תמונות/קולות

מתצפת/ת

oscar_dove

תאריך

אוגוסט 8, 2022 01:07 PM NZST
Omobranchus anolius - Photo (c) Ian Shaw, כל הזכויות שמורות, uploaded by Ian Shaw
הזיהוי של lcolmer: Omobranchus anolius, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 09 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

judyo1

תאריך

אוגוסט 5, 2022 09:34 AM NZST
Congiopodus leucopaecilus - Photo (c) Brian Gratwicke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של lcolmer: Congiopodus leucopaecilus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fiestykakapo

תאריך

יולי 10, 2022 09:57 AM NZST
Elysia maoria - Photo (c) Javier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Javier
הזיהוי של lcolmer: Elysia maoria, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
הוסף בתאריך 05 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fiestykakapo

תאריך

יולי 15, 2022 01:28 PM NZST

תיאור

This one was under a rock, in a bryozoan - no codium around. Maybe this was why it had a very yellow colour.

Elysia maoria - Photo (c) Javier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Javier
הזיהוי של lcolmer: Elysia maoria, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
הוסף בתאריך 05 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

luca_dt

תאריך

אוגוסט 3, 2022 04:09 PM NZST

מקום

Snorkel Trail (Google, OSM)

תיאור

Lots of big ones together.

~4m depth

Latridopsis ciliaris - Photo (c) ricjo007, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by ricjo007
הזיהוי של lcolmer: Latridopsis ciliaris, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 03 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

glycymeris

תאריך

יולי 17, 2022 05:11 PM NZST

תיאור

Low intertidal, on reef.
Found by @fiestykakapo.
Rockpooling with @fiestykakapo and @predomalpha

Dellichthys trnskii - Photo (c) Javier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Javier
הזיהוי של lcolmer: Dellichthys trnskii, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 31 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

gen_in_te_taiao

תאריך

מרץ 1, 2022 04:04 PM NZDT
Ophisurus serpens - Photo (c) John Sear, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by John Sear
הזיהוי של lcolmer: Ophisurus serpens, שייך ל צלופחאים (סדרה Anguilliformes)
הוסף בתאריך 29 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

glycymeris

תאריך

יולי 16, 2022 03:00 PM NZST

תיאור

Low intertidal, under a rock on the reef.
Rockpooling with @fiestykakapo

Trachelochismus melobesia - Photo (c) lcolmer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
הזיהוי של lcolmer: Trachelochismus melobesia, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 29 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherstephens

תאריך

יולי 17, 2022 02:48 PM NZST
Diplocrepis puniceus - Photo (c) Emily Roberts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Emily Roberts
הזיהוי של lcolmer: Diplocrepis puniceus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 20 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

luca_dt

תאריך

יולי 19, 2022 04:40 PM NZST

מקום

Snorkel Trail (Google, OSM)

תיאור

Really nice pink one.

~1m subtidal
~15cm long

Scorpaena papillosa - Photo (c) Jean Roger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jean Roger
הזיהוי של lcolmer: Scorpaena papillosa, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
הוסף בתאריך 20 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

luca_dt

תאריך

יולי 19, 2022 04:32 PM NZST

מקום

Snorkel Trail (Google, OSM)

תיאור

This one had nice green patterning.
In Lessonia.

~7cm long
~0.5m subtidal

Gilloblennius abditus - Photo (c) Luca Davenport-Thomas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Luca Davenport-Thomas
הזיהוי של lcolmer: Gilloblennius abditus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 20 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oaag1993

תאריך

יולי 20, 2022 02:07 PM NZST

תיאור

Beach washup.

