, 2024 04:06 אחה"צ -05
Scinax ruber - Photo (c) Michael Jacobi, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael Jacobi
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Scinax ruber, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

חסרי זנב (סדרה Anura)

מתצפת.ת

edison79

תאריך

אפריל 2, 2024 06:01 אחה"צ -05
Pristimantis ganonotus - Photo (c) jorgebrito, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jorgebrito
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Pristimantis ganonotus, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leninalvarado

תאריך

אפריל 2, 2024 06:06 אחה"צ -05
Pristimantis ganonotus - Photo (c) jorgebrito, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jorgebrito
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Pristimantis ganonotus, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rudygelis

תאריך

אפריל 1, 2024 08:03 אחה"צ -05
Boana almendarizae - Photo (c) Zane Libke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zane Libke
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Boana almendarizae, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rudygelis

תאריך

אפריל 1, 2024 08:14 אחה"צ -05
Osteocephalus verruciger - Photo (c) Andreas Kay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Osteocephalus verruciger, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rudygelis

תאריך

אפריל 1, 2024 08:22 אחה"צ -05
Boana almendarizae - Photo (c) Zane Libke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zane Libke
הזיהוי של mario_yanez_munoz: Boana almendarizae, שייך ל אילניות (תת משפחה Hylinae)
נוסף בתאריך אפריל 30, 2024
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 5182