תמונות/קולות

מתצפת/ת

markhollysalvato

תאריך

מאי 18, 2012 01:49 PM EDT

תיאור

Modello Wayside Park

Aphrissa neleis - Photo (c) Tom Palmer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jvnna: Aphrissa neleis, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markhollysalvato

תאריך

יולי 15, 2012 10:07 AM EDT

תיאור

Stock Island

Phocides pigmalion okeechobee - Photo (c) oeserak, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvnna: Phocides pigmalion ssp. okeechobee, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markhollysalvato

תאריך

יולי 15, 2012 06:05 AM EDT

תיאור

Saddlebunch Keys

Brephidium pseudofea - Photo (c) Brad Moon, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvnna: Brephidium pseudofea, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markhollysalvato

תאריך

ינואר 2012

תיאור

National Key Deer Refuge

Strymon acis bartrami - Photo (c) Joshua Lincoln, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvnna: Strymon acis ssp. bartrami, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markhollysalvato

תאריך

ינואר 2012

תיאור

National Key Deer Refuge

Strymon acis bartrami - Photo (c) Joshua Lincoln, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvnna: Strymon acis ssp. bartrami, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markhollysalvato

תאריך

יוני 2011

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

Biscayne National Park - Elliott Key

Papilio ponceana - Photo (c) Frank Model, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jvnna: Papilio ponceana, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markhollysalvato

תאריך

אוגוסט 13, 2011 08:12 AM EDT

תיאור

Everglades National Park - Flamingo

Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jvnna: Dione vanillae, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kseely

תאריך

ינואר 10, 2022 10:55 AM UTC
Limenitis archippus - Photo (c) Benny Mazur, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של jvnna: Limenitis archippus, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kseely

תאריך

ינואר 10, 2022 01:53 PM UTC
Utetheisa ornatrix - Photo (c) Laura Gaudette, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של jvnna: Utetheisa ornatrix, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kseely

תאריך

ינואר 8, 2022 02:02 PM UTC
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של jvnna: Anartia jatrophae, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kseely

תאריך

ינואר 8, 2022 02:04 PM UTC
Eurema daira - Photo (c) upupamartin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של jvnna: Eurema daira, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kseely

תאריך

ינואר 9, 2022 02:08 PM UTC
Eumaeus atala - Photo (c) Scott Zona, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של jvnna: Eumaeus atala, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
הוסף בתאריך 18 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexbielli

תאריך

ינואר 14, 2022
Marpesia petreus - Photo (c) Saul fernando Rodriguez salgado, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jvnna: Marpesia petreus, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexbielli

תאריך

ינואר 14, 2022 01:04 PM EST
Urbanus proteus - Photo (c) Brad Moon, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvnna: Urbanus proteus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexbielli

תאריך

ינואר 13, 2022 01:34 PM EST
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של jvnna: Anartia jatrophae, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexbielli

תאריך

ינואר 12, 2022 01:58 PM EST
Marpesia petreus - Photo (c) Saul fernando Rodriguez salgado, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jvnna: Marpesia petreus, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexbielli

תאריך

ינואר 5, 2022 01:57 PM EST
Hemileuca maia - Photo (c) michael trestman, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvnna: Hemileuca maia, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexbielli

תאריך

ינואר 5, 2022 10:23 AM EST
Heliconius charithonia - Photo (c) Diego Delso
, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של jvnna: Heliconius charithonia, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alexbielli

תאריך

דצמבר 11, 2021 12:55 PM EST
Eumaeus atala - Photo (c) Scott Zona, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של jvnna: Eumaeus atala, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

biologist23

תאריך

ינואר 15, 2022 11:57 AM EST
Eurema daira - Photo (c) upupamartin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של jvnna: Eurema daira, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

djringer

תאריך

ינואר 15, 2022 10:01 AM EST
Dryas iulia - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jvnna: Dryas iulia, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

djringer

תאריך

ינואר 15, 2022 10:02 AM EST
Polygonus leo - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvnna: Polygonus leo, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

djringer

תאריך

ינואר 15, 2022 10:24 AM EST
Dryas iulia - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jvnna: Dryas iulia, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

djringer

תאריך

ינואר 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

A few individuals on Citrus × aurantiifolia

Papilio cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של jvnna: Papilio cresphontes, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeenan

תאריך

ינואר 10, 2022 11:42 AM EST
Battus polydamas lucayus - Photo (c) bmasdeu, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvnna: Battus polydamas ssp. lucayus, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lgarriga

תאריך

ינואר 15, 2022 01:49 PM EST
Automeris io - Photo (c) Anita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jvnna: Automeris io, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
הוסף בתאריך 15 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

plruiz

תאריך

ינואר 13, 2022 01:10 PM EST
Composia fidelissima - Photo (c) Richard Crook, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jvnna: Composia fidelissima, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 14 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mothlady41

תאריך

ינואר 2022

מקום

Florida, US (Google, OSM)
Hermeuptychia sosybius - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של jvnna: Hermeuptychia sosybius, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
הוסף בתאריך 14 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

owa-ray

תאריך

ינואר 12, 2022 08:49 PM EST
Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jvnna: Dione vanillae, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 14 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nigrosh60

תאריך

ינואר 13, 2022 10:37 AM EST
Junonia neildi - Photo (c) j_appleget, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jvnna: Junonia neildi, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 14 ינואר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 3551