תמונות/קולות

מתצפת/ת

oksana_fedina

תאריך

יוני 12, 2021 02:52 PM MSK
Galium intermedium - Photo (c) CameliaTWU, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של julia_shner: Galium intermedium, שייך ל דבקה (סוג Galium)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vera_borzova

תאריך

יוני 12, 2021 04:00 PM MSK
Carex sylvatica - Photo (c) Étienne Léveillé-Bourret, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של julia_shner: Carex sylvatica, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ekaterina_milovanova

תאריך

יוני 12, 2021 02:46 PM MSK
Rosa spinosissima - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של julia_shner: Rosa spinosissima, שייך ל ורד (סוג Rosa)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maria_alekseeva

תאריך

יוני 12, 2021 08:28 PM MSK
Cerastium - Photo (c) Wolfgang Jauch, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של julia_shner: סוג Cerastium, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vera_borzova

תאריך

יוני 12, 2021 03:58 PM MSK
Frangula alnus - Photo (c) Sten Porse, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של julia_shner: Frangula alnus, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ekaterina_zaykova

תאריך

יוני 12, 2021 08:39 PM MSK
Ranunculus cassubicus - Photo (c) Sigitas Juzėnas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של julia_shner: Ranunculus cassubicus, שייך ל נורית (סוג Ranunculus)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maria_alekseeva

תאריך

יוני 12, 2021 08:39 PM MSK
Campanula rotundifolia - Photo (c) waen ♡, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של julia_shner: Campanula rotundifolia, שייך ל פעמונית (סוג Campanula)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maria_alekseeva

תאריך

יוני 12, 2021 08:33 PM MSK
Rorippa austriaca - Photo (c) Oskar Gran, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של julia_shner: Rorippa austriaca, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ekaterina_zaykova

תאריך

יוני 12, 2021 08:33 PM MSK
Melampyrum nemorosum - Photo (c) Per Ola Wiberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של julia_shner: Melampyrum nemorosum, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מה

שבטבט סוג Equisetum

מתצפת/ת

polina_lazaricheva

תאריך

יוני 12, 2021 05:30 PM +03

תיאור

Растет в лесу

Equisetum pratense - Photo (c) Mike V.A. Burrell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של julia_shner: Equisetum pratense, שייך ל שבטבט (סוג Equisetum)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oksana_fedina

תאריך

יוני 12, 2021 02:40 PM MSK
Platanthera bifolia - Photo (c) Bas Kers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של julia_shner: Platanthera bifolia, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oksana_fedina

תאריך

יוני 12, 2021 02:46 PM MSK
Ranunculus cassubicus - Photo (c) Sigitas Juzėnas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של julia_shner: Ranunculus cassubicus, שייך ל נורית (סוג Ranunculus)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oksana_fedina

תאריך

יוני 12, 2021 02:49 PM MSK
Oxalis acetosella - Photo (c) Jörg Hempel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
הזיהוי של julia_shner: Oxalis acetosella, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maria_alekseeva

תאריך

יוני 12, 2021 08:29 PM MSK
Silene flos-cuculi - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של julia_shner: Silene flos-cuculi, שייך ל ציפורנית (סוג Silene)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vera_borzova

תאריך

יוני 12, 2021 03:57 PM MSK
Quercus robur - Photo (c) Gertrud K., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של julia_shner: Quercus robur, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vershinina_tatiana

תאריך

יוני 12, 2021 04:00 PM MSK
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Aurelijus Narbutas, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של julia_shner: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

לחך גדול Plantago major

מתצפת/ת

ekaterina_milovanova

תאריך

יוני 12, 2021 02:40 PM MSK
לחך גדול - Photo (c) Mackenzie Rachael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של julia_shner: לחך גדול (Plantago major)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

ילקוט הרועים Capsella bursa-pastoris

מתצפת/ת

maria_alekseeva

תאריך

יוני 12, 2021 08:30 PM MSK
ילקוט הרועים - Photo (c) stranges, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של julia_shner: ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ekaterina_zaykova

תאריך

יוני 12, 2021 08:37 PM MSK
Silene flos-cuculi - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של julia_shner: Silene flos-cuculi, שייך ל ציפורנית (סוג Silene)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

maria_alekseeva

תאריך

יוני 12, 2021 08:39 PM MSK
Silene flos-cuculi - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של julia_shner: Silene flos-cuculi, שייך ל ציפורנית (סוג Silene)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vershinina_tatiana

תאריך

יוני 12, 2021 04:06 PM MSK
Veronica chamaedrys - Photo (c) Dean Morley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של julia_shner: Veronica chamaedrys, שייך ל ורוניקה (סוג Veronica)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

veronika_kotlyarova

תאריך

יוני 12, 2021 08:04 PM MSK
Equisetum fluviatile - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של julia_shner: Equisetum fluviatile, שייך ל שבטבט (סוג Equisetum)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מה

סוף רחב-עלים Typha latifolia

מתצפת/ת

vera_borzova

תאריך

יוני 12, 2021 03:47 PM MSK
סוף רחב-עלים - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של julia_shner: סוף רחב-עלים (Typha latifolia)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מה

לחך אזמלני Plantago lanceolata

מתצפת/ת

mikhail_morozov_u007f

תאריך

יוני 12, 2021 07:15 PM MSK
לחך אזמלני - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של julia_shner: לחך אזמלני (Plantago lanceolata)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

veronika_kotlyarova

תאריך

יוני 12, 2021 08:01 PM MSK
Carex vulpina - Photo (c) Fero Bednar, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של julia_shner: Carex vulpina, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

liana_ismuhametova

תאריך

יוני 12, 2021 11:01 AM +05
Heracleum sphondylium sibiricum - Photo (c) Almantas Kulbis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של julia_shner: Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikhail_morozov_u007f

תאריך

יוני 12, 2021 06:28 PM MSK
Fragaria × ananassa - Photo (c) Himanshu Sarpotdar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של julia_shner: Fragaria × ananassa, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikhail_morozov_u007f

תאריך

יוני 12, 2021 06:31 PM MSK
Phlox paniculata - Photo (c) fm5050, כל הזכויות שמורות, uploaded by fm5050
הזיהוי של julia_shner: Phlox paniculata, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

elena_dranovskaya

תאריך

יוני 12, 2021 07:58 PM MSK
Melica transsilvanica - Photo (c) Valerio Lazzeri, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של julia_shner: Melica transsilvanica, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikhail_morozov_u007f

תאריך

יוני 12, 2021 06:23 PM MSK
Geum urbanum - Photo (c) guillaume_papuga, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של julia_shner: Geum urbanum, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 12 יוני, 2021.
תומך

סטטיסטיקות

 • 128967