תמונות/קולות

מתצפת/ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 14, 2022 11:53 AM MDT
Argia sedula - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של jimjohnson: Argia sedula, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markotnes

תאריך

אוקטובר 27, 2022 12:13 PM MST
Enallagma civile - Photo (c) ronthill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jimjohnson: Enallagma civile, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmbearce

תאריך

יולי 28, 2018 02:24 PM MST
Argia apicalis - Photo (c) Pete and Noe Woods, כל הזכויות שמורות, uploaded by Pete Woods
הזיהוי של jimjohnson: Argia apicalis, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmbearce

תאריך

יולי 2018
Libellula comanche - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של jimjohnson: Libellula comanche, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmbearce

תאריך

יולי 28, 2018 09:26 AM MST
Palaemnema domina - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
הזיהוי של jimjohnson: Palaemnema domina, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jmbearce

תאריך

יולי 28, 2018 09:25 AM MST
Palaemnema domina - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
הזיהוי של jimjohnson: Palaemnema domina, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

inkadillo

תאריך

אוקטובר 27, 2022
Sympetrum vicinum - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Sympetrum vicinum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jordandcochran

תאריך

יולי 10, 2021 11:19 AM MDT
Libellula quadrimaculata - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Libellula quadrimaculata, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jordandcochran

תאריך

יולי 10, 2021 11:47 AM MDT
Libellula forensis - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Libellula forensis, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mountainsong

תאריך

אוקטובר 27, 2022 12:52 PM PDT
Sympetrum corruptum - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Sympetrum corruptum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

drainstamp

תאריך

יולי 9, 2018 10:51 AM MDT
Libellula pulchella - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Libellula pulchella, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

drainstamp

תאריך

יולי 9, 2018 11:49 AM MDT
Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Plathemis lydia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dwayland

תאריך

אוקטובר 28, 2022 09:59 AM PDT
Sympetrum corruptum - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Sympetrum corruptum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliakcarr

תאריך

יוני 26, 2022 12:32 PM PDT

תיאור

Hakai Lúxvbálís Conservancy, Central Coast, BC

Ladona julia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Ladona julia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliakcarr

תאריך

יוני 26, 2022 03:52 PM PDT

תיאור

Hakai Lúxvbálís Conservancy, Central Coast, BC

Libellula quadrimaculata - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Libellula quadrimaculata, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dpparsons

תאריך

אוקטובר 28, 2022 12:47 PM PDT
Sympetrum semicinctum - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Sympetrum semicinctum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

barrymantell

תאריך

אוקטובר 28, 2022 11:19 AM PDT
Brachymesia furcata - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Brachymesia furcata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thomasabenson

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

California, US (Google, OSM)
Sympetrum corruptum - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Sympetrum corruptum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך
Archilestes californicus - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Archilestes californicus, שייך ל שביביתיים (משפחה Lestidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך
Archilestes californicus - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Archilestes californicus, שייך ל שביביתיים (משפחה Lestidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך
Archilestes californicus - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Archilestes californicus, שייך ל שביביתיים (משפחה Lestidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

elkedavis

תאריך

יולי 19, 2022 06:08 AM PDT
Rhionaeschna multicolor - Photo (c) Robert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jimjohnson: Rhionaeschna multicolor, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dvdrobinson

תאריך

אוקטובר 2022
Enallagma semicirculare - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של jimjohnson: Enallagma semicirculare, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

william_hoyer

תאריך

אוקטובר 28, 2022 09:40 AM PDT
Anax junius - Photo (c) Chad Arment, כל הזכויות שמורות, uploaded by Chad Arment
הזיהוי של jimjohnson: Anax junius, שייך ל סירן (סוג Anax)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vondrostes

תאריך

אוקטובר 28, 2022 05:43 PM PDT
Sympetrum corruptum - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Sympetrum corruptum, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sunsprouted

תאריך

אוקטובר 26, 2022 02:48 PM PDT

תיאור

Found in Mirror Lake

Sympetrum pallipes - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Sympetrum pallipes, שייך ל עפיפונית (סוג Sympetrum)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markotnes

תאריך

אוקטובר 28, 2022 02:20 PM MST
Libellula croceipennis - Photo (c) BJ Stacey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jimjohnson: Libellula croceipennis, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markotnes

תאריך

אוקטובר 28, 2022 02:30 PM MST
Erythrodiplax basifusca - Photo (c) Paul Bedell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jimjohnson: Erythrodiplax basifusca, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markotnes

תאריך

אוקטובר 28, 2022 02:28 PM MST
Erythrodiplax basifusca - Photo (c) Paul Bedell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jimjohnson: Erythrodiplax basifusca, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markotnes

תאריך

אוקטובר 2022

מקום

Arizona, US (Google, OSM)
Argia tezpi - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של jimjohnson: Argia tezpi, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 28 נובמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 100685