תמונות/קולות

מה

מגנוליה (סוג Magnolia)

מתצפת/ת

kdutrow

תאריך

ספטמבר 2, 2020 12:20 PM EDT
מגנוליה - Photo (c) Ignacio A. Rodríguez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Ignacio A. Rodríguez
הזיהוי של lyzmoore: מגנוליה (סוג Magnolia)
נוסף בתאריך 01 אפריל, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rock_flipper

תאריך

אפריל 30, 2018 04:28 PM EDT
Populus - Photo (c) annam113, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lyzmoore: סוג Populus, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך 09 מרץ, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

ניסנית (סוג Crepis)

מתצפת/ת

redbeard

תאריך

מאי 22, 2019 12:17 PM EDT
ניסנית - Photo (c) Christopher J. Earle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Christopher J. Earle
הזיהוי של lyzmoore: ניסנית (סוג Crepis)
נוסף בתאריך 09 אוגוסט, 2020
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

חסרי זנב (סדרה Anura)

מתצפת/ת

sophia1111

תאריך

מאי 27, 2019 08:18 AM EDT
Gastrophryne carolinensis - Photo (c) matt_whitbeck, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by matt_whitbeck
הזיהוי של lyzmoore: Gastrophryne carolinensis, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lorib2

תאריך

אוקטובר 1, 2017
Galium boreale - Photo (c) Елена Шубницина, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Елена Шубницина
הזיהוי של lyzmoore: Galium boreale, שייך ל דבקה (סוג Galium)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dylanco

תאריך

יוני 21, 2014 11:27 AM EDT
Polypodium appalachianum - Photo (c) copepodo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Rafael Medina
הזיהוי של lyzmoore: Polypodium appalachianum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dylanco

תאריך

יוני 21, 2014 11:07 AM EDT
Leucobryum albidum - Photo (c) Rafael Medina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lyzmoore: Leucobryum albidum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lorib2

תאריך

אוקטובר 1, 2017
Fomitopsis ochracea - Photo (c) Alexis Murray, כל הזכויות שמורות, uploaded by Alexis Murray
הזיהוי של lyzmoore: Fomitopsis ochracea, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lorib2

תאריך

אוקטובר 1, 2017 12:23 PM UTC
Platycotis vittata - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
הזיהוי של lyzmoore: Platycotis vittata, שייך ל גבנוניתיים (משפחה Membracidae)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lorib2

תאריך

אוקטובר 1, 2017 12:40 PM UTC
Phegopteris hexagonoptera - Photo (c) cory_hale, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lyzmoore: Phegopteris hexagonoptera, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mellis

תאריך

אוקטובר 1, 2017 03:51 PM EDT
Pinus rigida - Photo (c) jlmason, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by jlmason
הזיהוי של lyzmoore: Pinus rigida, שייך ל אורן (סוג Pinus)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bertharris

תאריך

יוני 18, 2018 08:32 AM EDT
Melilotus officinalis - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
הזיהוי של lyzmoore: Melilotus officinalis, שייך ל דבשה (סוג Melilotus)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

redbeard

תאריך

יוני 17, 2019 03:35 PM EDT
Sambucus canadensis - Photo (c) Rison Thumboor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של lyzmoore: Sambucus canadensis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

redbeard

תאריך

יוני 7, 2019 06:01 PM EDT
Scirpus microcarpus - Photo (c) Matt Lavin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של lyzmoore: Scirpus microcarpus, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zateshno

תאריך

אפריל 27, 2019 02:57 PM EDT
Antennaria neglecta - Photo (c) Sara Rall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
הזיהוי של lyzmoore: Antennaria neglecta, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

redbeard

תאריך

יולי 16, 2019 09:19 AM EDT
Ceratomia catalpae - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של lyzmoore: Ceratomia catalpae, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מה

מצליבים (משפחה Brassicaceae)

מתצפת/ת

zateshno

תאריך

אפריל 27, 2019 02:56 PM EDT
Brassica rapa - Photo (c) Nemo's great uncle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lyzmoore: Brassica rapa, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bertharris

תאריך

יוני 18, 2018 07:34 AM EDT
Echium vulgare - Photo (c) hillanddale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by hillanddale
הזיהוי של lyzmoore: Echium vulgare, שייך ל עכנאי (סוג Echium)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

botanygirl

תאריך

יוני 15, 2012 07:26 PM EDT
Centaurea stoebe - Photo (c) Kutushev Radik, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Kutushev Radik
הזיהוי של lyzmoore: Centaurea stoebe, שייך ל דרדר (סוג Centaurea)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פרע מנוקב (Hypericum perforatum)

מתצפת/ת

bertharris

תאריך

יוני 18, 2018 07:29 AM EDT
פרע מנוקב - Photo (c) Paul Reeves, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
הזיהוי של lyzmoore: פרע מנוקב (Hypericum perforatum)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

martindkm

תאריך

אוגוסט 2018
Terrapene carolina - Photo (c) Tony Gerard, כל הזכויות שמורות, uploaded by Tony Gerard
הזיהוי של lyzmoore: Terrapene carolina, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yougo675home

תאריך

נובמבר 6, 2018 10:48 AM EST
Oncometopia orbona - Photo (c) Buddy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Buddy
הזיהוי של lyzmoore: Oncometopia orbona, שייך ל ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

yougo675home

תאריך

מאי 2, 2019 08:59 AM EDT

תיאור

In nymph stage.

Heptageniidae - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
הזיהוי של lyzmoore: משפחה Heptageniidae, שייך ל בריומאים (סדרה Ephemeroptera)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ציבורת ההרים (Dactylis glomerata)

מתצפת/ת

redbeard

תאריך

יוני 17, 2019 04:24 PM EDT
ציבורת ההרים - Photo (c) mjcorreia, כל הזכויות שמורות, uploaded by mjcorreia
הזיהוי של lyzmoore: ציבורת ההרים (Dactylis glomerata)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

moussedog

תאריך

אפריל 17, 2019 12:11 PM EDT
אליאריה שומית - Photo (c) 57Andrew, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lyzmoore: אליאריה שומית (Alliaria petiolata)
נוסף בתאריך 22 אפריל, 2019
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

moussedog

תאריך

אפריל 17, 2019 12:09 PM EDT
Hepatica - Photo (c) Jason King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jason King
הזיהוי של lyzmoore: סוג Hepatica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 22 אפריל, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

calopteryx

תאריך

אפריל 21, 2017 10:40 PM EDT
עינפז ירוק - Photo (c) Miranda Engelshoven, כל הזכויות שמורות, uploaded by Miranda Engelshoven
הזיהוי של lyzmoore: עינפז ירוק (קומפלקס Chrysoperla carnea)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2019
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pedalsandpuffins

תאריך

אפריל 19, 2017 07:36 AM EDT

תיאור

Some think that this is the same species as the European Lily of the Valley (Covallaria majalis)

Convallaria pseudomajalis - Photo (c) BlueRidgeKitties, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lyzmoore: Convallaria pseudomajalis, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 12 מאי, 2017
יוצא מן הכלל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

whaichi

תאריך

מאי 8, 2017 01:17 PM KST
Iridaceae - Photo (c) harum.koh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by harum.koh
הזיהוי של lyzmoore: משפחה Iridaceae, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 11 מאי, 2017
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

littlenickles

תאריך

מאי 10, 2017 03:19 PM CDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lyzmoore: Toxicodendron radicans, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 11 מאי, 2017
תומך

סטטיסטיקות

 • 63