תמונות/קולות

מתצפת.ת

biocowboy

תאריך

פברואר 7, 2019 04:27 אחה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biocowboy

תאריך

ינואר 25, 2018 03:12 אחה"צ HST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biocowboy

תאריך

ינואר 3, 2021 04:14 אחה"צ HST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmartin

תאריך

ספטמבר 24, 2015 11:34 לפנה"צ PDT

תיאור

At least 7 such clumps within a 100 square meters. Maritime succulent scrub: dominated by coast cholla and jojoba, on Linne clay soils.

Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmartin

תאריך

מאי 30, 2017 11:22 לפנה"צ PDT
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmartin

תאריך

יולי 10, 2019 11:05 לפנה"צ PDT
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mudbecca

תאריך

ינואר 31, 2020 06:47 אחה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 16, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biocowboy

תאריך

פברואר 7, 2019 04:27 אחה"צ PST
Cochemiea dioica dioica - Photo (c) george7cal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי george7cal
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica ssp. dioica [inactive], שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
מוביל.ה
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biocowboy

תאריך

ינואר 25, 2018 03:12 אחה"צ HST
Cochemiea dioica dioica - Photo (c) george7cal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי george7cal
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica ssp. dioica [inactive], שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
מוביל.ה
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biocowboy

תאריך

ינואר 3, 2021 04:14 אחה"צ HST
Cochemiea dioica dioica - Photo (c) george7cal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי george7cal
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica ssp. dioica [inactive], שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
מוביל.ה
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmartin

תאריך

אפריל 6, 2021 09:27 לפנה"צ PDT
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 7, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biocowboy

תאריך

פברואר 8, 2018 03:38 אחה"צ PST
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmartin

תאריך

ספטמבר 24, 2015 11:34 לפנה"צ PDT

תיאור

At least 7 such clumps within a 100 square meters. Maritime succulent scrub: dominated by coast cholla and jojoba, on Linne clay soils.

Cochemiea dioica dioica - Photo (c) george7cal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי george7cal
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica ssp. dioica [inactive], שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
מוביל.ה
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmartin

תאריך

מאי 30, 2017 11:22 לפנה"צ PDT
Cochemiea dioica dioica - Photo (c) george7cal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי george7cal
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica ssp. dioica [inactive], שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
מוביל.ה
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmartin

תאריך

יולי 10, 2019 11:05 לפנה"צ PDT
Cochemiea dioica dioica - Photo (c) george7cal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי george7cal
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica ssp. dioica [inactive], שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
מוביל.ה
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mudbecca

תאריך

ינואר 31, 2020 06:47 אחה"צ PST
Cochemiea dioica dioica - Photo (c) george7cal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי george7cal
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica ssp. dioica [inactive], שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
מוביל.ה
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jesse153

תאריך

יולי 22, 2021 08:06 לפנה"צ PDT
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anewmark

תאריך

מרץ 2021
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

madily

תאריך

מרץ 2021
Cochemiea dioica - Photo Stickpen, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של jonnysperling: Cochemiea dioica, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך מאי 6, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

steph_thecnidarian

תאריך

אפריל 26, 2024 04:19 אחה"צ EDT
Stelgidopteryx serripennis - Photo (c) Jing-Yi Lu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jing-Yi Lu
הזיהוי של jonnysperling: Stelgidopteryx serripennis, שייך ל סנוניתיים (משפחה Hirundinidae)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtv23

תאריך

מאי 3, 2024 02:44 אחה"צ CDT
Setophaga coronata coronata - Photo (c) cornwallcen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי cornwallcen
הזיהוי של jonnysperling: Setophaga coronata ssp. coronata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtv23

תאריך

מאי 3, 2024 03:01 אחה"צ CDT
Setophaga coronata coronata - Photo (c) cornwallcen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי cornwallcen
הזיהוי של jonnysperling: Setophaga coronata ssp. coronata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtv23

תאריך

מאי 3, 2024 02:56 אחה"צ CDT
Troglodytes aedon - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Juan Miguel Artigas Azas
הזיהוי של jonnysperling: Troglodytes aedon, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

צולל צוארון (Aythya collaris)

מתצפת.ת

bobsuppa

תאריך

אפריל 6, 2024 12:41 אחה"צ EDT
צולל צוארון - Photo (c) mattbuckingham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי mattbuckingham
הזיהוי של jonnysperling: צולל צוארון (Aythya collaris)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

quyksilver

תאריך

מאי 3, 2024 06:13 אחה"צ CDT
Dumetella carolinensis - Photo (c) Michael King, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael King
הזיהוי של jonnysperling: Dumetella carolinensis, שייך ל חקייניים (משפחה Mimidae)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carol1086

תאריך

אפריל 15, 2024 06:48 לפנה"צ CDT
Buteo swainsoni - Photo (c) Gordon Dietzman, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gordon Dietzman
הזיהוי של jonnysperling: Buteo swainsoni, שייך ל עקבים (סוג Buteo)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

אווז לבן-מצח (Anser albifrons)

מתצפת.ת

ericaharris123

תאריך

מאי 2, 2024 06:37 אחה"צ PDT
אווז לבן-מצח - Photo (c) Skip Russell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של jonnysperling: אווז לבן-מצח (Anser albifrons)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

ברווז עצים (Aix sponsa)

מתצפת.ת

irinamitine

תאריך

מאי 3, 2024 07:37 אחה"צ PDT
ברווז עצים [מנדרין] קרולין - Photo (c) Kala Murphy King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Kala Murphy King
הזיהוי של jonnysperling: ברווז עצים (Aix sponsa)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bobsuppa

תאריך

אפריל 6, 2024 12:51 אחה"צ EDT
Lophodytes cucullatus - Photo (c) Jason Stovin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jason Stovin
הזיהוי של jonnysperling: Lophodytes cucullatus, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtv23

תאריך

מאי 3, 2024 04:12 אחה"צ CDT
Setophaga petechia - Photo (c) Alan Vernon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jonnysperling: Setophaga petechia, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך מאי 4, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 60650