תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 11:03 לפנה"צ EST

תיאור

not 100% sure if this is all the same gull, will split the observation if not

Larus argentatus - Photo (c) Andrew Thompson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrew Thompson
הזיהוי של jlayman: Larus argentatus, שייך ל שחף (סוג Larus)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:10 אחה"צ EST
Crassostrea virginica - Photo (c) Fabio Moretzsohn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Fabio Moretzsohn
הזיהוי של jlayman: Crassostrea virginica, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:11 אחה"צ EST
Clangula hyemalis - Photo (c) Tatiana Svidskaia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tatiana Svidskaia
הזיהוי של jlayman: Clangula hyemalis, שייך ל ברווזיים (משפחה Anatidae)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:13 אחה"צ EST
Larus argentatus - Photo (c) Andrew Thompson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrew Thompson
הזיהוי של jlayman: Larus argentatus, שייך ל שחף (סוג Larus)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:14 אחה"צ EST
Mytilus edulis - Photo (c) Christine Morrow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christine Morrow
הזיהוי של jlayman: Mytilus edulis, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:16 אחה"צ EST
Mytilus edulis - Photo (c) Christine Morrow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christine Morrow
הזיהוי של jlayman: Mytilus edulis, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:18 אחה"צ EST
Geukensia demissa - Photo (c) Aimee Lusty, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Aimee Lusty
הזיהוי של jlayman: Geukensia demissa, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:20 אחה"צ EST
Cancer irroratus - Photo (c) hunterefs, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jlayman: Cancer irroratus, שייך ל סרטנים קצרי בטן (אנפרא-סדרה Brachyura)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:20 אחה"צ EST
Spisula solidissima - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של jlayman: Spisula solidissima, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:20 אחה"צ EST
Spisula solidissima - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של jlayman: Spisula solidissima, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:20 אחה"צ EST
Crassostrea virginica - Photo (c) Fabio Moretzsohn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Fabio Moretzsohn
הזיהוי של jlayman: Crassostrea virginica, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:21 אחה"צ EST
Spisula solidissima - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של jlayman: Spisula solidissima, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:21 אחה"צ EST
Argopecten irradians - Photo (c) Jay L. Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay L. Keller
הזיהוי של jlayman: Argopecten irradians, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:24 אחה"צ EST
Donax fossor - Photo (c) Invertzoo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של jlayman: Donax fossor, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:24 אחה"צ EST
Crassostrea virginica - Photo (c) Fabio Moretzsohn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Fabio Moretzsohn
הזיהוי של jlayman: Crassostrea virginica, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:24 אחה"צ EST
Argopecten irradians - Photo (c) Jay L. Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay L. Keller
הזיהוי של jlayman: Argopecten irradians, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:58 אחה"צ EST
Crassostrea virginica - Photo (c) Fabio Moretzsohn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Fabio Moretzsohn
הזיהוי של jlayman: Crassostrea virginica, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:58 אחה"צ EST
Crassostrea virginica - Photo (c) Fabio Moretzsohn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Fabio Moretzsohn
הזיהוי של jlayman: Crassostrea virginica, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:46 אחה"צ EST
Spisula solidissima - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של jlayman: Spisula solidissima, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:37 אחה"צ EST
Larus argentatus - Photo (c) Andrew Thompson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrew Thompson
הזיהוי של jlayman: Larus argentatus, שייך ל שחף (סוג Larus)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:31 אחה"צ EST
Larus argentatus - Photo (c) Andrew Thompson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrew Thompson
הזיהוי של jlayman: Larus argentatus, שייך ל שחף (סוג Larus)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 02:34 אחה"צ EST
Mytilus edulis - Photo (c) Christine Morrow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christine Morrow
הזיהוי של jlayman: Mytilus edulis, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

חופית לבנה (Calidris alba)

מתצפת.ת

cecildomyiidae

תאריך

מרץ 9, 2023 03:21 אחה"צ EST
חופית לבנה - Photo (c) lemurtaquin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי lemurtaquin
הזיהוי של jlayman: חופית לבנה (Calidris alba)
נוסף בתאריך 28 מרץ, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmccarthy98

תאריך

מרץ 20, 2023 11:24 לפנה"צ EDT

מקום

Edison, NJ, USA (Google, OSM)
Falco columbarius columbarius - Photo (c) Matt Garvin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Matt Garvin
הזיהוי של jlayman: Falco columbarius ssp. columbarius, שייך ל בז גמד (Falco columbarius)
נוסף בתאריך 25 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

srall

תאריך

מרץ 6, 2023 01:20 אחה"צ EST
Crassostrea virginica - Photo (c) Fabio Moretzsohn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Fabio Moretzsohn
הזיהוי של jlayman: Crassostrea virginica, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 23 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidenrique

תאריך

מרץ 16, 2023 11:05 לפנה"צ EDT
Mytilus edulis - Photo (c) Christine Morrow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christine Morrow
הזיהוי של jlayman: Mytilus edulis, שייך ל רכיכות (פילום Mollusca)
נוסף בתאריך 23 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kellycastillo

תאריך

מרץ 23, 2023 02:37 אחה"צ EDT
Melospiza melodia - Photo (c) Cephas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של jlayman: Melospiza melodia, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 23 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kellycastillo

תאריך

מרץ 23, 2023 02:56 אחה"צ EDT
Sciurus carolinensis - Photo (c) Mila B., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Mila B.
הזיהוי של jlayman: Sciurus carolinensis, שייך ל סנאיי עצים (שבט Sciurini)
נוסף בתאריך 23 מרץ, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stonerapper

תאריך

מרץ 23, 2023 03:07 אחה"צ EDT
Pinus strobus - Photo (c) Keweenaw Mountain Lodge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Keweenaw Mountain Lodge
הזיהוי של jlayman: Pinus strobus, שייך ל אורן (סוג Pinus)
נוסף בתאריך 23 מרץ, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

ברכיה (Anas platyrhynchos)

מתצפת.ת

dogservant

תאריך

מרץ 23, 2023 03:15 אחה"צ EDT
ברכיה - Photo (c) אנונימי, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של jlayman: ברכיה (Anas platyrhynchos)
נוסף בתאריך 23 מרץ, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 43985