תמונות/קולות

מתצפת/ת

oaag1993

תאריך

דצמבר 3, 2022 06:03 AM NZDT

תיאור

Dryland.

Raoulia apicinigra - Photo (c) Alice Shanks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alice Shanks
הזיהוי של john_barkla: Raoulia apicinigra, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

oaag1993

תאריך

דצמבר 3, 2022 06:02 AM NZDT

תיאור

Dryland.

Poa maniototo - Photo (c) Alice Shanks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alice Shanks
הזיהוי של john_barkla: Poa maniototo, שייך ל סיסנית (סוג Poa)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leonperrie

תאריך

דצמבר 5, 2022 04:33 PM NZDT
Brachyglottis cassinioides - Photo (c) Shirley Kerr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Shirley Kerr
הזיהוי של john_barkla: Brachyglottis cassinioides, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tomatwai-ora

תאריך

דצמבר 2022
Peraxilla tetrapetala - Photo (c) Wildlife Travel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של john_barkla: Peraxilla tetrapetala, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

barbetboy

תאריך

דצמבר 5, 2022 08:12 PM NZDT
Orobanche minor - Photo (c) David Lyttle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Lyttle
הזיהוי של john_barkla: Orobanche minor, שייך ל עלקת (סוג Orobanche)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arnim

תאריך

דצמבר 3, 2022 08:41 AM NZDT
Isolepis basilaris - Photo (c) John Barkla, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי John Barkla
הזיהוי של john_barkla: Isolepis basilaris, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arnim

תאריך

דצמבר 3, 2022 08:44 AM NZDT

תיאור

intergrown with Kokihi

תגיות

Solanum chenopodioides - Photo (c) jasperidium, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של john_barkla: Solanum chenopodioides, שייך ל סולנום (סוג Solanum)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

דצמבר 5, 2022 10:05 AM NZDT
Bulbinella angustifolia - Photo (c) Mark, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Mark
הזיהוי של john_barkla: Bulbinella angustifolia, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

דצמבר 5, 2022 01:09 PM NZDT
Myrsine nummularia - Photo (c) Jon Sullivan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של john_barkla: Myrsine nummularia, שייך ל מירסיניים (תת משפחה Myrsinoideae)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

דצמבר 5, 2022 01:34 PM NZDT
Aciphylla dobsonii - Photo (c) gailtv, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי gailtv
הזיהוי של john_barkla: Aciphylla dobsonii, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arnim

תאריך

דצמבר 3, 2022 08:58 AM NZDT

תיאור

tiniest flowers

Triglochin striata - Photo (c) Walter Fertig, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Walter Fertig
הזיהוי של john_barkla: Triglochin striata, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

דצמבר 2022

מקום

New Zealand (Google, OSM)
Ranunculus haastii - Photo (c) Alice Shanks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alice Shanks
הזיהוי של john_barkla: Ranunculus haastii, שייך ל נורית (סוג Ranunculus)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

דצמבר 5, 2022 01:43 PM NZDT
Veronica epacridea - Photo (c) Leon Perrie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Leon Perrie
הזיהוי של john_barkla: Veronica epacridea, שייך ל ורוניקה (סוג Veronica)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

דצמבר 5, 2022 01:46 PM NZDT
Lobelia roughii - Photo (c) Jane Gosden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jane Gosden
הזיהוי של john_barkla: Lobelia roughii, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

דצמבר 5, 2022 02:56 PM NZDT
Hectorella caespitosa - Photo (c) David Lyttle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Lyttle
הזיהוי של john_barkla: Hectorella caespitosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

דצמבר 5, 2022 04:25 PM NZDT
Lobelia linnaeoides - Photo (c) David Lyttle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Lyttle
הזיהוי של john_barkla: Lobelia linnaeoides, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arnim

תאריך

דצמבר 3, 2022 09:07 AM NZDT

תגיות

Ozothamnus leptophyllus - Photo (c) Melissa Hutchison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Melissa Hutchison
הזיהוי של john_barkla: Ozothamnus leptophyllus, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

דצמבר 5, 2022 05:09 PM NZDT
Hydrocotyle sulcata - Photo (c) Melissa Hutchison, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Melissa Hutchison
הזיהוי של john_barkla: Hydrocotyle sulcata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arnim

תאריך

דצמבר 3, 2022 09:08 AM NZDT

תגיות

Coprosma acerosa - Photo (c) John Barkla, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי John Barkla
הזיהוי של john_barkla: Coprosma acerosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arnim

תאריך

דצמבר 3, 2022 09:11 AM NZDT

תגיות

Ficinia spiralis - Photo (c) Nikki McArthur, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nikki McArthur
הזיהוי של john_barkla: Ficinia spiralis, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

floragastrell

תאריך

דצמבר 4, 2022 10:27 AM NZDT
Celmisia sessiliflora - Photo (c) Leon Perrie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Leon Perrie
הזיהוי של john_barkla: Celmisia sessiliflora, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacog

תאריך

דצמבר 5, 2022 04:26 PM NZDT
Scutellinia - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Alan Rockefeller
הזיהוי של john_barkla: סוג Scutellinia, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

arnim

תאריך

דצמבר 3, 2022 10:05 AM NZDT

תגיות

Morus serrator - Photo (c) Pierre Tellier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Pierre Tellier
הזיהוי של john_barkla: Morus serrator, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 05 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meurkc

תאריך

דצמבר 3, 2022 04:06 PM NZDT

תיאור

Snow tussock grassland

Acrothamnus colensoi - Photo (c) Jon Sullivan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של john_barkla: Acrothamnus colensoi, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 03 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

נורית ארסית (Ranunculus sceleratus)

מתצפת/ת

michael___kathryn

תאריך

דצמבר 3, 2022 05:16 PM NZDT
נורית ארסית - Photo (c) 葉子, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של john_barkla: נורית ארסית (Ranunculus sceleratus)
נוסף בתאריך 03 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

samantha2187

תאריך

דצמבר 3, 2022 01:09 PM NZDT
Scandia geniculata - Photo (c) Jon Sullivan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של john_barkla: Scandia geniculata, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך 03 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

angusdavis

תאריך

דצמבר 3, 2022 05:33 PM NZDT

תיאור

Any ideas what plant this is, looks similar to watercress and grows around steams

Erythranthe guttata - Photo (c) Mark Crompton, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mark Crompton
הזיהוי של john_barkla: Erythranthe guttata, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 03 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturewatchwidow

תאריך

דצמבר 3, 2022 11:34 AM NZDT
Celmisia viscosa - Photo (c) David Lyttle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי David Lyttle
הזיהוי של john_barkla: Celmisia viscosa, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 03 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lloyd_esler

תאריך

דצמבר 3, 2022 11:50 AM NZDT

תיאור

parasite on Melicope simplex

Korthalsella lindsayi - Photo (c) Pete McGregor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Pete McGregor
הזיהוי של john_barkla: Korthalsella lindsayi, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 03 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melissa_hutchison

תאריך

דצמבר 3, 2022 01:45 PM NZDT

תיאור

Gravelly terrace on roadside

Raoulia australis - Photo (c) Peter Sweetapple, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Peter Sweetapple
הזיהוי של john_barkla: Raoulia australis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 03 דצמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 59830