תמונות/קולות

מתצפת.ת

ikhom

תאריך

יוני 11, 2024 01:27 אחה"צ EDT

תיאור

Tiny black anamorphic fungi on decorticated log. Fruitbodies about 0.5mm in height, producing whitish conidia mass at the top.
Conidia aseptate, cylindrical to ellipsoid, measured
*(4.1) 4.2 - 5.1 (5.5) × 2 - 2.29 (2.3) µm
Q = (1.8) 1.9 - 2.4 (2.5) ; N = 20
Me = 4.6 × 2.2 µm ; Qe = 2.1

תגיות

Ophiostomatales - Photo (c) NatureServe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של keith_seifert: סדרה Ophiostomatales, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ikhom

תאריך

מאי 24, 2024 12:20 אחה"צ EDT

תיאור

On overwintered glasses hyphomycete. Conidiomata ? with dark hairs, but I'm not certain that hair belong to this fungi. Hairs thick-walled, septate, 180-335um in length.
Conidia mass is pink or red when dry.
Conidia aseptate, hyaline, multiguttulate, with interesting appendage at one end, measured
*(12) 13.8 - 15.3 (16) × (3.1) 3.13 - 3.5 (3.6) µm
Q = (3.7) 3.8 - 4.6 (5.1) ; N = 23
Me = 14.2 × 3.3 µm ; Qe = 4.3

Chaetosphaeriales - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי conabio_bancodeimagenes
הזיהוי של keith_seifert: סדרה Chaetosphaeriales, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 28, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

david_chapados

תאריך

מאי 22, 2024 08:16 אחה"צ EDT

תיאור

Growing on rotting deciduous wood, Quebec, Canada.

Conidia shooting from the conidiophores, 40,6-46,7 x 5,2-5,6um.

Conidiophore 205,8-219,6 x 7,7-8,3um.

Fusichalara dingleyae - Photo (c) David Chapados, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Chapados
הזיהוי של keith_seifert: Fusichalara dingleyae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coddiwompler

תאריך

מאי 2024
Aspergillus - Photo (c) Kathie Hodge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של keith_seifert: סוג Aspergillus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dylantomtaylor

תאריך

מאי 12, 2024 11:40 לפנה"צ CDT

תיאור

Growing directly from wood
Tiny - maybe 1mm

Will upload micro pics soon

Nectria pseudotrichia - Photo (c) Eugene Popov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Eugene Popov
הזיהוי של keith_seifert: Nectria pseudotrichia, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 22, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

redthird

תאריך

מאי 15, 2024 08:22 אחה"צ CST
Penicillium - Photo (c) Keith Seifert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Keith Seifert
הזיהוי של keith_seifert: סוג Penicillium, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

מדפית ססגונית (Trametes versicolor)

מתצפת.ת

sthorsell

תאריך

מאי 11, 2024 07:08 אחה"צ EDT
מדפית ססגונית - Photo (c) Christine Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christine Young
הזיהוי של keith_seifert: מדפית ססגונית (Trametes versicolor)
נוסף בתאריך מאי 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

שסועה מצויה (Schizophyllum commune)

מתצפת.ת

sthorsell

תאריך

מאי 11, 2024 07:15 אחה"צ EDT
שסועה מצויה - Photo (c) Grey Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Grey Smith
הזיהוי של keith_seifert: שסועה מצויה (Schizophyllum commune)
נוסף בתאריך מאי 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

david_chapados

תאריך

מאי 8, 2024 08:27 אחה"צ EDT

תיאור

Found on a deciduous branch, Quebec, Canada.

Conidia (21,5)35,3-43,6um pinkish hue?, segments 2,6-3,7um.

Helicomyces roseus - Photo (c) Jerry Cooper, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Jerry Cooper
הזיהוי של keith_seifert: Helicomyces roseus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fungikingdomqc

תאריך

אפריל 29, 2024 06:29 אחה"צ EDT

תיאור

On decaying wood

Hyaloscypha spinulosa - Photo (c) Jerry Cooper, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Jerry Cooper
הזיהוי של keith_seifert: Hyaloscypha spinulosa, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mpearlstein

תאריך

אפריל 9, 2024 06:11 אחה"צ EDT

תיאור

Tiny fungi on young Eastern Rosebud tree.

