תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 10:57 AM SAST

תגיות

Erica thodei - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Peter Warren
הזיהוי של juliebraby: Erica thodei, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 11:04 AM SAST
Disa stricta - Photo (c) Brendan Cole, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Brendan Cole
הזיהוי של juliebraby: Disa stricta, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 11:34 AM SAST
Pterygodium dracomontanum - Photo (c) Brendan Cole, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Brendan Cole
הזיהוי של juliebraby: Pterygodium dracomontanum, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 11:49 AM SAST

תגיות

Dianthus basuticus basuticus - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Peter Warren
הזיהוי של juliebraby: Dianthus basuticus ssp. basuticus, שייך ל ציפורן (סוג Dianthus)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 12:05 PM SAST

תגיות

Romulea macowanii - Photo (c) Brendan Cole, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Brendan Cole
הזיהוי של juliebraby: Romulea macowanii, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 12:22 PM SAST

תגיות

Limosella inflata - Photo (c) Ricky Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ricky Taylor
הזיהוי של juliebraby: Limosella inflata, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 12:15 PM SAST
Kniphofia caulescens - Photo (c) Michal Šťastný, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michal Šťastný
הזיהוי של juliebraby: Kniphofia caulescens, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

victoria_roetger

תאריך

נובמבר 19, 2022 03:56 PM SAST
Hermannia woodii - Photo (c) Nick Helme, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nick Helme
הזיהוי של juliebraby: Hermannia woodii, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 01:33 PM SAST
Wahlenbergia cuspidata - Photo (c) Brendan Cole, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Brendan Cole
הזיהוי של juliebraby: Wahlenbergia cuspidata, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 12:49 PM SAST

תגיות

Lobelia preslii - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של juliebraby: Lobelia preslii, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

ינואר 28, 2023 11:25 AM SAST
Brownleea macroceras - Photo (c) Brendan Cole, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Brendan Cole
הזיהוי של juliebraby: Brownleea macroceras, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

ינואר 28, 2023 11:48 AM SAST
Senecio macrospermus - Photo (c) Nick Helme, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nick Helme
הזיהוי של juliebraby: Senecio macrospermus, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berthapi2

תאריך

ינואר 28, 2023 07:37 AM SAST
Habenaria dives - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Peter Warren
הזיהוי של juliebraby: Habenaria dives, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berthapi2

תאריך

ינואר 28, 2023 08:06 AM SAST

תיאור

5

Habenaria epipactidea - Photo (c) Andrew Hankey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Andrew Hankey
הזיהוי של juliebraby: Habenaria epipactidea, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berthapi2

תאריך

ינואר 30, 2023 08:19 AM SAST
Cyperus sphaerocephalus - Photo (c) markus lilje, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי markus lilje
הזיהוי של juliebraby: Cyperus sphaerocephalus, שייך ל גומא (סוג Cyperus)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berthapi2

תאריך

ינואר 30, 2023 07:54 AM SAST
Hermannia woodii - Photo (c) Nick Helme, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nick Helme
הזיהוי של juliebraby: Hermannia woodii, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berthapi2

תאריך

ינואר 30, 2023 08:31 AM SAST
Satyrium cristatum longilabiatum - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Peter Warren
הזיהוי של juliebraby: Satyrium cristatum var. longilabiatum, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berthapi2

תאריך

ינואר 30, 2023 11:18 AM SAST
Wahlenbergia huttonii - Photo (c) Anthony Walton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Anthony Walton
הזיהוי של juliebraby: Wahlenbergia huttonii, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

נענע המים (Mentha aquatica)

מתצפת.ת

berthapi2

תאריך

ינואר 30, 2023 11:33 AM SAST
נענע המים - Photo (c) A Emmerson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי A Emmerson
הזיהוי של juliebraby: נענע המים (Mentha aquatica)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berthapi2

תאריך

פברואר 1, 2023 12:04 PM SAST

תיאור

Riverbed

Verbascum densiflorum - Photo (c) Kostas Zontanos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kostas Zontanos
הזיהוי של juliebraby: Verbascum densiflorum, שייך ל בוצין (סוג Verbascum)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

berthapi2

תאריך

פברואר 1, 2023 10:14 AM SAST
Eulophia ovalis - Photo (c) Richard Gill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Richard Gill
הזיהוי של juliebraby: Eulophia ovalis, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 06 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 8, 2022 01:40 PM SAST

תגיות

Satyrium cristatum cristatum - Photo (c) Charles Stirton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Charles Stirton
הזיהוי של juliebraby: Satyrium cristatum var. cristatum, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 8, 2022 02:38 PM SAST
Disperis stenoplectron - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של juliebraby: Disperis stenoplectron, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 09:38 AM SAST

תגיות

Euryops tysonii - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של juliebraby: Euryops tysonii, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 09:47 AM SAST

תגיות

Holothrix incurva - Photo (c) Brendan Cole, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Brendan Cole
הזיהוי של juliebraby: Holothrix incurva, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 10:25 AM SAST
Wahlenbergia cuspidata - Photo (c) Brendan Cole, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Brendan Cole
הזיהוי של juliebraby: Wahlenbergia cuspidata, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 10:07 AM SAST

תגיות

Euryops tysonii - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של juliebraby: Euryops tysonii, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 02:12 PM SAST
Jamesbrittenia pristisepala - Photo (c) Warren McCleland, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Warren McCleland
הזיהוי של juliebraby: Jamesbrittenia pristisepala, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 9, 2022 01:51 PM SAST
Anisodontea julii - Photo (c) Charles Stirton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Charles Stirton
הזיהוי של juliebraby: Anisodontea julii, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

ינואר 28, 2023 10:11 AM SAST

תגיות

Moraea brevistyla - Photo (c) Nick Helme, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nick Helme
הזיהוי של juliebraby: Moraea brevistyla, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 01 פברואר, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 454