תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יולי 24, 2023 07:07 לפנה"צ CEST
Rhinolophus - Photo (c) Ján Svetlík, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של luisdecaens: סוג Rhinolophus, שייך ל פרספיים (משפחה Rhinolophidae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יולי 8, 2023 09:57 אחה"צ CEST
Akimerus schaefferi - Photo (c) Zoltan BAGOSI, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zoltan BAGOSI
הזיהוי של luisdecaens: Akimerus schaefferi, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יולי 5, 2023 05:31 אחה"צ CEST
הזיהוי של luisdecaens: Lucanus pontbrianti, שייך ל חיפושית האייל (משפחה Lucanidae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 17, 2023 11:35 לפנה"צ CEST
Carabus auratus - Photo (c) North Branch Nature Center, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי North Branch Nature Center
הזיהוי של luisdecaens: Carabus auratus, שייך ל רצניתיים (משפחה Carabidae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

זיבליתיים (משפחה Scarabaeidae)

מתצפת.ת

margot_vrgnt

תאריך

מאי 30, 2023 11:24 לפנה"צ CEST
זיבליתיים - Photo (c) Barbara Moreno Martinez, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Barbara Moreno Martinez
הזיהוי של luisdecaens: זיבליתיים (משפחה Scarabaeidae)
נוסף בתאריך יולי 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

moana_castanier

תאריך

יוני 12, 2023 10:12 לפנה"צ CEST

תיאור

UM_ACVT_0299

Adalia decempunctata - Photo (c) karsten_s, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי karsten_s
הזיהוי של luisdecaens: Adalia decempunctata, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך יולי 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

moana_castanier

תאריך

יוני 6, 2023 02:18 אחה"צ CEST

תיאור

UM-BOL UM_ACVT_0109

חדקוניות - Photo (c) Richard Ong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Richard Ong
הזיהוי של luisdecaens: חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

moana_castanier

תאריך

יוני 6, 2023 08:27 לפנה"צ CEST

תיאור

UM-BOL UM_ACVT_0161

חדקוניות - Photo (c) Richard Ong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Richard Ong
הזיהוי של luisdecaens: חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

moana_castanier

תאריך

יוני 12, 2023 08:46 לפנה"צ CEST

תיאור

UM_ACVT_0290

חדקוניות - Photo (c) Richard Ong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Richard Ong
הזיהוי של luisdecaens: חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

moana_castanier

תאריך

יוני 12, 2023 10:01 לפנה"צ CEST

תיאור

UM_ACVT_0294

חדקוניות - Photo (c) Richard Ong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Richard Ong
הזיהוי של luisdecaens: חדקוניות (משפחת על Curculionoidea)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

moana_castanier

תאריך

יוני 12, 2023 10:12 לפנה"צ CEST

תיאור

UM_ACVT_0299

Myrrha octodecimguttata - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של luisdecaens: Myrrha octodecimguttata, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ormr

תאריך

יוני 29, 2023 07:10 אחה"צ CEST
Lucanus cervus - Photo (c) Paul Cools, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cools
הזיהוי של luisdecaens: Lucanus cervus, שייך ל חיפושית האייל (משפחה Lucanidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 16, 2023 12:46 אחה"צ CEST
Oxythyrea funesta - Photo (c) Marcello Consolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של luisdecaens: Oxythyrea funesta, שייך ל זבליות פרחים (תת משפחה Cetoniinae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 25, 2023 02:51 אחה"צ CEST
Vadonia unipunctata - Photo (c) Palamarchuk Yuri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Palamarchuk Yuri
הזיהוי של luisdecaens: Vadonia unipunctata, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

יקרונית הזיפניים (Phytoecia caerulescens)

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 25, 2023 02:45 אחה"צ CEST
יקרונית הזיפניים - Photo (c) Ivan Pancic, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ivan Pancic
הזיהוי של luisdecaens: יקרונית הזיפניים (Phytoecia caerulescens)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 25, 2023 02:39 אחה"צ CEST
Acmaeoderella flavofasciata flavofasciata - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Fahr
הזיהוי של luisdecaens: Acmaeoderella flavofasciata ssp. flavofasciata, שייך ל ברקניתיים (משפחה Buprestidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

יקרונית קצרת כנף (Stictoleptura cordigera)

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 25, 2023 02:37 אחה"צ CEST
יקרונית קצרת כנף - Photo (c) Raniero Panfili, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Raniero Panfili
הזיהוי של luisdecaens: יקרונית קצרת כנף (Stictoleptura cordigera)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 25, 2023 02:36 אחה"צ CEST
Anoplodera sexguttata - Photo (c) Anne SORBES, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של luisdecaens: Anoplodera sexguttata, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 25, 2023 02:33 אחה"צ CEST
Tropinota hirta - Photo (c) gernotkunz, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי gernotkunz
הזיהוי של luisdecaens: Tropinota hirta, שייך ל פרחית (סוג Tropinota)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 25, 2023 02:03 אחה"צ CEST
Chrysobothris affinis - Photo (c) gernotkunz, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי gernotkunz
הזיהוי של luisdecaens: Chrysobothris affinis, שייך ל ברקניתיים (משפחה Buprestidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 25, 2023 11:34 לפנה"צ CEST
Morimus asper - Photo (c) Céline, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Céline
הזיהוי של luisdecaens: Morimus asper, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 25, 2023 11:48 לפנה"צ CEST
Stictoleptura scutellata - Photo (c) Siga, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של luisdecaens: Stictoleptura scutellata, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 24, 2023 04:04 אחה"צ CEST
Trichius gallicus - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Fahr
הזיהוי של luisdecaens: Trichius gallicus, שייך ל זבליות פרחים (תת משפחה Cetoniinae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 24, 2023 10:56 אחה"צ CEST
Stenopterus rufus - Photo (c) marie-ruel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של luisdecaens: Stenopterus rufus, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 24, 2023 10:43 לפנה"צ CEST
Rutpela maculata - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Henk Wallays
הזיהוי של luisdecaens: Rutpela maculata, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 24, 2023 10:48 לפנה"צ CEST
Trichius gallicus - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Fahr
הזיהוי של luisdecaens: Trichius gallicus, שייך ל זבליות פרחים (תת משפחה Cetoniinae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

th_decaens

תאריך

יוני 24, 2023 02:52 אחה"צ CEST
Agapanthia villosoviridescens - Photo Francisco Welter-Schultes, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של luisdecaens: Agapanthia villosoviridescens, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

קרנפית אירופאית (Oryctes nasicornis)

מתצפת.ת

vincent-candela

תאריך

יוני 25, 2023 11:40 אחה"צ CEST
קרנפית אירופאית - Photo (c) Emilio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של luisdecaens: קרנפית אירופאית (Oryctes nasicornis)
נוסף בתאריך יוני 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vincent-candela

תאריך

יוני 25, 2023 11:49 אחה"צ CEST
Polyphylla fullo - Photo (c) Bernard DUPONT, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של luisdecaens: Polyphylla fullo, שייך ל זבליות פרחים ליליות (תת משפחה Melolonthinae)
נוסף בתאריך יוני 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marie-ruel

תאריך

יולי 5, 2022 08:15 לפנה"צ CEST

מקום

Orlu, France (Google, OSM)
Cribroleptura stragulata - Photo (c) Urs Taeger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Urs Taeger
הזיהוי של luisdecaens: Cribroleptura stragulata, שייך ל יקרוניתיים (משפחה Cerambycidae)
נוסף בתאריך יוני 28, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 469