תמונות/קולות

מתצפת.ת

mothmr

תאריך

מאי 24, 2023 08:43 לפנה"צ PDT
Granulina margaritula - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של kestrel: Granulina margaritula, שייך ל חלזונות (מחלקה Gastropoda)
נוסף בתאריך 30 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccafay

תאריך

מאי 20, 2023 07:34 לפנה"צ PDT
Pisaster ochraceus - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של kestrel: Pisaster ochraceus, שייך ל כוכבי ים (מחלקה Asteroidea)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccafay

תאריך

מאי 20, 2023 06:17 לפנה"צ PDT
Pisaster ochraceus - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של kestrel: Pisaster ochraceus, שייך ל כוכבי ים (מחלקה Asteroidea)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccafay

תאריך

מאי 20, 2023 07:10 לפנה"צ PDT
Callithamnion pikeanum - Photo (c) Alison Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alison Young
הזיהוי של kestrel: Callithamnion pikeanum, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccafay

תאריך

מאי 20, 2023 07:06 לפנה"צ PDT
Patiria miniata - Photo (c) passiflora4, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי passiflora4
הזיהוי של kestrel: Patiria miniata, שייך ל כוכבי ים (מחלקה Asteroidea)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccafay

תאריך

מאי 20, 2023 06:01 לפנה"צ PDT
Anthopleura sola - Photo (c) Ed Bierman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של kestrel: Anthopleura sola, שייך ל שושנות ים (סדרה Actiniaria)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

onlyconnect

תאריך

מאי 20, 2023 06:31 לפנה"צ PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של kestrel: Hermissenda opalescens, שייך ל חשופיות ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

onlyconnect

תאריך

מאי 20, 2023 06:55 לפנה"צ PDT
Pachygrapsus crassipes - Photo (c) Nature Ali, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Nature Ali
הזיהוי של kestrel: Pachygrapsus crassipes, שייך ל סרטנים קצרי בטן (אנפרא-סדרה Brachyura)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccafay

תאריך

מאי 20, 2023 08:07 לפנה"צ PDT
Postelsia palmiformis - Photo (c) Edward Rooks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Edward Rooks
הזיהוי של kestrel: Postelsia palmiformis, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccafay

תאריך

מאי 20, 2023 08:02 לפנה"צ PDT

מקום

CA, US (Google, OSM)
Velella velella - Photo (c) 
Rebecca R. Helm. Image by Denis Riek., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kestrel: Velella velella, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccafay

תאריך

מאי 20, 2023 05:39 לפנה"צ PDT
Rostanga pulchra - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של kestrel: Rostanga pulchra, שייך ל חשופיות ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccafay

תאריך

מאי 20, 2023 06:01 לפנה"צ PDT
Triopha maculata - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של kestrel: Triopha maculata, שייך ל חשופיות ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccafay

תאריך

מאי 20, 2023 05:57 לפנה"צ PDT
Tritonia festiva - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של kestrel: Tritonia festiva, שייך ל חשופיות ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccafay

תאריך

מאי 20, 2023 06:49 לפנה"צ PDT
Triopha catalinae - Photo (c) Donna Pomeroy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Donna Pomeroy
הזיהוי של kestrel: Triopha catalinae, שייך ל חשופיות ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccafay

תאריך

מאי 20, 2023 05:44 לפנה"צ PDT
Ophiothrix spiculata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של kestrel: Ophiothrix spiculata, שייך ל נחשוני ים (מחלקה Ophiuroidea)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

muddphoto

תאריך

מאי 20, 2023 06:42 לפנה"צ PDT
Calliostoma tricolor - Photo (c) Alison Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alison Young
הזיהוי של kestrel: Calliostoma tricolor, שייך ל חלזונות קדומים (תת מחלקה Vetigastropoda)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

muddphoto

תאריך

מאי 20, 2023 06:42 לפנה"צ PDT
Calliostoma tricolor - Photo (c) Alison Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alison Young
הזיהוי של kestrel: Calliostoma tricolor, שייך ל חלזונות קדומים (תת מחלקה Vetigastropoda)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

muddphoto

תאריך

מאי 20, 2023 06:34 לפנה"צ PDT
Velella velella - Photo (c) 
Rebecca R. Helm. Image by Denis Riek., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kestrel: Velella velella, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ehavstad

תאריך

מאי 20, 2023 09:32 לפנה"צ PDT
Velella velella - Photo (c) 
Rebecca R. Helm. Image by Denis Riek., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kestrel: Velella velella, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ericklug

תאריך

מאי 20, 2023 04:49 לפנה"צ PDT
Pachygrapsus crassipes - Photo (c) Nature Ali, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Nature Ali
הזיהוי של kestrel: Pachygrapsus crassipes, שייך ל סרטנים קצרי בטן (אנפרא-סדרה Brachyura)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

randall_english

תאריך

מאי 20, 2023 07:49 לפנה"צ PDT
Velella velella - Photo (c) 
Rebecca R. Helm. Image by Denis Riek., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kestrel: Velella velella, שייך ל צורבים (פילום Cnidaria)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

randall_english

תאריך

מאי 20, 2023 07:55 לפנה"צ PDT
Pachygrapsus crassipes - Photo (c) Nature Ali, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Nature Ali
הזיהוי של kestrel: Pachygrapsus crassipes, שייך ל סרטנים קצרי בטן (אנפרא-סדרה Brachyura)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anewmark

תאריך

מאי 20, 2023 04:40 לפנה"צ PDT
Megathura crenulata - Photo (c) Amber, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של kestrel: Megathura crenulata, שייך ל יסדוקיים (משפחה Fissurellidae)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anewmark

תאריך

מאי 20, 2023 04:53 לפנה"צ PDT
Ophiothrix spiculata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Robin Gwen Agarwal
הזיהוי של kestrel: Ophiothrix spiculata, שייך ל נחשוני ים (מחלקה Ophiuroidea)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

אצות (מחלקה Phaeophyceae)

מתצפת.ת

thefruithunter

תאריך

יוני 18, 2018 11:22 לפנה"צ PDT
Colpomenia - Photo (c) Gonzalo Bravo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gonzalo Bravo
הזיהוי של kestrel: סוג Colpomenia, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chilipossum

תאריך

מאי 10, 2023 08:44 לפנה"צ PDT
Cancer productus - Photo (c) Zach Hawn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Zach Hawn
הזיהוי של kestrel: Cancer productus, שייך ל סרטנים קצרי בטן (אנפרא-סדרה Brachyura)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

onlyconnect

תאריך

מאי 20, 2023 08:09 לפנה"צ PDT
Mopalia muscosa - Photo (c) Sarah Chinn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sarah Chinn
הזיהוי של kestrel: Mopalia muscosa, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

onlyconnect

תאריך

מאי 20, 2023 07:47 לפנה"צ PDT
Rostanga pulchra - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של kestrel: Rostanga pulchra, שייך ל חשופיות ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

onlyconnect

תאריך

מאי 20, 2023 07:10 לפנה"צ PDT
Tonicella lineata - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של kestrel: Tonicella lineata, שייך ל כיטונאים (מחלקה Polyplacophora)
נוסף בתאריך 20 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tobiashays

תאריך

מאי 19, 2023 04:49 לפנה"צ PDT

תיאור

Abundant in rocky tidepools.

Hermissenda opalescens - Photo (c) Gary McDonald, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gary McDonald
הזיהוי של kestrel: Hermissenda opalescens, שייך ל חשופיות ים (סדרה Nudibranchia)
נוסף בתאריך 19 מאי, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 18840