תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrin_simon

תאריך

מאי 28, 2023 11:04 לפנה"צ CEST
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של kr_greinwald: Nonea pulla, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

סיסנית הבולבוסין (Poa bulbosa)

מתצפת.ת

katrin_simon

תאריך

מאי 28, 2023 11:09 לפנה"צ CEST
סיסנית הבולבוסין - Photo (c) icosahedron, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי icosahedron
הזיהוי של kr_greinwald: סיסנית הבולבוסין (Poa bulbosa)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alini17

תאריך

מאי 2023
Pulsatilla vulgaris - Photo (c) Randi Hausken, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kr_greinwald: Pulsatilla vulgaris, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alini17

תאריך

מאי 30, 2023 11:42 לפנה"צ CEST
Euphorbia verrucosa - Photo (c) Guglielmo Vacirca, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Guglielmo Vacirca
הזיהוי של kr_greinwald: Euphorbia verrucosa, שייך ל חלבלוב (סוג Euphorbia)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauribanane

תאריך

מאי 2023
Cypripedium calceolus - Photo (c) Pascal Blachier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של kr_greinwald: Cypripedium calceolus, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauribanane

תאריך

מאי 2023
Cypripedium calceolus - Photo (c) Pascal Blachier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של kr_greinwald: Cypripedium calceolus, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauribanane

תאריך

מאי 2023
Cypripedium calceolus - Photo (c) Pascal Blachier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של kr_greinwald: Cypripedium calceolus, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alini17

תאריך

מאי 2023
Orchis militaris - Photo (c) Anne, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kr_greinwald: Orchis militaris, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ralphma

תאריך

מאי 30, 2023 08:25 לפנה"צ CEST
Salvia pratensis - Photo (c) Susi Elh, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Susi Elh
הזיהוי של kr_greinwald: Salvia pratensis, שייך ל מרווה (סוג Salvia)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

רכפה צהובה (Reseda lutea)

מתצפת.ת

kboh

תאריך

מאי 12, 2006 09:24 לפנה"צ CEST

תגיות

רכפה צהובה - Photo (c) Динасафина, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Динасафина
הזיהוי של kr_greinwald: רכפה צהובה (Reseda lutea)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrin_simon

תאריך

מאי 27, 2023 11:52 לפנה"צ CEST
Campanula glomerata - Photo (c) Andrey Efremov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrey Efremov
הזיהוי של kr_greinwald: Campanula glomerata, שייך ל פעמונית (סוג Campanula)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrin_simon

תאריך

מאי 27, 2023 11:45 לפנה"צ CEST
Cerinthe minor - Photo (c) Dmytro Svyrydiuk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dmytro Svyrydiuk
הזיהוי של kr_greinwald: Cerinthe minor, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrin_simon

תאריך

מאי 27, 2023 01:32 אחה"צ CEST
Linum austriacum - Photo (c) HermannFalkner/sokol, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של kr_greinwald: Linum austriacum, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrin_simon

תאריך

מאי 27, 2023 04:51 אחה"צ CEST
Euphorbia cyparissias - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של kr_greinwald: Euphorbia cyparissias, שייך ל חלבלוב (סוג Euphorbia)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrin_simon

תאריך

מאי 28, 2023 10:38 לפנה"צ CEST
Vincetoxicum hirundinaria - Photo (c) René Stalder, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי René Stalder
הזיהוי של kr_greinwald: Vincetoxicum hirundinaria, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrin_simon

תאריך

מאי 28, 2023 10:38 לפנה"צ CEST
Globularia bisnagarica - Photo (c) Chiaramonte family, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chiaramonte family
הזיהוי של kr_greinwald: Globularia bisnagarica, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrin_simon

תאריך

מאי 28, 2023 10:41 לפנה"צ CEST
Trinia glauca - Photo (c) Paul Bowyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Bowyer
הזיהוי של kr_greinwald: Trinia glauca, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

funny_nature

תאריך

מאי 2023
Dactylorhiza majalis - Photo (c) wojtest, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי wojtest
הזיהוי של kr_greinwald: Dactylorhiza majalis, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sophelle

תאריך

מאי 30, 2023 09:09 לפנה"צ CEST
Aegopodium podagraria - Photo (c) Vladimir Bryukhov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vladimir Bryukhov
הזיהוי של kr_greinwald: Aegopodium podagraria, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dirkm

תאריך

מאי 2017
Orchis militaris - Photo (c) Anne, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kr_greinwald: Orchis militaris, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gisela_adelsberger

תאריך

מאי 29, 2023 09:52 לפנה"צ CEST
Bistorta officinalis - Photo (c) Dean Morley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של kr_greinwald: Bistorta officinalis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrin_simon

תאריך

מאי 27, 2023 09:58 לפנה"צ CEST
Eryngium campestre - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kr_greinwald: Eryngium campestre, שייך ל חרחבינה (סוג Eryngium)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrin_simon

תאריך

מאי 27, 2023 10:27 לפנה"צ CEST
Filipendula vulgaris - Photo (c) _foxg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kr_greinwald: Filipendula vulgaris, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katrin_simon

תאריך

מאי 27, 2023 10:18 לפנה"צ CEST
Arrhenatherum elatius - Photo (c) Zolotukhina Irina, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zolotukhina Irina
הזיהוי של kr_greinwald: Arrhenatherum elatius, שייך ל בולבסן (סוג Arrhenatherum)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julia_hr

תאריך

מאי 2023
Dactylorhiza majalis - Photo (c) wojtest, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי wojtest
הזיהוי של kr_greinwald: Dactylorhiza majalis, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

כף זאב אירופית (Lycopus europaeus)

מתצפת.ת

pinkymahoney

תאריך

מאי 28, 2023 01:40 אחה"צ CEST
כף-זאב אירופית - Photo (c) H. Zell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kr_greinwald: כף זאב אירופית (Lycopus europaeus)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

בן-סחלב צריפי (Anacamptis pyramidalis)

מתצפת.ת

olafz

תאריך

מאי 2023
בן-סחלב צריפי - Photo (c) Zeynel Cebeci, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kr_greinwald: בן-סחלב צריפי (Anacamptis pyramidalis)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zimmerklaus

תאריך

מאי 28, 2023 12:11 אחה"צ CEST
Melittis melissophyllum - Photo (c) Mark Ahsmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kr_greinwald: Melittis melissophyllum, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nadinekrieger

תאריך

מאי 28, 2023 04:11 אחה"צ CEST
Veronica chamaedrys - Photo (c) Vasile Stan, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Vasile Stan
הזיהוי של kr_greinwald: Veronica chamaedrys, שייך ל ורוניקה (סוג Veronica)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nadinekrieger

תאריך

מאי 28, 2023 04:08 אחה"צ CEST
Silene dioica - Photo (c) Steve Chilton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של kr_greinwald: Silene dioica, שייך ל ציפורנית (סוג Silene)
נוסף בתאריך 28 מאי, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 3819