תמונות/קולות

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

דצמבר 14, 2021 11:03 לפנה"צ SAST
Ceratogomphus pictus - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Ceratogomphus pictus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

דצמבר 14, 2021 11:14 לפנה"צ SAST
Trithemis furva - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Trithemis furva, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

דצמבר 14, 2021 11:44 לפנה"צ SAST
Ceratogomphus pictus - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Ceratogomphus pictus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ריחופית (סוג Orthetrum)

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

פברואר 15, 2020 10:34 לפנה"צ SAST
ריחופית - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johnwilkinson: ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ריחופית (סוג Orthetrum)

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

פברואר 15, 2020 10:34 לפנה"צ SAST
Orthetrum hintzi - Photo (c) magdastlucia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי magdastlucia
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum hintzi, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ריחופית (סוג Orthetrum)

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

ינואר 19, 2021 08:05 לפנה"צ SAST
Orthetrum julia falsum - Photo (c) Peter Vos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Peter Vos
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum julia ssp. falsum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דלגנית אדומה (Crocothemis erythraea)

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

מאי 18, 2021 10:29 לפנה"צ SAST
דלגנית אדומה - Photo (c) Stas & Lana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stas & Lana
הזיהוי של johnwilkinson: דלגנית אדומה (Crocothemis erythraea)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ריחופית (סוג Orthetrum)

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

ינואר 18, 2022 11:41 לפנה"צ SAST
Orthetrum machadoi - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum machadoi, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

יוני 18, 2021 11:56 לפנה"צ SAST
Orthetrum brachiale - Photo (c) i_c_riddell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי i_c_riddell
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum brachiale, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

פברואר 19, 2021 10:34 לפנה"צ SAST
Crenigomphus hartmanni - Photo (c) Martin Grimm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martin Grimm
הזיהוי של johnwilkinson: Crenigomphus hartmanni, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smokyrubyspot

תאריך

ספטמבר 26, 2022 01:21 לפנה"צ SAST

מקום

False Bay (Google, OSM)
Anaciaeschna triangulifera - Photo (c) Robert Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Robert Taylor
הזיהוי של johnwilkinson: Anaciaeschna triangulifera, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smokyrubyspot

תאריך

ספטמבר 26, 2022 01:38 לפנה"צ SAST

מקום

False Bay (Google, OSM)
Orthetrum stemmale - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum stemmale, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smokyrubyspot

תאריך

ספטמבר 26, 2022 03:03 לפנה"צ SAST

מקום

False Bay (Google, OSM)
Orthetrum stemmale - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum stemmale, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smokyrubyspot

תאריך

ספטמבר 16, 2022 08:19 לפנה"צ SAST

מקום

Mankwe (Google, OSM)
Pseudagrion assegaii - Photo (c) Robert Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Robert Taylor
הזיהוי של johnwilkinson: Pseudagrion assegaii, שייך ל חניתית (סוג Pseudagrion)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

יוני 21, 2021 12:44 אחה"צ SAST
Lestes virgatus - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johnwilkinson: Lestes virgatus, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ריחופית (סוג Orthetrum)

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

נובמבר 20, 2021 11:42 לפנה"צ SAST
Orthetrum machadoi - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum machadoi, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ריחופית (סוג Orthetrum)

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

נובמבר 20, 2021 11:46 לפנה"צ SAST
Orthetrum machadoi - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum machadoi, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ריחופית (סוג Orthetrum)

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

נובמבר 20, 2021 11:46 לפנה"צ SAST
Orthetrum hintzi - Photo (c) magdastlucia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי magdastlucia
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum hintzi, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

חניתית (סוג Pseudagrion)

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

נובמבר 20, 2021 12:53 אחה"צ SAST
חניתית - Photo (c) Chris Burwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chris Burwell
הזיהוי של johnwilkinson: חניתית (סוג Pseudagrion)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

corriedt

תאריך

ספטמבר 27, 2022 01:06 אחה"צ SAST

תיאור

Young male

Africallagma glaucum - Photo (c) magdastlucia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי magdastlucia
הזיהוי של johnwilkinson: Africallagma glaucum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

corriedt

תאריך

ספטמבר 27, 2022 01:09 אחה"צ SAST
Africallagma glaucum - Photo (c) magdastlucia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי magdastlucia
הזיהוי של johnwilkinson: Africallagma glaucum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

corriedt

תאריך

ספטמבר 27, 2022 01:18 אחה"צ SAST
Africallagma glaucum - Photo (c) magdastlucia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי magdastlucia
הזיהוי של johnwilkinson: Africallagma glaucum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

konkoit

תאריך

ספטמבר 29, 2022 02:05 אחה"צ SAST

מקום

Mtunzini (Google, OSM)
Orthetrum julia falsum - Photo (c) Peter Vos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Peter Vos
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum julia ssp. falsum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flosbert

תאריך

אוקטובר 1, 2022 10:53 לפנה"צ SAST
Orthetrum julia capicola - Photo (c) Colin Ralston, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Colin Ralston
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum julia ssp. capicola, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

erwinsieben

תאריך

ספטמבר 28, 2022 06:58 לפנה"צ SAST
Azuragrion nigridorsum - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Azuragrion nigridorsum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simben

תאריך

פברואר 15, 2001
Orthetrum machadoi - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum machadoi, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)

מתצפת.ת

shei1ad

תאריך

ספטמבר 16, 2022 05:49 לפנה"צ SAST
Africallagma glaucum - Photo (c) magdastlucia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי magdastlucia
הזיהוי של johnwilkinson: Africallagma glaucum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

annarivandermerwe

תאריך

אוקטובר 1, 2022 05:33 אחה"צ SAST
Africallagma glaucum - Photo (c) magdastlucia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי magdastlucia
הזיהוי של johnwilkinson: Africallagma glaucum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ריחופית אגמים (Orthetrum trinacria)

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

ספטמבר 18, 2022 01:57 אחה"צ SAST
ריחופית אגמים - Photo (c) Greg Bond, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johnwilkinson: ריחופית אגמים (Orthetrum trinacria)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ריחופית אגמים (Orthetrum trinacria)

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

ספטמבר 18, 2022 01:57 אחה"צ SAST
Orthetrum robustum - Photo (c) tjeerd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tjeerd
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum robustum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך 06 נובמבר, 2022
חריג טקסונומית

סטטיסטיקות

 • 3853