תמונות/קולות

מתצפת.ת

dwcliu

תאריך

מאי 24, 2021 08:28 לפנה"צ EDT
Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dougburnham

תאריך

יוני 10, 2021 05:16 אחה"צ EDT
Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scweishaar

תאריך

יולי 15, 2021 02:40 אחה"צ EDT
Euphyes vestris - Photo (c) bob15noble, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי bob15noble
הזיהוי של kpmcfarland: Euphyes vestris, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trscavo

תאריך

אוגוסט 5, 2021 12:38 אחה"צ EDT

תיאור

At Colchester Bog Natural Area

Celastrina - Photo (c) niccolaus88, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Celastrina, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sbspaeth

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

United States (Google, OSM)
Erynnis baptisiae - Photo (c) Brad Moon, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Brad Moon
הזיהוי של kpmcfarland: Erynnis baptisiae, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rlar

תאריך

יולי 27, 2022 10:53 לפנה"צ EDT
Ancyloxypha numitor - Photo (c) Rob Van Epps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Van Epps
הזיהוי של kpmcfarland: Ancyloxypha numitor, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scweishaar

תאריך

אוגוסט 12, 2022 10:41 לפנה"צ EDT
Polites themistocles - Photo (c) Bill Bouton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kpmcfarland: Polites themistocles, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rlar

תאריך

מאי 9, 2023 12:17 לפנה"צ EDT
Celastrina lucia - Photo (c) Joshua Lincoln, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joshua Lincoln
הזיהוי של kpmcfarland: Celastrina lucia, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rlar

תאריך

מאי 29, 2023 10:51 לפנה"צ EDT
Celastrina lucia - Photo (c) Joshua Lincoln, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joshua Lincoln
הזיהוי של kpmcfarland: Celastrina lucia, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

לבנין הצנון (Pieris rapae)

מתצפת.ת

larry522

תאריך

יולי 26, 2023 08:33 לפנה"צ EDT

מקום

Barbara Terr (Google, OSM)
לבנין הצנון - Photo (c) CheongWeei Gan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי CheongWeei Gan
הזיהוי של kpmcfarland: לבנין הצנון (Pieris rapae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

larry522

תאריך

יולי 30, 2023 05:15 אחה"צ EDT

מקום

Barbara Terr (Google, OSM)
Polites themistocles - Photo (c) Bill Bouton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kpmcfarland: Polites themistocles, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

scweishaar

תאריך

אוגוסט 6, 2023 03:57 אחה"צ EDT
Polites themistocles - Photo (c) Bill Bouton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kpmcfarland: Polites themistocles, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

larry522

תאריך

ספטמבר 4, 2023 09:59 לפנה"צ EDT

מקום

Airport Park (Google, OSM)
Celastrina - Photo (c) niccolaus88, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Celastrina, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

idragonflylady

תאריך

ספטמבר 30, 2017 11:40 אחה"צ EDT

תיאור

Photo 12-8887 Clouded Sulphur butterfly

Colias philodice - Photo (c) Michael King, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael King
הזיהוי של kpmcfarland: Colias philodice, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rwp84

תאריך

אוגוסט 29, 2014
Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

נימפית הסרפד (Vanessa atalanta)

מתצפת.ת

sebeckett

תאריך

יולי 10, 2019 10:07 לפנה"צ EDT

תגיות

נימפית הסרפד - Photo (c) Stuart Tingley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stuart Tingley
הזיהוי של kpmcfarland: נימפית הסרפד (Vanessa atalanta)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rameyj2001

תאריך

יולי 28, 2019 01:53 אחה"צ EDT
Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sglezen

תאריך

יוני 27, 2020 12:26 אחה"צ EDT
Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sglezen

תאריך

יולי 2, 2020 02:09 אחה"צ EDT
Polites themistocles - Photo (c) Bill Bouton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kpmcfarland: Polites themistocles, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sglezen

תאריך

יולי 2, 2020 02:33 אחה"צ EDT
Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

loganhbrown

תאריך

אוגוסט 12, 2020 02:43 אחה"צ EDT
Colias philodice - Photo (c) Michael King, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael King
הזיהוי של kpmcfarland: Colias philodice, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sdz456

תאריך

ספטמבר 3, 2020 11:24 לפנה"צ EDT

תיאור

Six

Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lhatm0ej

תאריך

מאי 24, 2021 12:33 אחה"צ EDT
Celastrina lucia - Photo (c) Joshua Lincoln, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joshua Lincoln
הזיהוי של kpmcfarland: Celastrina lucia, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leslieinman

תאריך

מאי 20, 2023 03:02 אחה"צ EDT
Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

g_pask

תאריך

אוגוסט 18, 2022 01:38 אחה"צ EDT

מקום

Middlebury (Google, OSM)
Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikekiernan

תאריך

אוגוסט 24, 2022 12:11 אחה"צ EDT
Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bethanybvt

תאריך

אוגוסט 31, 2022 02:19 אחה"צ EDT
Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jdreyfous

תאריך

ספטמבר 14, 2022 02:13 אחה"צ EDT
Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikekiernan

תאריך

מאי 15, 2023 06:42 לפנה"צ EDT
Erynnis icelus - Photo (c) roy pilcher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי roy pilcher
הזיהוי של kpmcfarland: Erynnis icelus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dallenmidd

תאריך

אוגוסט 30, 2023 02:10 אחה"צ EDT
Phyciodes - Photo (c) Rich Hoyer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rich Hoyer
הזיהוי של kpmcfarland: סוג Phyciodes, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך פברואר 16, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 7845