Hypocreales - Photo (c) siburanlai, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי siburanlai
הזיהוי של keith_seifert: סדרה Hypocreales, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 8, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adrian-carter

תאריך

ספטמבר 20, 2009 03:58 אחה"צ ADT

תיאור

On Abies twig.Triradiate conidia, arms up to 100u long, multiseptate, brown on a single conidiophore, probably blastic, the colony is scattered among two discos - a) Mollisia-like with light coloured hymenium, b) dark hymenium, clavate spores (tear drop) 17-23x3-5u, spores may eventually become 2-3 septate, hyaline; a small colony of Septonema? sp also present (conidia 2-septate, 15-18x6-7u), middle cell larger and darker than end cells. Dematiaceous Hyphomycetes , Ellis, 1971

Actinocladium rhodosporum - Photo (c) adrian-carter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של keith_seifert: Actinocladium rhodosporum, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 28, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

נקובית מצהיבה (Laetiporus sulphureus)

מתצפת.ת

jonathan_mack

תאריך

אוגוסט 14, 2021 09:30 לפנה"צ EDT

תיאור

on large unidentified log

נקובית מצהיבה - Photo (c) Stephen John Davies, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stephen John Davies
הזיהוי של keith_seifert: נקובית מצהיבה (Laetiporus sulphureus)
נוסף בתאריך אפריל 24, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonathan_mack

תאריך

יולי 26, 2023

תיאור

on old Helvella next to trail.

produce two kind of conidia, the first type are Mycogone-like 1 septate, somewhat mushroom shaped, highly verrucose and measure 10-14 x 7-10 µm. the second kind of conidia are long, cylindrical 0-1 septate, smooth and measure 17-26 X 4-5µm

Hypomyces cervinigenus - Photo (c) Kim Cabrera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Kim Cabrera
הזיהוי של keith_seifert: Hypomyces cervinigenus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chyou

תאריך

אפריל 13, 2024 09:36 לפנה"צ CST

תיאור

I have been interested in this one for so long. They have lived inside the peat soil of the flower pots for some years. What
‘s their name?

Botryosporium - Photo (c) Matthew Koons, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND), הועלה על ידי Matthew Koons
הזיהוי של keith_seifert: סוג Botryosporium, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 20, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maricel-patino

תאריך

דצמבר 25, 2023 11:58 אחה"צ WET

תיאור

Found by chance while scoping the gills of a Clitocybe sp, found growing on moss. Hospital Universitário de Coimbra.

Spegazzinia tessarthra - Photo (c) maricel patino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי maricel patino
הזיהוי של keith_seifert: Spegazzinia tessarthra, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 15, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shiguangshi

תאריך

פברואר 3, 2024 03:13 אחה"צ CST
Acrostalagmus luteoalbus - Photo (c) Maria Morrow (formerly Friedman), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Maria Morrow (formerly Friedman)
הזיהוי של keith_seifert: Acrostalagmus luteoalbus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 8, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adam_polhorsky

תאריך

דצמבר 25, 2023 02:29 אחה"צ CET

תיאור

Stilbella-like anamorph on attached twigs of Sambucus nigra and Prunus padus. Sometimes in association with pyrenos, but not strictly.
Individual synnemata sometimes coalescing into larger orangeish formless mass. Ornamenting cells on stipe absent. Branching simple, conidiogenesis simple, apical. Conidia not exceeding 6x2um.

Valsonectria simpsonii - Photo (c) Adam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adam
הזיהוי של keith_seifert: Valsonectria simpsonii, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maricel-patino

תאריך

ינואר 21, 2024 08:55 אחה"צ WET

תיאור

Found parasitizing a Helvella sp. Last photo has drawings from: Image from page 377 of "Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz" (1907) Flicker
Other examples: https://www.pilzforum.eu/board/thread/57498-spooneromyces-mit-
didymopsis/
https://www.pilzforum.eu/board/thread/31769-neottiella-albocincta-mit-vermutlich-didymopsis-helvellae/

Didymopsis helvellae - Photo (c) maricel patino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי maricel patino
הזיהוי של keith_seifert: Didymopsis helvellae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

maricel-patino

תאריך

יוני 29, 2023 04:17 אחה"צ WEST

תיאור

Found by chance while scoping a crust fungus that was in contact with ground. Garden.

Oncopodiella trigonella - Photo (c) maricel patino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי maricel patino
הזיהוי של keith_seifert: Oncopodiella trigonella, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מרץ 30, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ikhom

תאריך

מרץ 5, 2024 12:41 אחה"צ EST

תיאור

Conidia was found on top of the bark of Red Maple - Acer rubrum.
I couldn't find where it came from, but I see it often.
Conidia fusiform, with 7-8-septa, slightly bent, with hyaline end cells, measured
*(25.3) 27.2 - 34.3 (37.1) × (4.6) 4.8 - 6.1 (6.4) µm
Q = (4.3) 4.8 - 7.4 (7.5) ; N = 11
Me = 30.9 × 5.3 µm ; Qe = 5.9

I also often find them on loose Ulmus bark when looking for conidia around Orbilia sp. (picture #7 https://inaturalist.org/observations/35958367).

