תמונות/קולות

מתצפת.ת

gjhinchliffe

תאריך

מאי 6, 2023 10:13 לפנה"צ BST

מקום

Tottington, UK (Google, OSM)
Brachythecium rutabulum - Photo (c) apromaco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של joeholt: Brachythecium rutabulum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך אוגוסט 21, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

גושית צהבהבה (Hemileccinum impolitum)

מתצפת.ת

gjhinchliffe

תאריך

יולי 13, 2023 06:40 אחה"צ BST
גושית צהבהבה - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של joeholt: גושית צהבהבה (Hemileccinum impolitum)
נוסף בתאריך אוגוסט 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gjhinchliffe

תאריך

יוני 24, 2023 06:46 אחה"צ BST
Agrostis capillaris - Photo (c) Jon Sullivan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של joeholt: Agrostis capillaris, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דלעת-נחש מצויה (Bryonia cretica)

מתצפת.ת

buller1978

תאריך

אפריל 29, 2023 09:40 לפנה"צ BST
דלעת-נחש מצויה - Photo (c) Martin A. Prinz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martin A. Prinz
הזיהוי של joeholt: דלעת-נחש מצויה (Bryonia cretica)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

buller1978

תאריך

אפריל 29, 2023 09:40 לפנה"צ BST
Cruciata laevipes - Photo (c) gardatxanae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי gardatxanae
הזיהוי של joeholt: Cruciata laevipes, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מטרנית גדולה (ססגונית) (Macrolepiota procera)

מתצפת.ת

buller1978

תאריך

נובמבר 14, 2022 03:23 אחה"צ GMT
מטרנית גדולה (ססגונית) - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של joeholt: מטרנית גדולה (ססגונית) (Macrolepiota procera)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

buller1978

תאריך

מאי 22, 2023 02:40 אחה"צ BST
Pilosella officinarum - Photo (c) Laurie DiCesare, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Laurie DiCesare
הזיהוי של joeholt: Pilosella officinarum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

buller1978

תאריך

מאי 25, 2023 01:44 אחה"צ BST
ציבורת ההרים - Photo (c) Natalya Ivanova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Natalya Ivanova
הזיהוי של joeholt: צִיבורת ההרים (Dactylis glomerata)
נוסף בתאריך יולי 3, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דבורים (על-משפחה Anthophila)

מתצפת.ת

mozwik

תאריך

יוני 18, 2023 08:29 לפנה"צ BST
דבורים - Photo (c) Denis Doucet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Denis Doucet
הזיהוי של joeholt: דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך יוני 19, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gjhinchliffe

תאריך

מאי 15, 2023 06:47 אחה"צ BST

מקום

Tottington, UK (Google, OSM)
Vicia sepium - Photo (c) Nasser Halaweh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nasser Halaweh
הזיהוי של joeholt: Vicia sepium, שייך ל בקיה (סוג Vicia)
נוסף בתאריך מאי 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gjhinchliffe

תאריך

מאי 6, 2023 10:22 לפנה"צ BST

מקום

Tottington, UK (Google, OSM)
Rhytidiadelphus squarrosus - Photo (c) Udo Schmidt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של joeholt: Rhytidiadelphus squarrosus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מאי 10, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

לחך אזמלני (Plantago lanceolata)

מתצפת.ת

gjhinchliffe

תאריך

אפריל 2, 2023 12:10 אחה"צ BST
לחך אזמלני - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של joeholt: לחך אזמלני (Plantago lanceolata)
נוסף בתאריך מאי 9, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gjhinchliffe

תאריך

מאי 6, 2023 09:29 לפנה"צ BST

מקום

Tottington, UK (Google, OSM)
Calliergonella cuspidata - Photo (c) sariai, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי sariai
הזיהוי של joeholt: Calliergonella cuspidata, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מאי 9, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gjhinchliffe

תאריך

מאי 6, 2023 09:36 לפנה"צ BST

מקום

Tottington, UK (Google, OSM)
Lotus pedunculatus - Photo (c) Andrea, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrea
הזיהוי של joeholt: Lotus pedunculatus, שייך ל לוטוס (סוג Lotus)
נוסף בתאריך מאי 8, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gjhinchliffe

תאריך

מאי 6, 2023 09:19 לפנה"צ BST

מקום

Tottington, UK (Google, OSM)
Calocybe gambosa - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של joeholt: Calocybe gambosa, שייך ל דַּפּוֹנִיתִיִּים (משפחה Lyophyllaceae)
נוסף בתאריך מאי 8, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gjhinchliffe

