תמונות/קולות

מתצפת/ת

efmer

תאריך

אוקטובר 2021
Lilium humboldtii ocellatum - Photo (c) Joe Decruyenaere, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של lilyboy: Lilium humboldtii ssp. ocellatum, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
הוסף בתאריך 22 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kyansrussell

תאריך

ספטמבר 12, 2021 10:08 AM PDT
Lilium columbianum - Photo (c) Scott Cox, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Lilium columbianum, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
הוסף בתאריך 22 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kyansrussell

תאריך

ספטמבר 12, 2021 10:08 AM PDT
Lilium columbianum - Photo (c) Scott Cox, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Lilium columbianum, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
הוסף בתאריך 22 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vlohr

תאריך

יולי 16, 2007 02:22 PM PDT
Lilium columbianum - Photo (c) Scott Cox, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Lilium columbianum, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
הוסף בתאריך 22 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

loarie

תאריך

נובמבר 26, 2010
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

loarie

תאריך

מאי 4, 2014 05:00 PM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aigner

תאריך

מאי 4, 2020 04:15 PM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chupacabria

תאריך

אפריל 25, 2020 10:38 AM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cjs041

תאריך

יוני 29, 2019 01:43 PM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kjanicki93

תאריך

מאי 4, 2020 04:16 PM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

natashakd

תאריך

מאי 4, 2020 04:17 PM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apddarn

תאריך

מאי 4, 2020 04:17 PM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apddarn

תאריך

יולי 1, 2020 09:29 AM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

willfreyman

תאריך

אפריל 24, 2021 03:28 PM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ang

תאריך

מרץ 22, 2021 06:56 PM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lithostrotionella

תאריך

מאי 2021

מקום

California, US (Google, OSM)
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jwaskowiak

תאריך

אפריל 30, 2021 10:45 AM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cwendy

תאריך

אפריל 27, 2021 08:33 AM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nicolasarms

תאריך

מאי 14, 2021 05:40 PM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kdff

תאריך

יוני 5, 2021
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marivillasol

תאריך

אוגוסט 29, 2021 01:19 PM PDT
Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jackroney

תאריך

ספטמבר 2, 2021 12:35 PM EDT
Polystichum californicum - Photo (c) John Game, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lilyboy: Polystichum californicum, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jkrmueller

תאריך

מאי 19, 2021 10:12 AM PDT
Polystichum munitum - Photo (c) Anthony Mendoza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lilyboy: Polystichum munitum, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marivillasol

תאריך

יולי 21, 2021 12:45 PM PDT
Dryopteris arguta - Photo (c) Joe Decruyenaere, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של lilyboy: Dryopteris arguta, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

floydehayes

תאריך

אוקטובר 23, 2013 03:22 PM PDT
Polystichum munitum - Photo (c) Anthony Mendoza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lilyboy: Polystichum munitum, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marivillasol

תאריך

ספטמבר 12, 2021 12:43 PM PDT
Polystichum munitum - Photo (c) Anthony Mendoza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lilyboy: Polystichum munitum, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marivillasol

תאריך

ספטמבר 12, 2021 12:13 PM PDT
Polystichum californicum - Photo (c) John Game, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lilyboy: Polystichum californicum, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 21 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kyrasanderson

תאריך

אפריל 6, 2021 06:55 PM PDT

תיאור

Chaparral habitat, fragrant flowers, approximately 3m tall and wide.

Rhododendron occidentale - Photo (c) Eric in SF, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Rhododendron occidentale, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

browntrekker

תאריך

אוקטובר 15, 2021 10:28 AM PDT
Quercus garryana - Photo (c) Jeanne Wirka, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של lilyboy: Quercus garryana, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 20 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

seandaniels

תאריך

יולי 20, 2021 07:43 AM UTC
Lilium columbianum - Photo (c) Scott Cox, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lilyboy: Lilium columbianum, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
הוסף בתאריך 19 אוקטובר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 9805