תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariahc97

תאריך

מאי 28, 2023 06:40 לפנה"צ CDT

תיאור

Dead on sidewalk underneath skybridge near building windows. Still warm when found, must have just died before I got there..

Geothlypis trichas - Photo (c) William Wise, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי William Wise
הזיהוי של madisong: Geothlypis trichas, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)

מתצפת.ת

dirtdoc

תאריך

מאי 30, 2023 07:41 לפנה"צ CDT
זרזיר מצוי - Photo (c) Fran Wiesner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Fran Wiesner
הזיהוי של madisong: זרזיר מצוי (Sturnus vulgaris)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

james_t__semper

תאריך

מאי 29, 2023 09:18 אחה"צ CDT

תיאור

These are all the same tick. Put it in ethanol to stop it, but that did lead to a glare.

If a tick expert could ID Madison's tick from the same location, that would be great. Removed around 16 of them from myself and one of my dogs. They are presumably the same species.

Amblyomma americanum - Photo (c) Thomas Shahan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thomas Shahan
הזיהוי של madisong: Amblyomma americanum, שייך ל קרציתיים (משפחה Ixodidae)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

james_t__semper

תאריך

מאי 29, 2023 09:18 אחה"צ CDT

תיאור

These are all the same tick. Put it in ethanol to stop it, but that did lead to a glare.

If a tick expert could ID Madison's tick from the same location, that would be great. Removed around 16 of them from myself and one of my dogs. They are presumably the same species.

קרציתיים - Photo (c) joanyoung, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של madisong: קרציתיים (משפחה Ixodidae)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariahc97

תאריך

מאי 26, 2023 07:35 לפנה"צ CDT

תיאור

I wrote Black-capped Chickadee on the salvage tag but should’ve been a Carolina Chickadee? Left in ziplock bag for pictures because it had tiny maggots all over it.

Poecile carolinensis - Photo (c) Mark Peck, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של madisong: Poecile carolinensis, שייך ל ירגזיים (משפחה Paridae)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joyhavner

תאריך

מאי 8, 2023 08:15 לפנה"צ CDT

תיאור

Juvenile, nestling, ID may not be correct

Haemorhous mexicanus - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של madisong: Haemorhous mexicanus, שייך ל פרושיים (משפחה Fringillidae)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joyhavner

תאריך

מאי 8, 2023 08:15 לפנה"צ CDT

תיאור

Juvenile, nestling, ID may not be correct

ציפורי שיר - Photo (c) Nik Borrow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של madisong: ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
תומך
Birds

תמונות/קולות

מה

ציפורים (מחלקה Aves)

מתצפת.ת

galactic_bug_man

תאריך

מאי 22, 2023 06:24 לפנה"צ CDT

מקום

201 Main Street (Google, OSM)
עופות - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של madisong: ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 26 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

azalia4

תאריך

ספטמבר 7, 2022 06:27 לפנה"צ CDT

מקום

austin 600 (Google, OSM)
Tadarida brasiliensis - Photo (c) Bureau of Land Management, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של madisong: Tadarida brasiliensis, שייך ל אשפיים (משפחה Molossidae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alfonsovgarcia

תאריך

מאי 3, 2022 08:00 לפנה"צ CDT

תיאור

Changed from Tennessee warbler to a flycatcher

Empidonax - Photo (c) Andrew Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrew Johnson
הזיהוי של madisong: סוג Empidonax, שייך ל טירניים (משפחה Tyrannidae)
נוסף בתאריך 24 מאי, 2023
תומך
Birds

תמונות/קולות

מה

ציפורים (מחלקה Aves)

מתצפת.ת

lisaliu87

תאריך

מאי 7, 2023 07:00 לפנה"צ CDT

תיאור

1000 main st Travis side

עופות - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של madisong: ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 15 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

זרזיר מצוי (Sturnus vulgaris)

מתצפת.ת

joyhavner

תאריך

מאי 8, 2023 08:19 לפנה"צ CDT

תיאור

Appears to be predation, just the head was found

זרזיר מצוי - Photo (c) Fran Wiesner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Fran Wiesner
הזיהוי של madisong: זרזיר מצוי (Sturnus vulgaris)
נוסף בתאריך 09 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joyhavner

תאריך

מאי 8, 2023 06:26 לפנה"צ CDT
Cyanocitta cristata - Photo (c) Edgar Olmos, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Edgar Olmos
הזיהוי של madisong: Cyanocitta cristata, שייך ל עורביים (משפחה Corvidae)
נוסף בתאריך 09 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joyhavner

תאריך

מאי 6, 2023 07:12 לפנה"צ CDT

תיאור

Stunned on city sidewalk, standing but not moving, eyes closed at the time of first observation, then open but still standing in one place. Gentle cover with cloth and relocated to a safe place near woods where it flew into the woods.

