תמונות/קולות

מתצפת.ת

imcote

תאריך

מאי 24, 2024 12:04 אחה"צ PDT
Balanus nubilus - Photo (c) Karolle Wall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Karolle Wall
הזיהוי של leftcoaster: Balanus nubilus, שייך ל זיפרגליים (תת-מחלקה Cirripedia)
נוסף בתאריך מאי 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

imcote

תאריך

מאי 24, 2024 11:46 לפנה"צ PDT
Neverita lewisii - Photo (c) Charlotte Seid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Charlotte Seid
הזיהוי של leftcoaster: Neverita lewisii, שייך ל טבוריתיים (משפחה Naticidae)
נוסף בתאריך מאי 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

imcote

תאריך

מאי 24, 2024 11:44 לפנה"צ PDT
Cnemidocarpa finmarkiensis - Photo (c) Liam O'Brien, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Liam O'Brien
הזיהוי של leftcoaster: Cnemidocarpa finmarkiensis, שייך ל מיתרני זנב (תת-מערכה Tunicata)
נוסף בתאריך מאי 26, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hermissenda

תאריך

מאי 22, 2024 09:36 לפנה"צ PDT
Balanus nubilus - Photo (c) Karolle Wall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Karolle Wall
הזיהוי של leftcoaster: Balanus nubilus, שייך ל זיפרגליים (תת-מחלקה Cirripedia)
נוסף בתאריך מאי 25, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

demersal

תאריך

מאי 19, 2024 12:18 אחה"צ PDT
Ophiodon elongatus - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pat Webster @underwaterpat
הזיהוי של leftcoaster: Ophiodon elongatus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

demersal

תאריך

מאי 20, 2024 12:41 אחה"צ PDT

תיאור

Postpartum female.

Sebastes caurinus - Photo (c) Andrew Harmer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Andrew Harmer
הזיהוי של leftcoaster: Sebastes caurinus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

demersal

תאריך

מאי 20, 2024 12:08 אחה"צ PDT
Oxylebius pictus - Photo (c) Phil Garner, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Phil Garner
הזיהוי של leftcoaster: Oxylebius pictus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

demersal

תאריך

מאי 20, 2024 12:17 אחה"צ PDT
Pisaster brevispinus - Photo (c) Jeff Stauffer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jeff Stauffer
הזיהוי של leftcoaster: Pisaster brevispinus, שייך ל כוכבי ים (מחלקה Asteroidea)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

demersal

תאריך

מאי 20, 2024 11:59 לפנה"צ PDT
Hexagrammos decagrammus - Photo (c) Sara Thiebaud, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sara Thiebaud
הזיהוי של leftcoaster: Hexagrammos decagrammus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

demersal

תאריך

מאי 20, 2024
Porichthys notatus - Photo (c) Andrew Harmer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Andrew Harmer
הזיהוי של leftcoaster: Porichthys notatus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ja_fields

תאריך

מאי 1, 2024 09:30 אחה"צ PDT
Oikopleura - Photo (c) Georgina Jones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Georgina Jones
הזיהוי של leftcoaster: סוג Oikopleura, שייך ל מיתרני זנב (תת-מערכה Tunicata)
נוסף בתאריך מאי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

תמנון פסיפי ענק (Enteroctopus dofleini)

מתצפת.ת

ondinepontier

תאריך

אפריל 13, 2024 07:46 לפנה"צ PDT
תמנון פסיפי ענק - Photo (c) Alexander Semenov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של leftcoaster: תמנון פסיפי ענק (Enteroctopus dofleini)
נוסף בתאריך מאי 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kivaparksgibson

תאריך

מרץ 6, 2024 06:10 אחה"צ PST
Acanthodoris hudsoni - Photo (c) Dan Hershman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של leftcoaster: Acanthodoris hudsoni, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danjaco

תאריך

אפריל 30, 2024 02:41 אחה"צ PDT
Diaulula odonoghuei - Photo (c) Minette Layne-Worthey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Minette Layne-Worthey
הזיהוי של leftcoaster: Diaulula odonoghuei, שייך ל זריות (משפחת על Doridoidea)
נוסף בתאריך מאי 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danjaco

