תמונות/קולות

מה

דלגנית זוטית (Crocothemis sanguinolenta)

מתצפת.ת

katuchka

תאריך

יוני 27, 2023 02:25 אחה"צ SAST
דלגנית זוטית - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: דלגנית זוטית (Crocothemis sanguinolenta)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דלגנית זוטית (Crocothemis sanguinolenta)

מתצפת.ת

katuchka

תאריך

יוני 27, 2023 02:42 אחה"צ SAST
דלגנית זוטית - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: דלגנית זוטית (Crocothemis sanguinolenta)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דלגנית זוטית (Crocothemis sanguinolenta)

מתצפת.ת

katuchka

תאריך

יוני 27, 2023 02:48 אחה"צ SAST
דלגנית זוטית - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: דלגנית זוטית (Crocothemis sanguinolenta)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ריחופית כחולה (Orthetrum chrysostigma)

מתצפת.ת

katuchka

תאריך

יוני 27, 2023 02:59 אחה"צ SAST
ריחופית כחולה - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: ריחופית כחולה (Orthetrum chrysostigma)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

גיחנית מעורקת (Trithemis arteriosa)

מתצפת.ת

karin60914

תאריך

יוני 30, 2023 02:41 אחה"צ SAST
גיחנית מעורקת - Photo (c) k_mcqualter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי k_mcqualter
הזיהוי של johnwilkinson: גיחנית מעורקת (Trithemis arteriosa)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karin60914

תאריך

יוני 30, 2023 12:26 אחה"צ SAST
Trithemis donaldsoni - Photo (c) Arno Beidts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Arno Beidts
הזיהוי של johnwilkinson: Trithemis donaldsoni, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך
Orthetrum julia falsum - Photo (c) Marie Delport, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marie Delport
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum julia ssp. falsum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך
ריחופית כחולה - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: ריחופית כחולה (Orthetrum chrysostigma)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

timmcclurg

תאריך

יולי 5, 2023 11:40 לפנה"צ SAST
Lestes virgatus - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johnwilkinson: Lestes virgatus, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דלגנית אדומה (Crocothemis erythraea)

מתצפת.ת

maureen60923

תאריך

יולי 7, 2023 03:51 אחה"צ SAST
דלגנית אדומה - Photo (c) Stas & Lana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stas & Lana
הזיהוי של johnwilkinson: דלגנית אדומה (Crocothemis erythraea)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiep68

תאריך

יוני 10, 2023 11:17 לפנה"צ SAST
Lestes plagiatus - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Lestes plagiatus, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roxylaz

תאריך

יוני 2023
Pseudagrion massaicum - Photo (c) Peter Vos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Peter Vos
הזיהוי של johnwilkinson: Pseudagrion massaicum, שייך ל חניתית (סוג Pseudagrion)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ריחופית (סוג Orthetrum)

מתצפת.ת

richard_johnstone

תאריך

ינואר 17, 2015 11:47 לפנה"צ SAST
Orthetrum robustum - Photo (c) tjeerd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tjeerd
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum robustum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luciushlatswayo

תאריך

יולי 17, 2023 02:05 אחה"צ SAST
Palpopleura lucia - Photo (c) Martin Grimm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martin Grimm
הזיהוי של johnwilkinson: Palpopleura lucia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richard_johnstone

תאריך

יוני 5, 2016 12:22 אחה"צ SAST
Orthetrum stemmale - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum stemmale, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richard_johnstone

תאריך

יוני 5, 2016 12:25 אחה"צ SAST
Palpopleura lucia - Photo (c) Martin Grimm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martin Grimm
הזיהוי של johnwilkinson: Palpopleura lucia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ריחופית כחולה (Orthetrum chrysostigma)

מתצפת.ת

richard_johnstone

תאריך

ספטמבר 25, 2016 08:48 לפנה"צ SAST
ריחופית כחולה - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: ריחופית כחולה (Orthetrum chrysostigma)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חניתית אדומת-מצח (Pseudagrion sublacteum)

מתצפת.ת

richard_johnstone

תאריך

אוקטובר 1, 2016 12:16 אחה"צ SAST
חניתית אדומת-מצח - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johnwilkinson: חניתית אדומת-מצח (Pseudagrion sublacteum)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richard_johnstone

תאריך

אפריל 2, 2017 09:19 לפנה"צ SAST
Orthetrum stemmale - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum stemmale, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

corriedt

תאריך

אוקטובר 2, 2017 09:36 לפנה"צ SAST
Orthetrum julia capicola - Photo (c) Colin Ralston, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Colin Ralston
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum julia ssp. capicola, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

corriedt

תאריך

ספטמבר 20, 2017 09:42 לפנה"צ SAST
Orthetrum julia capicola - Photo (c) Colin Ralston, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Colin Ralston
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum julia ssp. capicola, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richard_johnstone

תאריך

מאי 3, 2017 11:29 לפנה"צ SAST
Orthetrum stemmale - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Orthetrum stemmale, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ריחופית אגמים (Orthetrum trinacria)

מתצפת.ת

richard_johnstone

תאריך

מאי 3, 2017 01:05 אחה"צ SAST
ריחופית אגמים - Photo (c) Greg Bond, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johnwilkinson: ריחופית אגמים (Orthetrum trinacria)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richard_johnstone

תאריך

מאי 9, 2017 09:30 לפנה"צ SAST
Pseudagrion hamoni - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Pseudagrion hamoni, שייך ל חניתית (סוג Pseudagrion)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

richard_johnstone

תאריך

מאי 24, 2017 09:54 לפנה"צ SAST
Pseudagrion hamoni - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Pseudagrion hamoni, שייך ל חניתית (סוג Pseudagrion)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luciushlatswayo

תאריך

יולי 19, 2023 01:28 אחה"צ SAST
Bradinopyga cornuta - Photo (c) James Steamer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Steamer
הזיהוי של johnwilkinson: Bradinopyga cornuta, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך יולי 23, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

דצמבר 14, 2021 11:03 לפנה"צ SAST
Ceratogomphus pictus - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Ceratogomphus pictus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך נובמבר 6, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

דצמבר 14, 2021 11:14 לפנה"צ SAST
Trithemis furva - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Trithemis furva, שייך ל גיחנית (סוג Trithemis)
נוסף בתאריך נובמבר 6, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

דצמבר 14, 2021 11:44 לפנה"צ SAST
Ceratogomphus pictus - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johnwilkinson: Ceratogomphus pictus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך נובמבר 6, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ריחופית (סוג Orthetrum)

מתצפת.ת

peters5001

תאריך

פברואר 15, 2020 10:34 לפנה"צ SAST
ריחופית - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johnwilkinson: ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך נובמבר 6, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 3878