תאריך

אפריל 6, 2023 06:00 אחה"צ BST
Alopecurus pratensis - Photo (c) Kai Löhr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Kai Löhr
הזיהוי של joeholt: Alopecurus pratensis, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך מאי 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aileensalway

תאריך

נובמבר 15, 2022 02:49 אחה"צ GMT
Clitocybe nebularis - Photo (c) thephoxinus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי thephoxinus
הזיהוי של joeholt: Clitocybe nebularis, שייך ל משפכנית (סוג Clitocybe)
נוסף בתאריך דצמבר 5, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul886

תאריך

מאי 6, 2020 07:40 לפנה"צ CEST

תיאור

About 20ft high

Salix viminalis - Photo (c) Adelin Collette, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Adelin Collette
הזיהוי של joeholt: Salix viminalis, שייך ל ערבה (סוג Salix)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hanslynam

תאריך

אפריל 27, 2020 05:21 אחה"צ CEST

מקום

Banwell, UK (Google, OSM)
Salix atrocinerea - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Tig
הזיהוי של joeholt: Salix atrocinerea, שייך ל ערבה (סוג Salix)
נוסף בתאריך ספטמבר 18, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rghaughton

תאריך

יולי 10, 2022 12:44 אחה"צ BST
Hypochaeris radicata - Photo (c) Cat Chang, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cat Chang
הזיהוי של joeholt: Hypochaeris radicata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 9, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pedropires

תאריך

אוגוסט 22, 2022 05:27 אחה"צ BST
Acer pseudoplatanus - Photo (c) Fero Bednar, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Fero Bednar
הזיהוי של joeholt: Acer pseudoplatanus, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
נוסף בתאריך ספטמבר 9, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מילה אירופאית (Fraxinus excelsior)

מתצפת.ת

pedropires

תאריך

אוגוסט 22, 2022 05:27 אחה"צ BST
מילה אירופאית - Photo (c) nicky-by-nature, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של joeholt: מילה אירופאית (Fraxinus excelsior)
נוסף בתאריך ספטמבר 9, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

guicastro

תאריך

יולי 9, 2022 03:43 אחה"צ BST
Juniperus communis - Photo (c) geirande, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של joeholt: Juniperus communis, שייך ל ערער (סוג Juniperus)
נוסף בתאריך אוגוסט 11, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smallfishsmallpond

תאריך

מאי 25, 2022 08:51 לפנה"צ BST
נורית - Photo (c) Whitney Brook Matson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Whitney Brook Matson
הזיהוי של joeholt: נורית (סוג Ranunculus)
נוסף בתאריך מאי 26, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מרגנית השדה כתומה (Lysimachia arvensis)

מתצפת.ת

andrew1684

תאריך

מאי 25, 2022 05:11 אחה"צ BST

מקום

Eastleigh, UK (Google, OSM)
מרגנית השדה כתומה - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של joeholt: מרגנית השדה כתומה (Lysimachia arvensis)
נוסף בתאריך מאי 26, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hullothere

תאריך

מאי 18, 2022 03:02 אחה"צ BST
Brassicales - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ken-ichi Ueda
הזיהוי של joeholt: סדרה Brassicales, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 26, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tks2022

תאריך

מאי 25, 2022 01:19 אחה"צ BST
Heracleum sphondylium - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של joeholt: Heracleum sphondylium, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך מאי 26, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rhcooke

תאריך

אפריל 30, 2022 12:30 אחה"צ BST
Viola riviniana - Photo (c) Ulrika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של joeholt: Viola riviniana, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך מאי 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

טבלן מצויץ (Podiceps cristatus)

מתצפת.ת

jane606

תאריך

דצמבר 27, 2021 03:11 אחה"צ GMT

מקום

חסר מיקום
טבלן מצויץ - Photo (c) Chris Moody, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של joeholt: טבלן מצויץ (Podiceps cristatus)
נוסף בתאריך ינואר 14, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

russhedley

תאריך

ספטמבר 8, 2021 06:46 אחה"צ BST

מקום

Bolton BL2, UK (Google, OSM)
Meripilus giganteus - Photo (c) Ivan Teage, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של joeholt: Meripilus giganteus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך דצמבר 16, 2021
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 309