Catharus ustulatus - Photo (c) gbudyk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי gbudyk
הזיהוי של madisong: Catharus ustulatus, שייך ל קיכליים (משפחה Turdidae)
נוסף בתאריך 09 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

מרווה (סוג Salvia)

מתצפת.ת

craighensley

תאריך

אפריל 24, 2020 01:43 אחה"צ CDT
מרווה - Photo (c) Nico Rossi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nico Rossi
הזיהוי של madisong: מרווה (סוג Salvia)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2023
משתפר.ת
Mammals

תמונות/קולות

מה

יונקים (מחלקה Mammalia)

מתצפת.ת

wildcarrot

תאריך

אפריל 30, 2023 04:03 אחה"צ CDT
יונקים - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Abhas Misraraj
הזיהוי של madisong: יונקים (מחלקה Mammalia)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2023
תומך
Mammals

תמונות/קולות

מה

יונקים (מחלקה Mammalia)

מתצפת.ת

wildcarrot

תאריך

אפריל 30, 2023 04:15 אחה"צ CDT
יונקים - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Abhas Misraraj
הזיהוי של madisong: יונקים (מחלקה Mammalia)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

מכרסמים (סדרה Rodentia)

מתצפת.ת

wildcarrot

תאריך

אפריל 30, 2023 04:42 אחה"צ CDT
מכרסמים - Photo (c) Nikolai Vladimirov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nikolai Vladimirov
הזיהוי של madisong: מכרסמים (סדרה Rodentia)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

שפתניים (משפחה Lamiaceae)

מתצפת.ת

mattsmith1972

תאריך

אפריל 29, 2022 11:34 לפנה"צ CDT
Scutellaria wrightii - Photo (c) Bob O'Kennon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bob O'Kennon
הזיהוי של madisong: Scutellaria wrightii, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lsantana69

תאריך

מאי 2, 2023 12:45 אחה"צ CDT
צמחים - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rocío Ramírez Barrios
הזיהוי של madisong: צמחים (ממלכה Plantae)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מרווה (סוג Salvia)

מתצפת.ת

meganphillipslowery

תאריך

מרץ 24, 2023 11:37 לפנה"צ CDT

תיאור

Salvia engelmannii

תגיות

מרווה - Photo (c) Nico Rossi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nico Rossi
הזיהוי של madisong: מרווה (סוג Salvia)
נוסף בתאריך 07 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carol308

תאריך

אפריל 29, 2023 08:39 לפנה"צ CDT
Marshallia caespitosa - Photo (c) Olivia Schmidt, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Olivia Schmidt
הזיהוי של madisong: Marshallia caespitosa, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 29 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כלב הבית (Canis familiaris)

מתצפת.ת

oscar1083

תאריך

אפריל 29, 2023 12:35 אחה"צ -04
כלב - Photo (c) tanyahattingh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של madisong: כלב הבית (Canis familiaris)
נוסף בתאריך 29 אפריל, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

czestes

תאריך

אפריל 29, 2023 10:44 לפנה"צ CDT
Cyanocitta - Photo (c) Darren Swim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של madisong: סוג Cyanocitta, שייך ל עורביים (משפחה Corvidae)
נוסף בתאריך 29 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariahc97

תאריך

אפריל 28, 2023 07:26 לפנה"צ CDT

תיאור

Found stunned in the road nearby where I found the dead male Painted Bunting (S2023FW31). I approached her to deliver to rehab, but she flew towards the building wall and continued to fly against the building perimeter, unable to leave the area. She was not injured and appeared active and alert, so I caught and released her to Tandy Hills Natural Area where I have seen other Painted Bunting observations and is far enough from the city/downtown area. She flew off immediately upon release, no signs of injury.

Passerina ciris - Photo (c) Simon Tolzmann, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Simon Tolzmann
הזיהוי של madisong: Passerina ciris, שייך ל קרדינליים (משפחה Cardinalidae)
נוסף בתאריך 28 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariahc97

תאריך

אפריל 28, 2023 07:24 לפנה"צ CDT
Passerina ciris - Photo (c) Simon Tolzmann, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Simon Tolzmann
הזיהוי של madisong: Passerina ciris, שייך ל קרדינליים (משפחה Cardinalidae)
נוסף בתאריך 28 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

ללא תמונות או קולות

מתצפת.ת

marianne10

תאריך

אפריל 22, 2023 07:48 לפנה"צ CDT
Zenaida asiatica - Photo (c) Jerry DeBoer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jerry DeBoer
הזיהוי של madisong: Zenaida asiatica, שייך ל יונאים (משפחה Columbidae)
נוסף בתאריך 25 אפריל, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

heather_b

תאריך

מרץ 27, 2023 06:59 לפנה"צ CDT

תיאור

Stunned on ground next to building that it apparently hit.

Lasiurus borealis - Photo (c) Green-Wood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Green-Wood
הזיהוי של madisong: Lasiurus borealis, שייך ל נשפוניים (משפחה Vespertilionidae)
נוסף בתאריך 17 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

americanbadger

תאריך

אפריל 9, 2023 11:24 אחה"צ CDT

מקום

Paducah, TX, US (Google, OSM)
Tetraneuris scaposa - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של madisong: Tetraneuris scaposa, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 10 אפריל, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

אגס קלרי (Pyrus calleryana)

מתצפת.ת

james_t__semper

תאריך

אוקטובר 10, 2022 07:17 אחה"צ CDT
צמחים וסקולריים - Photo (c) harrylurling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי harrylurling
הזיהוי של madisong: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך 10 אפריל, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 4752