תאריך

אפריל 29, 2024 02:41 אחה"צ PDT
Antiopella fusca - Photo (c) Minette Layne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Minette Layne
הזיהוי של leftcoaster: Antiopella fusca, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ondinepontier

תאריך

אפריל 30, 2024 04:17 לפנה"צ PDT
Coryphella trilineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של leftcoaster: Coryphella trilineata, שייך ל חשופיות-ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך מאי 1, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

תמנון פסיפי ענק (Enteroctopus dofleini)

מתצפת.ת

ebleke

תאריך

אפריל 18, 2024 07:46 לפנה"צ PDT

תיאור

Dive observation

תמנון פסיפי ענק - Photo (c) Alexander Semenov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של leftcoaster: תמנון פסיפי ענק (Enteroctopus dofleini)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

imcote

תאריך

אפריל 15, 2024 02:15 אחה"צ PDT
Boreoberthella chacei - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של leftcoaster: Boreoberthella chacei, שייך ל חינניות-ים (תת מחלקה Heterobranchia)
נוסף בתאריך אפריל 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sala_mandur_luvr

תאריך

אפריל 3, 2024 02:23 אחה"צ PDT
Cytisus scoparius - Photo (c) Zdeňka Nováková, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zdeňka Nováková
הזיהוי של leftcoaster: Cytisus scoparius, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janestonian

תאריך

אפריל 12, 2024 10:56 לפנה"צ PDT
Berberis aquifolium - Photo (c) Riley Cameron, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Riley Cameron
הזיהוי של leftcoaster: Berberis aquifolium, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

guylmonty

תאריך

אפריל 12, 2024 11:52 לפנה"צ PDT
Berberis aquifolium - Photo (c) Riley Cameron, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Riley Cameron
הזיהוי של leftcoaster: Berberis aquifolium, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sala_mandur_luvr

תאריך

אפריל 3, 2024 02:53 אחה"צ PDT
Dermasterias imbricata - Photo (c) dendrobatidae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dendrobatidae
הזיהוי של leftcoaster: Dermasterias imbricata, שייך ל כוכבי ים (מחלקה Asteroidea)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris_coxson

תאריך

מרץ 20, 2024 04:19 אחה"צ PDT
Berberis aquifolium - Photo (c) Riley Cameron, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Riley Cameron
הזיהוי של leftcoaster: Berberis aquifolium, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jenniferleighj

תאריך

אפריל 12, 2024 02:34 אחה"צ PDT
Urticina clandestina - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של leftcoaster: Urticina clandestina, שייך ל שושנות ים (סדרה Actiniaria)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

errforte

תאריך

אפריל 12, 2024 03:31 אחה"צ PDT
Urticina clandestina - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של leftcoaster: Urticina clandestina, שייך ל שושנות ים (סדרה Actiniaria)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

louskinner

תאריך

אפריל 12, 2024 02:43 אחה"צ PDT
Scorpaenichthys marmoratus - Photo (c) Sara Thiebaud, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sara Thiebaud
הזיהוי של leftcoaster: Scorpaenichthys marmoratus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jenniferleighj

תאריך

אפריל 12, 2024 01:57 אחה"צ PDT
Pugettia producta - Photo (c) Kristi Monahan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kristi Monahan
הזיהוי של leftcoaster: Pugettia producta, שייך ל סרטנים קצרי בטן (אנפרא-סדרה Brachyura)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jenniferleighj

תאריך

אפריל 12, 2024 01:41 אחה"צ PDT
Cancer productus - Photo (c) Zach Hawn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Zach Hawn
הזיהוי של leftcoaster: Cancer productus, שייך ל סרטנים קצרי בטן (אנפרא-סדרה Brachyura)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

demersal

תאריך

פברואר 18, 2024 03:08 אחה"צ PST

תיאור

Best buddies.

Ophiodon elongatus - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pat Webster @underwaterpat
הזיהוי של leftcoaster: Ophiodon elongatus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

demersal

תאריך

מרץ 9, 2023 11:12 לפנה"צ PST

תיאור

Biggest cab I've seen.

Scorpaenichthys marmoratus - Photo (c) Sara Thiebaud, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sara Thiebaud
הזיהוי של leftcoaster: Scorpaenichthys marmoratus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 1259