תמונות/קולות

מתצפת.ת

sistermadly1

תאריך

מאי 2023
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hr_dragonfly

תאריך

מאי 27, 2023 02:12 אחה"צ CDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של kwillard: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cheryl_hall

תאריך

מאי 29, 2023 11:03 לפנה"צ CDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של kwillard: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jlanshe

תאריך

יוני 7, 2023 01:52 אחה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chia

תאריך

מאי 28, 2023 06:37 אחה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jrichardabbott

תאריך

יוני 10, 2023
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theo_witsell

תאריך

מאי 5, 2021 01:09 אחה"צ CDT

תיאור

Remnant calcareous prairie/savanna flora in road right-of-way on Morse Clay.

Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של kwillard: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

אפריל 26, 2024 08:12 לפנה"צ CDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של kwillard: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cgwilson

תאריך

אפריל 23, 2024 12:18 אחה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

מאי 1, 2024 03:35 אחה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lsglass

תאריך

מאי 1, 2024 01:48 לפנה"צ CDT
Penstemon arkansanus - Photo (c) amy_b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של kwillard: Penstemon arkansanus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beebub

תאריך

מאי 7, 2024 07:21 אחה"צ CDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של kwillard: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jhousephotos

תאריך

מאי 8, 2024 12:07 אחה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

מאי 9, 2024 08:40 לפנה"צ CDT
Penstemon arkansanus - Photo (c) amy_b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של kwillard: Penstemon arkansanus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emily_roberts72

תאריך

מאי 15, 2024 09:59 לפנה"צ CDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של kwillard: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessmullins

תאריך

מאי 14, 2024 06:14 אחה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessmullins

תאריך

מאי 14, 2024 07:05 אחה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mfria631

תאריך

מאי 16, 2024 11:05 לפנה"צ CDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של kwillard: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frenchj

תאריך

מאי 16, 2024 03:14 אחה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

מאי 16, 2024 03:30 אחה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frenchj

תאריך

מאי 17, 2024 11:45 לפנה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewruegsegger

תאריך

מאי 17, 2024 03:15 אחה"צ CDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של kwillard: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frank_fungus

תאריך

אפריל 2024

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של kwillard: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trisha138

תאריך

מאי 18, 2024 12:38 אחה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

תאריך

מאי 18, 2024 03:55 אחה"צ CDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של kwillard: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kamego

תאריך

מאי 16, 2024 12:16 אחה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

benthesing

תאריך

מאי 18, 2024 02:17 אחה"צ CDT
Penstemon pallidus - Photo (c) Francesca Stockton, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Francesca Stockton
הזיהוי של kwillard: Penstemon pallidus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnhboldt

תאריך

מאי 16, 2024 10:41 לפנה"צ CDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של kwillard: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnhboldt

תאריך

מאי 18, 2024 10:49 לפנה"צ CDT
Penstemon tubaeflorus - Photo (c) Lynn Michael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lynn Michael
הזיהוי של kwillard: Penstemon tubaeflorus, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stenthesnake

תאריך

מאי 18, 2024 07:52 אחה"צ CDT
Penstemon digitalis - Photo (c) Rosemarie Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rosemarie Nielsen
הזיהוי של kwillard: Penstemon digitalis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך מאי 23, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 13827