תגיות

הזיהוי של keith_seifert: סוג Excipularia, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מרץ 10, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tyson_ehlers

תאריך

דצמבר 26, 2020 03:11 אחה"צ PST

תיאור

on old Populus trichocarpa, growing in small clusters in the bark fissures, north side of tree. Apothecia 1.5-2.5mm, asci 15-20x7-10um, spores 6.5-8x4-5.5um

Caliciopsis calicioides - Photo (c) Ryan Durand, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryan Durand
הזיהוי של keith_seifert: Caliciopsis calicioides, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonathan_mack

תאריך

אוגוסט 9, 2023 09:59 לפנה"צ EDT

תיאור

on rotten coniferous wood, not sure if any other species look like this one

Exophiala calicioides - Photo (c) jonathan_mack, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jonathan_mack
הזיהוי של keith_seifert: Exophiala calicioides, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fungikingdomqc

תאריך

פברואר 2024

מקום

Québec, CA (Google, OSM)

תיאור

-On decorticated wood
Synnemata about 1 to 2mm high

Exophiala calicioides - Photo (c) jonathan_mack, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jonathan_mack
הזיהוי של keith_seifert: Exophiala calicioides, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

micromyxoman

תאריך

מאי 12, 2016

תיאור

Select measurements from specimen, not complete range.
3-septate conidia:

 1. 22.5 X 10 microns,
 2. 23.7 X 10
 3. 22 X 10
  Conidiophores up to 300 microns long, 5-6.5 microns wide
  Found upon well decayed log. Specimen retained for submission to DAOM Ottawa.

Spadicoides fuscolutea - Photo (c) George P. White, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי George P. White
הזיהוי של keith_seifert: Spadicoides fuscolutea, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך פברואר 28, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

david_chapados

תאריך

פברואר 12, 2024 12:22 אחה"צ EST

תיאור

Growing on Perichaena sp. and wood bark.

Conidiophores 4,7-5,5um large, 6,1-9,3um large at the base, 43-75um long.

Conidia, 7 septa, 34,4-46,8 x 5,6-6,5um.

Dactylaria fusarioidea - Photo (c) David Chapados, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Chapados
הזיהוי של keith_seifert: Dactylaria fusarioidea, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך פברואר 21, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

corndog

תאריך

פברואר 18, 2024 04:09 אחה"צ PST

תיאור

around .5mm tall, on decorticated Acer circinatum wood

Cornucopiella fusispora - Photo (c) L Joan Heyding, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי L Joan Heyding
הזיהוי של keith_seifert: Cornucopiella fusispora, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך פברואר 20, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

imasongster

תאריך

פברואר 18, 2024 04:31 אחה"צ EST
Penicillium - Photo (c) Keith Seifert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Keith Seifert
הזיהוי של keith_seifert: סוג Penicillium, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adam_polhorsky

תאריך

דצמבר 25, 2023 02:29 אחה"צ CET

תיאור

Stilbella-like anamorph on attached twigs of Sambucus nigra and Prunus padus. Sometimes in association with pyrenos, but not strictly.
Individual synnemata sometimes coalescing into larger orangeish formless mass. Ornamenting cells on stipe absent. Branching simple, conidiogenesis simple, apical. Conidia not exceeding 6x2um.

Acrostalagmus annulatus - Photo (c) אנונימי, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של keith_seifert: Acrostalagmus annulatus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adam_polhorsky

תאריך

דצמבר 25, 2023 02:29 אחה"צ CET

תיאור

Stilbella-like anamorph on attached twigs of Sambucus nigra and Prunus padus. Sometimes in association with pyrenos, but not strictly.
Individual synnemata sometimes coalescing into larger orangeish formless mass. Ornamenting cells on stipe absent. Branching simple, conidiogenesis simple, apical. Conidia not exceeding 6x2um.

Acrostalagmus - Photo (c) Maria Morrow (formerly Friedman), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Maria Morrow (formerly Friedman)
הזיהוי של keith_seifert: סוג Acrostalagmus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך פברואר 19, 2024
חריג טקסונומית

סטטיסטיקות

 • 843