תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 28, 2022 05:08 PM CST
Opisthocosmiinae - Photo (c) Kim, Hyun-tae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Kim, Hyun-tae
הזיהוי של ku6777: תת משפחה Opisthocosmiinae, שייך ל צבתנאים (סדרה Dermaptera)
נוסף בתאריך 04 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

אפריל 15, 2022 05:26 PM CST
Asianopis - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של ku6777: סוג Asianopis, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך 02 דצמבר, 2022
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

אוקטובר 26, 2022 11:14 AM CST
Dioscorea - Photo (c) dvdkssrw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dvdkssrw
הזיהוי של ku6777: סוג Dioscorea, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

אוקטובר 26, 2022 11:31 AM CST
Passiflora suberosa - Photo (c) Subramanian Sevgan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Subramanian Sevgan
הזיהוי של ku6777: Passiflora suberosa, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:09 PM CST
Asparagus cochinchinensis - Photo (c) 葉子, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של ku6777: Asparagus cochinchinensis, שייך ל אספרג (סוג Asparagus)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

אוקטובר 26, 2022 03:40 PM CST
Cephalotaxus harringtonia - Photo (c) Cheng Te Hsu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Cheng Te Hsu
הזיהוי של ku6777: Cephalotaxus harringtonia, שייך ל מחטניים (סדרה Pinales)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

אוקטובר 26, 2022 03:31 PM CST
Austroeupatorium inulifolium - Photo (c) Hinko Talsma, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Hinko Talsma
הזיהוי של ku6777: Austroeupatorium inulifolium, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 1, 2022 04:08 PM CST
Oxya - Photo (c) 배윤혁, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי 배윤혁
הזיהוי של ku6777: סוג Oxya, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

אוקטובר 31, 2022 02:33 PM CST
Ceriagrion auranticum - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של ku6777: Ceriagrion auranticum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

אוקטובר 26, 2022 12:55 PM CST
Persicaria chinensis - Photo (c) ritafoo, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי ritafoo
הזיהוי של ku6777: Persicaria chinensis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

אוקטובר 26, 2022 03:55 PM CST
Hydrocotyle - Photo (c) Jose Alicea, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jose Alicea
הזיהוי של ku6777: סוג Hydrocotyle, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 1, 2022 07:22 PM CST
Kadsura japonica - Photo (c) 方伊琳(阿鈣), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי 方伊琳(阿鈣)
הזיהוי של ku6777: Kadsura japonica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 1, 2022 07:38 PM CST
Hylarana latouchii - Photo (c) Austin 0201, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Austin 0201
הזיהוי של ku6777: Hylarana latouchii, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

אוקטובר 26, 2022 04:24 PM CST
Pseudognaphalium adnatum - Photo (c) 葉子, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של ku6777: Pseudognaphalium adnatum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה
Insects

תמונות/קולות

מה

חרקים (מחלקה Insecta)

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 26, 2022 02:40 PM CST
חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ku6777: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 26, 2022 02:48 PM CST
Melastoma candidum - Photo (c) a being, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ku6777: Melastoma candidum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 26, 2022 02:50 PM CST
Cinnamomum camphora - Photo (c) Steve Collins, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Steve Collins
הזיהוי של ku6777: Cinnamomum camphora, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

נמלים (משפחה Formicidae)

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 26, 2022 03:03 PM CST
נמלים - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Gerónimo Martín Alonso
הזיהוי של ku6777: נמלים (משפחה Formicidae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 26, 2022 03:09 PM CST
Bradybaena similaris - Photo (c) portioid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי portioid
הזיהוי של ku6777: Bradybaena similaris, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה
Insects

תמונות/קולות

מה

חרקים (מחלקה Insecta)

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 26, 2022 03:13 PM CST
חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ku6777: חרקים (מחלקה Insecta)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 26, 2022 03:28 PM CST
Copera marginipes - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של ku6777: Copera marginipes, שייך ל נוצניתיים (משפחה Platycnemididae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 26, 2022 04:45 PM CST
Leucauge celebesiana - Photo (c) kunag-ping_yu, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי kunag-ping_yu
הזיהוי של ku6777: Leucauge celebesiana, שייך ל פגיוניים (משפחה Tetragnathidae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 26, 2022 04:48 PM CST
Hierodula patellifera - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryosuke Kuwahara
הזיהוי של ku6777: Hierodula patellifera, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מברישניים (משפחה Sparassidae)

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 27, 2022 03:30 PM CST
מברישניים - Photo (c) Chien Lee, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chien Lee
הזיהוי של ku6777: מברישניים (משפחה Sparassidae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 27, 2022 06:19 PM CST
Leucania - Photo (c) Bill & Mark Bell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ku6777: סוג Leucania, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 28, 2022 01:56 PM CST
Crematogaster rogenhoferi - Photo (c) 豆豆, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי 豆豆
הזיהוי של ku6777: Crematogaster rogenhoferi, שייך ל לבובית (סוג Crematogaster)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צרעתניים (משפחה Ichneumonidae)

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 28, 2022 01:57 PM CST
צרעתניים - Photo (c) Tereshkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ku6777: צרעתניים (משפחה Ichneumonidae)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בוהקן ירוק (Lucilia sericata)

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 28, 2022 02:00 PM CST
בוהקן ירוק - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Jesse Rorabaugh
הזיהוי של ku6777: בוהקן ירוק (Lucilia sericata)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 28, 2022 02:01 PM CST
Cecidomyiidae - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ku6777: משפחה Cecidomyiidae, שייך ל יתושים (תת-סדרה Nematocera)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sh1025

תאריך

נובמבר 28, 2022 02:08 PM CST
Choreutis basalis - Photo (c) Mac Lin, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mac Lin
הזיהוי של ku6777: Choreutis basalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 01 דצמבר, 2022
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 10146