Genyagnus monopterygius - Photo (c) ellalis, כל הזכויות שמורות, uploaded by ellalis
הזיהוי של lcolmer: Genyagnus monopterygius, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
הוסף בתאריך 20 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vernselden

תאריך

יולי 17, 2022 03:04 PM NZST
Acanthoclinus fuscus - Photo (c) Julia Panfylova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Julia Panfylova
הזיהוי של lcolmer: Acanthoclinus fuscus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 18 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

michael3069

תאריך

יולי 17, 2022 03:25 PM NZST

מקום

Makorori beach (Google, OSM)

תיאור

In a rock pool

Rhombosolea plebeia - Photo (c) Neil Fitzgerald, כל הזכויות שמורות, uploaded by Neil Fitzgerald
הזיהוי של lcolmer: Rhombosolea plebeia, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 18 יולי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

benknight

תאריך

יולי 16, 2022 03:19 PM NZST
Helicolenus percoides - Photo (c) ricjo007, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by ricjo007
הזיהוי של lcolmer: Helicolenus percoides, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nandrade

תאריך

יולי 17, 2022 03:00 PM NZST
Forsterygion nigripenne - Photo (c) lcolmer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
הזיהוי של lcolmer: Forsterygion nigripenne, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

albeer23

תאריך

יולי 17, 2022 12:33 PM NZST

תיאור

Depth 9 metres

Forsterygion maryannae - Photo (c) Sascha Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
הזיהוי של lcolmer: Forsterygion maryannae, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

albeer23

תאריך

יולי 17, 2022 12:37 PM NZST

תיאור

At 10 metres

Parapercis colias - Photo (c) lcolmer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
הזיהוי של lcolmer: Parapercis colias, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fiestykakapo

תאריך

יולי 17, 2022 04:10 PM NZST
Dellichthys trnskii - Photo (c) Javier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Javier
הזיהוי של lcolmer: Dellichthys trnskii, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fiestykakapo

תאריך

יולי 17, 2022 03:46 PM NZST
Dellichthys morelandi - Photo (c) jento, כל הזכויות שמורות, uploaded by jento
הזיהוי של lcolmer: Dellichthys morelandi, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fiestykakapo

תאריך

יולי 16, 2022 02:41 PM NZST
Dellichthys morelandi - Photo (c) jento, כל הזכויות שמורות, uploaded by jento
הזיהוי של lcolmer: Dellichthys morelandi, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tedm07

תאריך

יולי 16, 2022 12:00 PM NZST
Forsterygion - Photo אנונימי, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של lcolmer: סוג Forsterygion, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fiestykakapo

תאריך

יולי 16, 2022 02:14 PM NZST
Trachelochismus melobesia - Photo (c) lcolmer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
הזיהוי של lcolmer: Trachelochismus melobesia, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucyt

תאריך

יולי 13, 2022 08:31 AM NZST
Odax pullus - Photo (c) lcolmer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by lcolmer
הזיהוי של lcolmer: Odax pullus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shaun-lee

תאריך

יולי 17, 2022 11:26 AM NZST

תיאור

Chomping turf and exhaling sand

Chirodactylus spectabilis - Photo ללא זכויות יוצרים, uploaded by Jaco Grundling
הזיהוי של lcolmer: Chirodactylus spectabilis, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shaun-lee

תאריך

יולי 17, 2022 11:37 AM NZST
Notolabrus fucicola - Photo (c) Phil Bendle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
הזיהוי של lcolmer: Notolabrus fucicola, שייך ל שפתניים (משפחה Labridae)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shaun-lee

תאריך

יולי 17, 2022 11:33 AM NZST
Arripis trutta - Photo (c) Harry Rosenthal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Harry Rosenthal
הזיהוי של lcolmer: Arripis trutta, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shaun-lee

תאריך

יולי 17, 2022 10:52 AM NZST

תיאור

Big school of big fish

Kyphosus sydneyanus - Photo (c) kendallclements, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lcolmer: Kyphosus sydneyanus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

shaun-lee

תאריך

יולי 17, 2022 10:55 AM NZST

תיאור

Training iNat's facial recognition :D

Chrysophrys auratus - Photo (c) ellalis, כל הזכויות שמורות, uploaded by ellalis
הזיהוי של lcolmer: Chrysophrys auratus, שייך ל דקראים (סדרה Perciformes)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sebdive

תאריך

מרץ 31, 2018 12:31 AM NZDT
Notoclinops segmentatus - Photo (c) rayvran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by rayvran
הזיהוי של lcolmer: Notoclinops segmentatus, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 13 יולי, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 494